Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thử đh

Được đăng lên bởi ptdhuong85
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 816 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyễn Đình Thế

Trường THPT Chuyên Hưng Yên

Phần một: MỞ ĐẦU
I. Lí do chọn đề tài
Trong sự nghiệp đổi mới toàn diện của đất nước ta, đổi mới nền giáo dục là một
trong những trọng tâm của sự phát triển. Công cuộc đổi mới này đòi hỏi nhà trường
phải tạo ra những con người lao động tự chủ, năng động và sáng tạo.
Để đáp ứng nhu cầu về con người, nguồn nhân lực là yếu tố quyết định sự phát
triển của đất nước cần phải tạo sức chuyển biến cơ bản toàn diện về giáo dục và đào
tạo. Đó là "Đổi mới phương pháp dạy và học, phát huy tư duy sáng tạo và năng lực tự
đào tạo của người học, coi trọng thực hành, thực nghiệm, làm chủ kiến thức, tránh
nhồi nhét, học vẹt, học chay ".
Bên cạnh đó, nền công nghiệp hoá chất của nước ta đang ngày một phát triển, cần
phải có một lực lượng, đội ngũ cán bộ giỏi trong các lĩnh vực của công nghệ hoá học.
việc tiếp tục bồi dưỡng, đào tạo các thầy cô giáo giảng dạy Hoá học ở các bậc học phổ
thông, cao đẳng, đại học, các nghiên cứu viên ở các cơ sở nghiên cứu khoa học vẫn
luôn là một vấn đề lớn. Việc bồi dưỡng học sinh giỏi về Hóa học ở trường phổ thông
nằm trong nhiệm vụ phát hiện, đào tạo nhân tài mà trong công cuộc đổi mới đất nước
hiện nay nó có một vị trí không thể thiếu được. Để làm được điều đó, trong quá trình
đào tạo học sinh giỏi người thầy phải luôn mang lại cho học sinh niềm say mê học tập,
sự hiểu biết sâu sắc về kiến thức cùng với những ứng dụng thực tế mà môn học hoá học
mang lại cho cuộc sống. Một trong những cách gây hứng thú và phát triển tư duy của
học sinh là làm bài tập gắn liền với học lý thuyết.
Trong hệ thống trường THPT Chuyên thì sách giáo khoa dành cho học sinh các lớp
chuyên được dùng riêng để phù hợp với yêu cầu nâng cao kiến thức, học sâu hơn so với
các học sinh không chuyên. Đối với học sinh lớp chuyên hoá cũng vậy, khi học phần
hoá học hữu cơ thì học sinh học theo tài liệu [1]. Tuy nhiên mới chỉ có cuốn sách giáo
khoa chứ chưa có cuốn sách bài tập. Và số lượng sách bài tập hoá học hữu cơ dành
riêng cho học sinh giỏi THPT chuyên còn rất ít. Chính vì lí do đó nên tôi mạnh dạn
chọn hướng nghiên cứu:
“Xây dựng hệ thống bài tập bảo vệ nhóm chức trong tổng hợp hữu cơ dùng
cho việc việc bồi dưỡng HSGQG”

Sáng kiến kinh nghiệm-Đề tài cấp cơ sở

Trang 1

Nguyễn Đình Thế

Trường THPT Chuyên Hưng Yên

II. Mục đích nghiên cứu
+ Soạn thảo một hệ thống lí thuyết hóa hữu cơ dành cho học sinh chuyên hoá theo
hướng bổ sung và hoàn chỉnh kiến thức tích cực hóa hoạt động nhận thức và phát triển
tư duy sáng tạo của học sinh.
...
Nguyễn Đình Thế Trường THPT Chuyên Hưng Yên
Phần một: MỞ ĐẦU
I. Lí do chọn đề tài
Trong s nghiệp đổi mới toàn diện của đất nước ta, đổi mi nn giáo dụcmột
trong những trọng tâm của sự phát triển. Công cuộc đổi mới này đòi hỏi nhà trường
phải tạo ra những con người lao động tự chủ, năng động và sáng tạo.
Để đáp ứng nhu cầu về con người, nguồn nhân lực yếu tố quyết định sự phát
triển của đất nước cần phải tạo sức chuyển biến bản toàn diện v giáo dục đào
tạo. Đó ổi mới phương pháp dạyhọc, phát huy tư duy sáng tạo và năng lực tự
đào tạo của người học, coi trọng thực hành, thực nghiệm, làm chủ kiến thức, tránh
nhồi nhét, học vẹt, học chay ".
Bên cạnh đó, nền công nghiệp hoá chất của nước ta đang ngày một phát triển, cần
phải một lực lượng, đội ngũ cán bộ giỏi trong các lĩnh vực của công nghệ hoá học.
việc tiếp tục bồi dưỡng, đào tạo các thầy cô giáo giảng dạy Hoá học ở các bậc học ph
thông, cao đẳng, đại học, các nghiên cứu viên các sở nghiên cứu khoa học vẫn
luôn một vấn đề lớn. Việc bồi dưỡng học sinh giỏi về Hóa học trường ph thông
nằm trong nhiệm vụ phát hiện, đào tạo nhân tài trong công cuộc đổi mới đất ớc
hiện nay một vị trí không thể thiếu được. Để làm được điều đó, trong quá trình
đào tạo học sinh giỏi người thầy phải luôn mang lại cho học sinh niềm say mê hc tập,
sự hiểu biết sâu sắc về kiến thức cùng với những ứng dụng thực tế mà môn học hoá học
mang lại cho cuộc sống. Một trong những cách gây hứng thú và phát triển duy của
học sinh là làm bài tập gắn liền với học lý thuyết.
Trong hệ thống trường THPT Chuyên thì sách giáo khoa dành cho học sinh các lớp
chuyên được dùng riêng để phù hợp với yêu cầu nâng cao kiến thức, học sâu hơn so với
các học sinh không chuyên. Đối với học sinh lớp chuyên hoá cũng vậy, khi học phần
hoá học hữu cơ thì học sinh học theo tài liệu [1]. Tuy nhiên mới chỉ có cuốn sách giáo
khoa chứ chưa cuốn sách bài tập. s lượng sách bài tập hoá học hữu cơ dành
riêng cho học sinh giỏi THPT chuyên còn rất ít. Chính do đó nên tôi mạnh dạn
chọn hướng nghiên cứu:
Xây dựng h thống bài tập bảo v nhóm chức trong tổng hợp hữu cơ dùng
cho việc việc bồi dưỡng HSGQG
Sáng kiến kinh nghiệm-Đề tài cấp cơ sở Trang 1
Đề thi thử đh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi thử đh - Người đăng: ptdhuong85
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Đề thi thử đh 9 10 811