Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thử môn Toán THPT

Được đăng lên bởi Luffy Law
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 344 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Hocmai.vn – Website học trực tuyến số 1 tại Việt Nam
Đề thi thử THPT quốc gia lần 13 năm 2015

Môn Toán

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 13
MÔN: TOÁN
Thời gian làm bài: 180 phút
Câu 1 (2 điểm). Cho: y = x3 + (1 - 2m)x2 + (2 - m)x + 2 (C)
a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (C) khi m = 2
b. Tìm m để đồ thị hàm số (Cm) có điểm cực đại và cực tiểu đồng thời hoành độ các điểm cực đại,
cực tiểu đều có hoành độ dương.
Câu 2 (1 điểm).
a) Giải phương trình sau: sin 3x  cos2x = 0
b) Tìm số phức z thỏa mãn: z 2  z 2  z 2 (1) .
Câu 3 (0.5 điểm). Cho Cn0  2Cn1  22 Cn2  ...  2n Cnn  6561 . Tìm hệ số của số hạng chứa x 7 và tổng tất cả
3

các hệ số của các số hạng trong khai triển:  x 2  
x


n

Câu 4 (0.5 điểm). Giải phương trình: 4.9x1  3 22 x1
Câu 5 (1 điểm). Tính diện tích hình giới hạn bới các đường: y  x2  x  2; y  0; x  2; x  0 .
Câu 6 (1 điểm). Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a, mặt bên tạo với đáy góc 600 .
Mặt phẳng qua CD và vuông góc với mặt bên (SAB) cắt SA, SB lần lượt tại M và N. Tìm thể tích hình
chóp S.CDMN và khoảng cách từ S xuống mặt phẳng PCD với P là trung điểm MN.
Câu 7 (1 điểm). Trong không gian Oxyz cho x2  y 2  z 2  2 x  2 y  2z  1  0, A(3,1,0), B(2,0, 2) .
Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua 2 điểm A, B và cắt khối cầu (S) theo một hình tròn có diện
tích bằng  .
Câu 8 (1 điểm). Cho tam giác ABC vuông tại A có M là điểm trên cạnh AC sao cho AB=3AM,
đường tròn tâm I(1;-1) đường kính CM cắt BM tại D, CD: x-3y-6=0. Tìm tọa độ các đỉnh tam giác biết
4 
E  ;0  thuộc BC và C có hoành độ dương.
3 
 x 2 y 2  1  x  x  1  y  2   y 3  2 y 2 1

Câu 9 (1 điểm). Giải hệ phương trình: 
 y x 2  x  1  x3  3x  3  2 y  2 



 



Câu 10 (1 điểm). Cho các số thực x, y, z thoả mãn x2  y 2  z 2  5 và x  y  z  3 . Tìm giá trị lớn nhất
và nhỏ nhất của biểu thức: P 

x y2
.
z2
Nguồn:

Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt

Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12

Hocmai.vn

- Trang | 1 -

Hocmai.vn – Website học trực tuyến số 1 tại Việt Nam

5 LỢI ÍCH CỦA HỌC TRỰC TUYẾN






Ngồi học tại nhà với giáo viên nổi tiếng.
Chủ động lựa chọn chương trình học phù hợp với mục tiêu và năng lực.
Học mọi lúc, mọi nơi.
Tiết kiệm thời gian đi lại.
Chi phí chỉ bằng 20% so với học trực tiếp tại các trung tâm.

4 LÍ DO NÊN HỌC TẠI HOCMAI.VN





Chương trình học được xây dựng bởi các chuyên gia giáo dục uy tín nhất.
Đội ngũ giáo viên hàng đầu Việt Nam.
Thành tích ấn tượng...
Hocmai.vn Website hc trc tuyến s 1 ti Vit Nam
Đề thi th THPT quc gia ln 13 năm 2015
Môn Toán
Hocmai.vn Ngôi trường chung ca hc trò Vit
Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12
- Trang | 1 -
Câu 1 (2 điểm). Cho: y = x
3
+ (1 - 2m)x
2
+ (2 - m)x + 2 (C)
a. Kho sát s biến thiên và v đồ th hàm s (C) khi m = 2
b. Tìm m đ đồ th hàm s (C
m
) có điểm cực đại cc tiểu đồng thời hoành độ các điểm cực đi,
cc tiểu đều có hoành độ dương.
Câu 2 (1 điểm).
a) Giải phương trình sau:
sin3 os2x = 0xc
b) Tìm s phc z tha mãn:
2 2 2
(1)z z z
.
Câu 3 (0.5 điểm). Cho
0 1 2 2
2 2 ... 2 6561
nn
n n n n
C C C C
. Tìm h s ca s hng cha
7
x
tng tt c
các h s ca các s hng trong khai trin:
Câu 4 (0.5 điểm). Giải phương trình:
1 2 1
4.9 3 2
xx
Câu 5 (1 điểm). Tính din tích hình gii hn bới các đường:
2
2 0 2 0y x x ; y ;x ;x
.
Câu 6 (1 điểm). Cho hình chóp t giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a, mt bên to với đáy góc
0
60
.
Mt phng qua CD và vuông góc vi mt bên (SAB) ct SA, SB lần lượt ti M và N. Tìm th tích hình
chóp S.CDMN và khong cách t S xung mt phng PCD vi P là trung điểm MN.
Câu 7 (1 điểm). Trong không gian Oxyz cho
2 2 2
2 2 2 1 0, (3,1,0), (2,0, 2)x y z x y z A B
.
Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua 2 điểm A, B ct khi cu (S) theo mt hình tròn din
tích bng
.
Câu 8 (1 điểm). Cho tam giác ABC vuông tại A có M là điểm trên cnh AC sao cho AB=3AM,
đường tròn tâm I(1;-1) đường kính CM ct BM ti D, CD: x-3y-6=0. Tìm tọa độ các đỉnh tam giác biết
4
;0
3
E



thuộc BC và C có hoành độ dương.
Câu 9 (1 điểm). Gii h phương trình:
2 2 3 2
23
1 1 2 2 1
1 3 3 2 2
x y x x y y y
y x x x x y
Câu 10 (1 điểm). Cho các s thc x, y, z tho mãn
2 2 2
5 x y z
3 x y z
. Tìm giá tr ln nht
và nh nht ca biu thc:
2
2

xy
P
z
.
ĐỀ THI TH THPT QUC GIA LN 13
MÔN: TOÁN
Thi gian làm bài: 180 phút
Ngun: Hocmai.vn
Đề thi thử môn Toán THPT - Trang 2
Đề thi thử môn Toán THPT - Người đăng: Luffy Law
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi thử môn Toán THPT 9 10 763