Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi toán cao cấp (2010) lời giải chi tiết

Được đăng lên bởi chugiakientnmt
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 421 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG KT GSG
Dethisinhvien.com


HỌC ,HỌC NỮA . HỌC, HỌC MÃI

Mgg: ngọc huy . HL:01689961806

THỨ 5 ,NGÀY .28. THÁNG 12. NĂM 2010__

ĐỀ THI TOÁN C2 . NĂM 2010 .
Đề dành cho các lớp KT 5 a,b,c,d : TN 5a,b,c,d

Thời gian 90 phút

Đề dành cho sbd lẻ
CÂU I, 1,5đ : tìm x biết định thức D=0



 10
Với D = 
0
x

x
1
0
0

0
x
1
0

0
0
x
1

CÂU II , 3 đ : cho ma trận




1
A = 0
1

2 1
-1 2
a 2





a., tìm a để ma trận A không suy biến và định thức của ma trân A* = 9
b., giải phương trình ma trận :

X

1
0
1

X1  (1 ,
X 2  ( 2 ,

CÂU III, 3đ : Cho hệ véc tơ : X 3  ( 3,

X4  ( 2 ,

2 1
-1 2
-1 2





1 1

= 

-2 

2 0 3 

1,  2, 3 , 1 )
0 , 1, 1, 3 )
5, - 2,
6, - 4,

3 , 1)
k, 2 )

a., tìm k để hệ véc tơ trên là phụ thuộc tuyến tính
b., Với k = 6 tìm một cơ sở của hệ véc tơ trên , chứng minh tập hợp các
tổ hợp tuyến tính của cá véc tơ { X1 , X2 , X3 , X4 } là một không gian
con của không gian véc tơ R5 , tìm số chiều của không gian con đó

Dethisinhvien.com

CÂU 4 : 2,5 đ : cho hệ phương trình

 x1  x 2  2 x3  x4  2 x5 
 2 x  2 x  5 x  x  3x 

1
2
3
4
5


3x1  3x2  3x3  2 x4  3x5
2 x1  2 x2  x3
 x4
 x5


1
3
0
3k

a., tìm k để hệ phương trình đã cho có nghiệm
b., tìm nghiệm tổng quát và một hệ nghiệm cơ bản của hệ phương trình
tuyến tính thuần nhất liên kết với hệ phương trình trên

*****************************
“Hãy ước mơ và thực hiện nó trong cố gắng và nỗ lực hết mình để có
thể khẳng định mình trong cuộc đời ”

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG KT GSG
Dethisinhvien.com


HỌC ,HỌC NỮA . HỌC, HỌC MÃI

Mgg: ngọc huy . HL:01689961806

THỨ 3 ,NGÀY .21. THÁNG 12. NĂM 2010__

ĐÁP ÁN ĐỀ THI TOÁN C2 năm 2010
Thời gian 90 phút . đề lẻ

CÂU I ,

D=

 10
0
x

x
1
0
0

0
x
1
0

0
0
x
1





khai triển định thức theo cột

1

Ta được :

1 x 0 
x 0 0 
5
D = 1 .( -1 )  0 1 x  + x .(-1 )  1 x 0 
0 o 1 
0 1 x 
2

= 1 - X4
Vậy: D = 0  1 - X4 = 0

KL :



x  1
x  1


x  1
x  1


**************** ***** GSG KHÓA I ************************

Dethisinhvien.com

CÂU II ,

Ta có ,

1 2 1 
A =  0 -1 2 
1 a 2 

|A| =

1 2 1 
 0 -1 2  =
1 a 2 

-2a + 3

Theo tính chất của ma trận ta có : A . A* = |A| . E
vì ma trận A vuông cấp 3 nên 
*

|A.A*| = ||A|.E3| = |A|3

*

 |A | . |A| = |A|3  |A | = |A|2 = (-2a +3 )2

a., Yêu cầu bt 



KL :

A # 0

A*  9

3

a #
 2

(2a  3)  3





 2a  3 # 0

(2a  3)^2  9

a=0

a=3

a=0

...
Dethisinhvien.com
Đề dành cho sbd lẻ
CÂU I, 1,5đ : tìm x biết định thức D=0
Với D =
1
0
0
x
x
1
0
0
0
x
1
0
0
0
x
1
CÂU II , 3 đ : cho ma trận A =
1
0
1
2
-1
a
1
2
2
a., tìm a để ma trận A không suy biến và định thức của ma trân A
*
= 9
b., giải phương trình ma trận : X
1
0
1
2
-1
-1
1
2
2
=
1
2
1
0
-2
3
CÂU III, 3đ : Cho hệ véc tơ :
) 2 k, 4,- 6, , 2 (X
) 1 , 3 2,- 5, 3, (X
) 3 , 1 , 1 , 0 , 2 (X
) 1 , 3 2,,1,1(X
4
3
2
1
a., tìm k để hệ véc tơ trên là phụ thuộc tuyến tính
b., Với k = 6 tìm một cơ sở của hệ véc tơ trên , chứng minh tập hợp các
tổ hợp tuyến tính của cá véc tơ { X
1
, X
2
, X
3
, X
4
} là một không gian
con của không gian véc tơ R
5
, tìm số chiều của không gian con đó
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG KT GSG
HỌC ,HỌC NỮA . HỌC, HỌC MÃI
www.gsg.hnsv.com
Mgg: ngọc huy . HL:01689961806
THỨ 5 ,NGÀY .28. THÁNG 12. NĂM 2010__
ĐỀ THI TOÁN C2 . NĂM 2010 .
Đề dành cho các lớp KT 5 a,b,c,d : TN 5a,b,c,d Thời gian 90 phút
Đề thi toán cao cấp (2010) lời giải chi tiết - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi toán cao cấp (2010) lời giải chi tiết - Người đăng: chugiakientnmt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Đề thi toán cao cấp (2010) lời giải chi tiết 9 10 806