Ktl-icon-tai-lieu

Đề THI THỬ VẬT LÍ 8

Được đăng lên bởi khachoai12
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 250 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI MỞ RỘNG LỚP 9
Năm học 2013 – 2014
MÔN VẬT LÍ
Thời gian làm bài 120 phút, không kể thời gian giao đề
Câu I (5 điểm): Hai người khởi hành đồng thời từ A đạp xe đạp vòng quanh một công viên
hình chữ nhật ABCD, có cạnh AB= 2BC. Người thứ nhất đi trên cạnh AB và CD với vận tốc v 1
= 15km/h, còn trên cạnh BC và DA với vận tốc v’ 1 = 20km/h. Người thứ hai đi trên các cạnh
AB và CD với vận tốc v2 = 10km/h, còn trên các cạnh BC và DA với vận tốc v’2 = 30km/h.
1. Ai về đến A sớm hơn?
2. Khi cả hai người về đến A thì người này về trước người kia 12 phút. Tính chu vi công
viên đó?
Câu II (5 điểm): Một khối hình trụ đặc, đồng chất có tiết diện S, chiều cao h = 10cm, làm bằng
chất có trọng lượng riêng d = 9000N/m3 . Đặt khối trụ thẳng đứng vào trong một bình thuỷ tinh
hình trụ.
1. Tiến hành đổ nước từ từ vào bình thuỷ tinh. Hỏi mực nước trong bình đến độ cao bao
nhiêu thì khối trụ bắt đầu nổi lên? Biết trọng lượng riêng của nước là d1 = 10000N/m3 .
2. Tiếp tục đổ từ từ thêm dầu hoả vào bình thuỷ tinh, tới khi dầu hoả ngập ngang mặt trên
của khối trụ. Tính độ cao lớp dầu hoả đổ thêm vào? Biết trọng lượng riêng của dầu hoả là d2
= 8000N/m3 ; các chất lỏng không trộn lẫn với nhau.
3. Tính áp suất do chất lỏng tác dụng vào mặt dưới của khối trụ?
(Cho rằng trong quá trình thí nghiệm, khối trụ luôn ở tư thế thẳng đứng)
Câu III (4 điểm): Có ba phích đựng nước: phích 1 chứa 300g nước ở nhiệt độ t 1 = 40oC, phích
2 chứa nước ở nhiệt độ t2 = 80oC, phích 3 chứa nước ở nhiệt độ t3 = 20oC. Người ta rót nước từ
phích 2 và phích 3 vào phích 1sao cho lượng nước trong phích 1 tăng gấp đôi và khi cân bằng
nhiệt thì nhiệt độ trong phích một là t = 50 oC. Tính lượng nước đã rót từ mỗi phích. Bỏ qua sự toả
nhiệt ra môi trường bên ngoài trong quá trình rót nước.

Câu IV (4 điểm): Hai gương phẳng G1, G2 quay mặt phản xạ
vào nhau và tạo với nhau một góc 60 0. Một điểm sáng S và một
điểm M nằm trong khoảng hai gương.
1. Hãy nêu cách vẽ đường đi của tia sáng phát ra từ S phản 600
xạ lần lượt qua G1, G2 rồi đi qua M.
2. Tính góc tạo bởi tia tới xuất phát từ S chiếu tới G 1 và tia
phản xạ từ G2 đi qua M.

(G1)

.M
(G2)
0
2

Câu V (2 điểm): Với các dụng cụ và vật liệu sau: cốc, cân và bộ quả cân, nước đã biết khối
lượng riêng Dn , chất lỏng chưa biết khối lượng riêng. Hãy trình bày cách xác định khối lượng
riêng của chất lỏng?
---------Hết--------Họ và tên thí sinh:………………………………
Số báo danh:………………

Chữ ký của Giám thị 1………………..
Chữ ký của Giám thị 2………………..

...
ĐỀ KIỂM TRA CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI MỞ RỘNG LỚP 9
Năm học 2013 – 2014
MÔN VẬT LÍ
Thời gian làm bài 120 phút, không kể thời gian giao đề
Câu I ( 5 điểm ): Hai người khởi hành đồng thời từ A đạp xe đạp vòng quanh một công viên
hình chữ nhật ABCD, có cạnh AB= 2BC. Người thứ nhất đi trên cạnh AB và CD với vận tốc v
1
= 15km/h, còn trên cạnh BC và DA với vận tốc v
1
= 20km/h. Người thứ hai đi trên các cạnh
AB và CD với vận tốc v
2
= 10km/h, còn trên các cạnh BC và DA với vận tốc v’
2
= 30km/h.
1. Ai về đến A sớm hơn?
2. Khi c hai người v đến A thì người này về trước người kia 12 phút. Tính chu vi công
viên đó?
Câu II ( 5 điểm ): Một khối hình trụ đặc, đồng chất có tiết diện S, chiều cao h = 10cm, làm bằng
chất có trọng lượng riêng d = 9000N/m
3
. Đặt khối trụ thẳng đứng vào trong một nh thuỷ tinh
hình trụ.
1. Tiến hành đổ nước từ từ vào bình thuỷ tinh. Hỏi mực nước trong nh đến độ cao bao
nhiêu thì khối trụ bắt đầu nổi lên? Biết trọng lượng riêng của nước là d
1
= 10000N/m
3
.
2. Tiếp tục đổ từ từ thêm dầu hoả vào nh thuỷ tinh, tới khi dầu hoả ngập ngang mặt trên
của khối trụ. Tính độ cao lớp dầu hoả đổ thêm vào? Biết trọng lượng riêng của dầu hoả là d
2
= 8000N/m
3
; các chất lỏng không trộn lẫn với nhau.
3. Tính áp suất do chất lỏng tác dụng vào mặt dưới của khối trụ?
(Cho rằng trong quá trình thí nghiệm, khối trụ luôn ở tư thế thẳng đứng)
Câu III ( 4 điểm ): Có ba phích đựng nước: phích 1 chứa 300g nước ở nhiệt độ t
1
= 40
o
C, phích
2 chứa nước ở nhiệt độ t
2
= 80
o
C, pch 3 chứa nước nhiệt độ t
3
= 20
o
C. Người ta rót nước từ
phích 2 và phích 3 vào phích 1sao cho lượng nước trong phích 1 tăng gấp đôi và khi cân bằng
nhiệt thì nhiệt độ trong phích một là t = 50
o
C. Tính lượng nước đã rót từ mỗi phích. Bỏ qua sự toả
nhiệt ra môi trường bên ngoài trong quá trình rót nước.
Câu IV ( 4 điểm ): Hai gương phẳng G
1
, G
2
quay mặt phản xạ
vào nhau và tạo với nhau một góc 60
0
. Một điểm sáng S và một
điểm M nằm trong khoảng hai gương.
1. Hãy nêu cách vẽ đường đi của tia sáng phát ra t S phản
xạ lần lượt qua G
1
, G
2
rồi đi qua M.
2. nh góc tạo bởi tia tới xuất phát từ S chiếu tới G
1
tia
phản xạ từ G
2
đi qua M.
(G
1
)
60
0
(G
2
)
Câu V ( 2 điểm ): Với các dụng cụ và vật liệu sau: cốc, cân bộ quả cân, nước đã biết khối
lượng riêng D
n
, chất lỏng chưa biết khối lượng riêng. Hãy trình bày cách xác định khối lượng
riêng của chất lỏng?
---------Hết---------
Họ và tên thí sinh:………………………………
Số báo danh:………………
Chữ ký của Giám thị 1………………..
Chữ ký của Giám thị 2………………..
0
2
. S
. M
Đề THI THỬ VẬT LÍ 8 - Trang 2
Đề THI THỬ VẬT LÍ 8 - Người đăng: khachoai12
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề THI THỬ VẬT LÍ 8 9 10 388