Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thử VLTT tháng 2/2014

Được đăng lên bởi Đăng Khôi
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 430 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC T2 – BÁO VLTT
Câu 1. Sự phóng xạ và phản ứng nhiệt hạch giống nhau ở điểm nào sau đây?
A. Đều là phản ứng hạt nhân có tính tự phát không chịu tác động bên ngoài.
B. Tổng khối lượng các hạt sau phản ứng lớn hơn tổng khối lượng của các hạt trước phản ứng.
C. Tổng độ hụt khối của các hạt sau phản ứng lớn hơn tổng độ hụt khối của các hạt trước phản ứng.
D. Để các phản ứng đó xảy ra thì đều phải cần nhiệt độ rất cao.
Câu 2. Trong mạch dao động lý tưởng đang dao động điện từ tự do với chu kỳ T, điện tích cực đại của tụ
q
điện là q0. Tại thời điện t = 0 bản tụ A tích điện q A =  0 , bản tụ B tích điện dương và dòng điện qua
2
cuộn cảm có chiều từ A sang B. Sau

1
T thì dòng điện qua cuộn cảm theo chiều
3

q0
,
2
q
q
C. từ B đến A và điện tích qA = 0 ,
D. từ B đến A và điện tích qA =  0 ,
2
2
Câu 3. Giới hạn quang điện của kim loại kiềm như canxi; natri; kali; xêsi. . . nằm trong vùng
A. ánh sáng hồng ngoại
B. ánh sáng nhìn thấy
C. ánh sáng tử ngoại
D. cả ba vùng ánh sáng trên.
Câu 4. Trong mạch dao động LC có dao động điện từ tự do thì
A. năng lượng điện trường và năng lượng từ trường luôn luôn không đổi.
B. năng lượng điện từ của mạch được bảo toàn.
C. năng lượng từ trường tập trung ở tụ điện.
D. năng lượng điện trường tập trung ở cuộn cảm.
Câu 5. Cho đoạn mạch điện AB, theo thứ tự gồm một cuộn dây không thuần cảm, tụ điện có điện dung C
và biến trở R. Điểm M giữa C và R. Đặt vào hai đầu đoạn AB một điện áp xoay chiều ổn định u =
U0cosωt (V). Khi R = Ro thì thấy điện áp hiệu dụng UAM = UMB. Sau tăng R từ Ro thì
A. công suất trên biến trở tăng rồi sau đó giảm.
B. công suất trên biến trở giảm.
C. công suất toàn mạch tăng rồi giảm
D. cường độ dòng điện tăng rồi giảm.
Câu 6. Kết luận nào sau đây là sai khi nói về máy quang phổ?
Máy quang phổ
A. để tạo ra chùm sáng song song thì khe F của ống chuẩn trực phải trùng tiêu điểm chính của thấu
kính phần kỳ.
B. hoạt động dựa trên hiện tượng tán sắc ánh sáng.
C. có ba bộ phận chính: ống chuẩn trực; hệ tán sắc và buồng ảnh.
D. là dụng cụ dùng để phân tích chùm sáng phức tạp thành những thành phần đơn sắc.
Câu 7. Đạt một điện áp xoay chiều u U 2 cos t (V) vào hai đầu một đoạn mach5theo thứ tự gồm
cuộn dây thuần cảm , độ tự cảm L; điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Chỉnh C sao
cho điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện bằng U. Khi đó
R 2  Z L2
R 2  Z L2
2
2
A. ZL = ZC
B. Z C 
C. ZC = R  Z L
D. Z C 
2Z L
ZL
2
Câu 8. Đặt một điện áp u = 400cos 50πt (V) vào hai đầu một đoạn mạch gồm m...
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC T2 – BÁO VLTT
Câu 1. Sự phóng xạ và phản ứng nhiệt hạch giống nhau ở điểm nào sau đây?
A. Đều là phản ứng hạt nhân có tính tự phát không chịu tác động bên ngoài.
B. Tổng khối lượng các hạt sau phản ứng lớn hơn tổng khối lượng của các hạt trước phản ứng.
C. Tổng độ hụt khối của các hạt sau phản ứng lớn hơn tổng độ hụt khối của các hạt trước phản ứng.
D. Để các phản ứng đó xảy ra thì đều phải cần nhiệt độ rất cao.
Câu 2. Trong mạch dao động tưởng đang dao động điện từ tự do với chu kỳ T, điện tích cực đại của tụ
điện q
0
. Tại thời điện t = 0 bản tụ A tích điện q
A
=
2
0
q
, bản tụ B tích điện dương dòng điện qua
cuộn cảm có chiều từ A sang B. Sau
T
3
1
thì dòng điện qua cuộn cảm theo chiều
A. từ A đến B và điện tích q
A
=
2
0
q
, B. từ A đến B và điện tích q
A
=
2
0
q
,
C. từ B đến A và điện tích q
A
=
2
0
q
, D. từ B đến A và điện tích q
A
=
2
0
q
,
Câu 3. Giới hạn quang điện của kim loại kiềm như canxi; natri; kali; xêsi. . . nằm trong vùng
A. ánh sáng hồng ngoại B. ánh sáng nhìn thấy
C. ánh sáng tử ngoại D. cả ba vùng ánh sáng trên.
Câu 4. Trong mạch dao động LC có dao động điện từ tự do thì
A. năng lượng điện trường và năng lượng từ trường luôn luôn không đổi.
B. năng lượng điện từ của mạch được bảo toàn.
C. năng lượng từ trường tập trung ở tụ điện.
D. năng lượng điện trường tập trung ở cuộn cảm.
Câu 5. Cho đoạn mạch điện AB, theo thứ tự gồm một cuộn dây không thuần cảm, tụ điện điện dung C
biến trở R. Điểm M giữa C R. Đặt vào hai đầu đoạn AB một điện áp xoay chiều ổn định u =
U
0
cosωt (V). Khi R = R
o
thì thấy điện áp hiệu dụng U
AM
= U
MB
. Sau tăng R từ R
o
thì
A. công suất trên biến trở tăng rồi sau đó giảm. B. công suất trên biến trở giảm.
C. công suất toàn mạch tăng rồi giảm D. cường độ dòng điện tăng rồi giảm.
Câu 6. Kết luận nào sau đây là sai khi nói về máy quang phổ?
Máy quang phổ
A. để tạo ra chùm sáng song song thì khe F của ống chuẩn trực phải trùng tiêu điểm chính của thấu
kính phần kỳ.
B. hoạt động dựa trên hiện tượng tán sắc ánh sáng.
C. có ba bộ phận chính: ống chuẩn trực; hệ tán sắc và buồng ảnh.
D. là dụng cụ dùng để phân tích chùm sáng phức tạp thành những thành phần đơn sắc.
Câu 7. Đạt một điện áp xoay chiều
tUu
cos2
(V) vào hai đầu một đoạn mach5theo thứ tự gồm
cuộn dây thuần cảm , độ tự cảm L; điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Chỉnh C sao
cho điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện bằng U. Khi đó
A. Z
L
= Z
C
B.
L
L
C
Z
ZR
Z
2
22
C. Z
C
=
22
L
ZR
D.
L
L
C
Z
ZR
Z
22
Câu 8. Đặt một điện áp u = 400cos
2
50πt (V) vào hai đầu một đoạn mạch gồm một điện trở thuần R =
100Ω một tụ điện điện dung C =
F
4
10
, mắc nồi tiếp. Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong
mạch là
A. (2+
2
)A B. 3,25A C. 1A D. 0A
Câu 9. Thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe a = 0,5mm, khoảng cách từ hai
khe đến màn quan sát là 2m. Nguồn sáng dùng trong thí nghiệm gòm hai bức xạ có bước sóng λ
1
= 450nm
λ
2
= 600nm. Trên màn quan sát, gọi hia điểm M,N nằm cùng một phía so với vân trung tâm cách
vân trung tâm lần lượt là 5,5mm và 22mm. Trên đoạn MN số vân sáng quan sát được là
A. 9 B. 16 C. 13 D. 7
Đề thi thử VLTT tháng 2/2014 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi thử VLTT tháng 2/2014 - Người đăng: Đăng Khôi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề thi thử VLTT tháng 2/2014 9 10 150