Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thử quốc gia môn toán

Được đăng lên bởi duonggia00
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 397 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Tài liệu ôn thi Toán học.

TÀI LIÊU: ĐỀ THI THỬ TUẦN 2 THÁNG 12
MÔN: TOÁN HỌC

Câu 1: (2 điểm)

Câu 2: (1 điểm)

Câu 3: (1 điểm)

Câu 4: (1 điểm)

Câu 5: (1 điểm)

Câu 6: (1 điểm)

Câu 7: (1 điểm)

Câu 8: (1 điểm)

Tham gia group  để cập nhật các tài
liệu, đề thi hay, phục vụ cho ôn luyện thi THPT Quốc gia và Luyện thi ĐH 2015



Tài liệu ôn thi Toán học.

Câu 9: (1 điểm)

Tham gia group  để cập nhật các tài
liệu, đề thi hay, phục vụ cho ôn luyện thi THPT Quốc gia và Luyện thi ĐH 2015

...
https://www.facebook.com/groups/LuyenthiLeBaTranPhuong/
Tài liu ôn thi Toán hc.
Tham gia group https://www.facebook.com/groups/LuyenthiLeBaTranPhuong/ để cp nht các tài
liệu, đề thi hay, phc v cho ôn luyn thi THPT Quc gia và Luyện thi ĐH 2015
- Trang | 1 -
Câu 1: (2 điểm)
Câu 2: (1 điểm)
Câu 3: (1 điểm)
Câu 4: (1 điểm)
Câu 5: (1 điểm)
Câu 6: (1 điểm)
Câu 7: (1 điểm)
Câu 8: (1 đim)
TÀI LIÊU: ĐỀ THI TH TUN 2 THÁNG 12
MÔN: TOÁN HC
Đề thi thử quốc gia môn toán - Trang 2
Đề thi thử quốc gia môn toán - Người đăng: duonggia00
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi thử quốc gia môn toán 9 10 701