Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lý năm 2016

Được đăng lên bởi phungtrongtin1997
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 442 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lý năm 2016 – Đề số 1
Câu 1: Sóng dừng xuất hiện trên một sợi dây với tần số 5 Hz. Gọi thứ tự các điểm thuộc dây lần lượt
là O, M, N, P sao cho O là điểm nút, P là điểm bụng sóng gần O nhất (M, N thuộc đoạn OP). Khoảng
thời gian giữa 2 lần liên tiếp để độ lớn li độ của điểm P bằng biên độ dao động của điểm M và N lần
lượt là 1/20 (s) và 1/15 (s). Biết khoảng cách giữa 2 điểm M và N là 0,2 cm. Sóng truyền trên dây có
bước sóng gần giá trị nào nhất?
A. 1 cm

B. 4 cm

C. 5 cm

D. 3 cm

Câu 2: Đặt điện áp u = U0cos(ωt + π/4) vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện thì cường độ dòng điện
trong mạch là I = I0cos(ωt + φ). Giá trị của φ bằng :
A. 3π/4
B. -3π/4
C. –π/2
D. π/2
Câu 3: Một sóng dừng trên sợi dây thẳng dài nằm dọc trục Ox có phương trình u = 2sin(πx/4)cos20πt
(x đo bằng cm, t đo bằng s). Các nút sóng có toạ độ x1, các bụng sóng có toạ độ x2 (x1, x2 đo bằng cm,
k nguyên) có giá trị tương ứng bằng
A. x1 = 4k; x2 = 2 + 4k
B. x1 = 2k ; x2 = 2k + 1
C. x1 = 2k + 1; x2 = 4k
D. x1 = 8k ; x2 = 2k + 1
Câu 4: Tần số dao động riêng của một con lắc lò xo là f0. Ngoại lực tác dụng vào con lắc có dạng: F =
F0cos2πft (F0 không đổi, f thay đổi được). Gọi A0, A1, A2 là biên độ dao động của con lắc này tương
ứng với các tần số khi f = f0; f = f1 , f = f2. Biết f2 = 2f1 < f0. Liên hệ đúng là:
A. A2 > A1

B. A2 < A1

C. A2 = A1

D. A2 = A0

Câu 5: Một vật dao động điều hoà với tần số f và biên độ A. Thời gian vật đi được quãng đường có độ
dài bằng 2A là:
A. 1/3f

B. 1/12f

C. 1/4f

D. 1/2f

Câu 6: Một máy biến áp lí tưởng có số vòng dây cuộn sơ cấp gấp 10 lần số vòng dây cuộn thứ cấp.
Máy biến áp này
A. là máy tăng áp
B. làm giảm tần số dòng điện ở cuộn sơ cấp 10 lần
C. là máy hạ áp
D. làm tăng tần số dòng điện ở cuộn sơ cấp 10 lần

1

Câu 7: Một máy biến áp lí tưởng, cuộn sơ cấp có N1 = 1100 vòng được nối vào điện áp xoay chiều có
giá trị hiệu dụng 220V. thứ cấp gồm hai cuộn : N2 = 55 vòng, N3 = 110 vòng. Giữa hai đầu N2 đấu với
điện trở thuần R1 = 11 Ω, giữa hai đầu N3 đấu với điện trở thuần R2 = 44Ω. Cường độ dòng điện hiệu
dụng chạy trong cuộn sơ cấp bằng
A. 0,1A

B. 0,25A

C. 0,05A

D. 0,15A

Câu 8: Một vật dao động điều hoà có chu kì T. Nếu chọn gốc thời gian t = 0 lúc vật qua vị trí cân bằng
thì trong nửa chu kì đầu tiên, vận tốc của vật bằng không ở thời điểm
A. T/8

B. T/6

C. T/2

D. T/4

Câu 9: Đặt điện áp u =120√2cos100πt (u tính bằng V, t tính bằng s) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối
tiếp gồm điện trở thuần 30 Ω, cuộn cảm thuần có độ tự...
1
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lý năm 2016 – Đề số 1
Câu 1: Sóng dừng xuất hiện trên một sợi dây với tần số 5 Hz. Gọi thứ tự các điểm thuộc dây lần lượt
O, M, N, P sao cho O là điểm nút, P điểm bng sóng gần O nhất (M, N thuộc đoạn OP). Khoảng
thời gian giữa 2 lần liên tiếp đđộ lớn li đ của điểm P bằng biên độ dao động của điểm M N lần
lượt 1/20 (s) 1/15 (s). Biết khoảng cách giữa 2 điểm M N 0,2 cm. Sóng truyền trên dây
bước sóng gần giá trị nào nhất?
A. 1 cm B. 4 cm C. 5 cm D. 3 cm
Câu 2: Đặt điện áp u = U0cos(ωt + π/4) vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện thì cường độ dòng điện
trong mạch là I = I0cos(ωt + φ). Giá trị của φ bằng :
A. 3π/4 B. -3π/4 C. –π/2 D. π/2
Câu 3: Một sóng dừng trên si dây thẳng dài nằm dọc trục Ox phương trình u = 2sin(πx/4)cos20πt
(x đo bằng cm, t đo bằng s). Các nút sóng có toạ độ x1, các bụng sóng có toạ đ x2 (x1, x2 đo bằng cm,
k nguyên) có giá trị tương ứng bằng
A. x1 = 4k; x2 = 2 + 4k
B. x1 = 2k ; x2 = 2k + 1
C. x1 = 2k + 1; x2 = 4k
D. x1 = 8k ; x2 = 2k + 1
Câu 4: Tần số dao động riêng của một con lắc lò xo là f0. Ngoại lực tác dụng vào con lắc có dạng: F =
F0cos2πft (F0 không đổi, f thay đổi được). Gọi A0, A1, A2 là biên đdao động của con lc này tương
ứng với các tần số khi f = f0; f = f1 , f = f2. Biết f2 = 2f1 < f0. Liên hệ đúng là:
A. A2 > A1 B. A2 < A1 C. A2 = A1 D. A2 = A0
Câu 5: Một vật dao động điều hoà với tần số f biên độ A. Thời gian vật đi được quãng đường có độ
dài bằng 2A là:
A. 1/3f B. 1/12f C. 1/4f D. 1/2f
Câu 6: Một máy biến áp ng số vòng y cuộn cấp gấp 10 lần số vòng dây cuộn thứ cấp.
Máy biến áp này
A. là máy tăng áp
B. làm giảm tần số dòng điện ở cuộn sơ cấp 10 lần
C. là máy hạ áp
D. làm tăng tần số dòng điện ở cuộn sơ cấp 10 lần
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lý năm 2016 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lý năm 2016 - Người đăng: phungtrongtin1997
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lý năm 2016 9 10 416