Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 2

Được đăng lên bởi nguyenhang225
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1004 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường THPT
Lớp: …………………………………..
Họ và tên: …………………………….

ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 2
Môn: Vật lí 10 - NC

I. PHẦN CHUNG: (24 câu trắc nghiệm) Dành cho tất cả các thí sinh
Câu 1: Dùng ống bơm bơm một quả bong đang bị xẹp, mỗi lần bơm đẩy được 50cm 3 không khí ở áp suất
1 atm vào quả bóng. Sau 60 lần bơm quả bóng có dung tích 2 lít, coi quá trình bơm nhiệt độ không đổi, áp
suất khí trong quả bóng sau khi bơm là:
A. 1,25 atm
B. 1,5 atm
C. 2 atm
D. 2,5 atm
Câu 2: Phát biểu nào sau đây SAI:
A. Xung của lực là một đại lượng vectơ
B. Động lượng tỉ lệ với khối lượng vật
C. Động năng là một đại lượng vectơ
D. Động năng của vật trong chuyển động tròn đều không
đổi
Câu 3: Một vật có trọng lượng 50N được kéo trượt trên một đoạn đường nằm ngang dài 10m bởi lực 20N
có phương hợp với đường nằm ngang một góc 30 0. Biết hệ số ma sát trượt bằng 0,2. Tính tổng công thực
hiện trên vật
A. 100J
B. 93J
C. 80J
D. 173J
Câu 4: Một viên đạn khối lượng m đang chuyển động với vận tốc v thì nổ thành hai mảnh. Mảnh có khối
lượng m/4 đứng yên. Vậy mảnh kia có vận tốc là
A. 2v
B. 3v/4
C. v
D. 4v/3
0
Câu 5: Một bóng đèn dây tóc chứa khí trơ ở 27 C và áp suất 0,6atm. Khi đèn sáng, áp suất không khí
trong bình là 1atm và không làm vỡ bóng đèn. Coi dung tích của bóng đèn không đổi, nhiệt độ của khí
trong đèn khi cháy sáng là:
A. 5000C B. 2270C
C. 4500C
D. 3800C
Câu 6: Các vật rắn được phân thành các loại nào sau đây?
A. Vật rắn tinh thể và vật rắn đa tinh thể .
B. Vật rắn dị hướng và vật rắn đẳng hướng .
C. Vật rắn tinh thể và vật rắn vô định hình. D. Vật vô định hình và vật rắn đa tinh thể.
Câu 7: Tốc độ bay hơi của chất lỏng không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?
A. Thể tích của chất lỏng.
B. Gió.
C. Nhiệt độ.
D. Diện tích mặt thoáng của chất lỏng
Câu 8: Một võ sĩ biểu diễn dùng tay chặt các viên gạch. Giả sử rằng khối lượng bàn tay của võ sĩ này là
0,7kg chuyển động với vận tốc 5m/s khi tiếp xúc với gạch và dừng lại sau đoạn đường 6mm ở điểm tiếp
xúc. Xem chuyển động của bàn tay trong thời gian va chạm là biến đổi đều. Hãy tính lực trung bình tác
dụng lên viên gạch trong thời gian va chạm
A. 1,46kN
B. 146N
C. 292N
D. 2,92kN
Câu 9: Xét một vật chuyển động thẳng biến đổi đều theo phương nằm ngang. Đại lượng nào sau đây
không đổi?
A. Động năng.
B. Thế năng.
C. Động lượng.
D. Vận tốc.
Câu 10: Hai con lắc lò xo gồm hai vật có cùng khối lượng, mỗi vật được gắn vào đầu một lò xo nhẹ có độ
cứng lần lượt là k1, k2. Nếu trong quá trình chuyển động theo phương nằm ngang không ma sát mà chúng
có vận tốc lớn...
Trường THPT ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 2
Lớp: ………………………………….. Môn: Vật lí 10 - NC
Họ và tên: …………………………….
I. PHẦN CHUNG: (24 câu trắc nghiệm) Dành cho tất cả các thí sinh
Câu 1: Dùng ống bơm bơm một quả bong đang bị xẹp, mỗi lần bơm đẩy được 50cm
3
không khí ở áp suất
1 atm vào quả bóng. Sau 60 lần bơm quả bóng có dung tích 2 lít, coi quá trình bơm nhiệt độ không đổi, áp
suất khí trong quả bóng sau khi bơm là:
A. 1,25 atm B. 1,5 atm C. 2 atm D. 2,5 atm
Câu 2: Phát biểu nào sau đây SAI:
A. Xung của lực là một đại lượng vectơ B. Động lượng tỉ lệ với khối lượng vật
C. Động năng là một đại lượng vectơ D. Động năng của vật trong chuyển động tròn đều không
đổi
Câu 3: Một vậttrọng lượng 50N được kéo trượt trên một đoạn đường nằm ngang dài 10m bởi lực 20N
phương hợp với đường nằm ngang một góc 30
0
. Biết hệ số ma sát trượt bằng 0,2. Tính tổng công thực
hiện trên vật
A. 100J B. 93J C. 80J D. 173J
Câu 4: Một viên đạn khối lượng m đang chuyển động với vận tốc v thì nổ thành hai mảnh. Mảnh khối
lượng m/4 đứng yên. Vậy mảnh kia có vận tốc là
A. 2v B. 3v/4 C. v D. 4v/3
Câu 5: Một bóng đèn dây tóc chứa khí trơ 27
0
C áp suất 0,6atm. Khi đèn sáng, áp suất không khí
trong bình 1atm không làm vỡ bóng đèn. Coi dung tích của bóng đèn không đổi, nhiệt độ của khí
trong đèn khi cháy sáng là:
A. 500
0
C B. 227
0
C C. 450
0
C D. 380
0
C
Câu 6: Các vật rắn được phân thành các loại nào sau đây?
A. Vật rắn tinh thể và vật rắn đa tinh thể . B. Vật rắn dị hướng và vật rắn đẳng hướng .
C. Vật rắn tinh thể và vật rắn vô định hình. D. Vật vô định hình và vật rắn đa tinh thể.
Câu 7: Tốc độ bay hơi của chất lỏng không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?
A. Thể tích của chất lỏng. B. Gió.
C. Nhiệt độ. D. Diện tích mặt thoáng của chất lỏng
Câu 8: Một biểu diễn dùng tay chặt các viên gạch. Giả sử rằng khối lượng bàn tay của y
0,7kg chuyển động với vận tốc 5m/s khi tiếp xúc với gạch dừng lại sau đoạn đường 6mm điểm tiếp
xúc. Xem chuyển động của bàn tay trong thời gian va chạm biến đổi đều. Hãy tính lực trung bình tác
dụng lên viên gạch trong thời gian va chạm
A. 1,46kN B. 146N C. 292N D. 2,92kN
Câu 9: Xét một vật chuyển động thẳng biến đổi đều theo phương nằm ngang. Đại lượng nào sau đây
không đổi?
A. Động năng. B. Thế năng. C. Động lượng. D. Vận tốc.
Câu 10: Hai con lắc lò xo gồm hai vật có cùng khối lưng, mỗi vật được gắn vào đầu một lò xo nhẹ có độ
cứng lầnợt k
1
, k
2
. Nếu trong quá trình chuyển động theo phương nằm ngang không ma sát chúng
có vận tốc lớn nhất bằng nhau thì tỉ số giữa hai độ dãn lớn nhất của hai lò xo sẽ bằng
A. B. C. D.
Câu 11: Công thức nào sau đây thể hiện mối liên hệ giữa động lượng và động năng?
Trang 1/8 - Mã đề thi 132
ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 2 - Người đăng: nguyenhang225
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 2 9 10 413