Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT 2012-2013 Môn thi : Toán

Được đăng lên bởi k47hamhoc
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 6233 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BẮC GIANG

đề

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2012-2013
Môn thi : Toán
Thời gian : 120 phút không kể thời gian giao
Ngày thi 30 tháng 6 năm 2012

Câu 1. (2 điểm)
1.Tính

1
2- 1

2

2 .Xác định giá trị của a,biết đồ thị hàm số y = ax - 1 đi qua điểm M(1;5)
Câu 2: (3 điểm)
1.Rút gọn biểu thức: A = (

1
2
a- 3 a + 2
).(
+ 1) với a>0,a ¹ 4
a - 2 a- 2 a
a- 2

ì 2x - 5 y = 9
ï
í
2.Giải hệ pt: ï
ï
ï 3x + y = 5
î

3. Chứng minh rằng pt: x 2 + mx + m - 1 = 0 luôn có nghiệm với mọi giá trị của
m.
Giả sử x1,x2 là 2 nghiệm của pt đã cho,tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
B = x 21 + x 2 2 - 4.( x1 + x2 )
Câu 3: (1,5 điểm)
Một ôtô tải đi từ A đến B với vận tốc 40km/h. Sau 2 giờ 30 phút thì một ôtô
taxi cũng xuất phát đi từ A đến B với vận tốc 60 km/h và đến B cùng lúc với xe ôtô
tải.Tính độ dài quãng đường AB.
Câu 4: (3 điểm)
Cho đường tròn (O) và một điểm A sao cho OA=3R. Qua A kẻ 2 tiếp tuyến
AP và AQ của đường tròn (O),với P và Q là 2 tiếp điểm.Lấy M thuộc đường tròn
(O) sao cho PM song song với AQ.Gọi N là giao điểm thứ 2 của đường thẳng AM
và đường tròn (O).Tia PN cắt đường thẳng AQ tại K.
1.Chứng minh APOQ là tứ giác nội tiếp.
2.Chứng minh KA2=KN.KP
3.Kẻ đường kính QS của đường tròn (O).Chứng minh tia NS là tia phân giác
·
của góc PNM .
4. Gọi G là giao điểm của 2 đường thẳng AO và PK .Tính độ dài đoạn thẳng
AG theo bán kính R.
Câu 5: (0,5điểm)
Cho a,b,c là 3 số thực khác không và thoả mãn:
1
THCS Đại Hoá – Tân Yên - Bắc Giang



ì a 2 (b + c) + b 2 (c + a ) + c 2 ( a + b) + 2abc = 0
ï
ï
í 2013
ïa
+ b 2013 + c 2013 = 1
ï
î
1
1
1
Hãy tính giá trị của biểu thức Q = 2013 + 2013 + 2013
a
b
c

HƯỚNG DẪN CHẤM
Câu Ý
1
1

(tham khảo)

Nội dung
1
2- 1

2=

2+1
( 2 - 1).( 2 + 1)

2=

2+1
( 2) 2 - 1)

2 = 2 + 1-

Điểm
1

2 =1

KL:
2
2

1

Do đồ thị hàm số y = ax-1 đi qua M(1;5) nên ta có a.1-1=5 Û a=6
KL:
a
a ( a - 2)

A=(
=(

1
0,5

2
( a - 1).( a - 2)
).(
+ 1) =
a ( a - 2)
a- 2

a- 2
1
).( a - 1 + 1) =
. a =1
a ( a - 2)
a

0,5

KL:
2

ì 2x - 5 y = 9
ï
ï
Û
í
ï 3x + y = 5
ï
î

KL:
3

ì 2x - 5 y = 9
ï
ï
Û
í
ï 15 x + 5 y = 25
ï
î

ì 2x - 5 y = 9
ï
ï
Û
í
ï 17 x = 34
ï
î

1

ì y =- 1
ï
ï
í
ï x=2
ï
î

0,25

Xét Pt: x 2 + mx + m - 1 = 0
2

2

2

Δ = m - 4(m - 1) = m - 4m + 4 = (m - 2) ³ 0

Vậy pt luôn có nghiệm với mọi m
ì x1 + x2 = - m
ï
ï x1 x2 = m - 1
î

í
Theo hệ thức Viet ta có ï
ï

0,25

Theo đề bài

B = x 21 + x 2 2 - 4.( x1 + x2 ) = ( x1 + x2 ) 2 - 2 x1 x2 - 4.( x1 + x2 )
= m 2 - 2...
www.VNMATH.com
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
BẮC GIANG NĂM HỌC 2012-2013
Môn thi : Toán
Thời gian : 120 phút không kể thời gian giao
đề
Ngày thi 30 tháng 6 năm 2012
Câu 1. (2 điểm)
1.Tính
1
2
2 1
-
-
2 .Xác định giá trị của a,biết đồ thị hàm số y = ax - 1 đi qua điểm M(1;5)
Câu 2: (3 điểm)
1.Rút gọn biểu thức:
1 2 3 2
( ).( 1)
2 2 2
a a
A
a a a a
- +
= - +
- - -
với a>0,a
4¹
2.Giải hệ pt:
2 5 9
3 5
x y
x y
ì
- =
ï
ï
í
ï
+ =
ï
î
3. Chứng minh rằng pt:
2
1 0x mx m+ + - =
luôn có nghiệm với mọi giá trị của
m.
Giả sử x
1
,x
2
là 2 nghiệm của pt đã cho,tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
2 2
1 2 1 2
4.( )B x x x x= + - +
Câu 3: (1,5 điểm)
Một ôtô tải đi từ A đến B với vận tốc 40km/h. Sau 2 giờ 30 phút thì một ôtô
taxi cũng xuất phát đi từ A đến B với vận tốc 60 km/h và đến B cùng lúc với xe ôtô
tải.Tính độ dài quãng đường AB.
Câu 4: (3 điểm)
Cho đường tròn (O) và một điểm A sao cho OA=3R. Qua A kẻ 2 tiếp tuyến
AP và AQ của đường tròn (O),với P và Q là 2 tiếp điểm.Lấy M thuộc đường tròn
(O) sao cho PM song song với AQ.Gọi N là giao điểm thứ 2 của đường thẳng AM
và đường tròn (O).Tia PN cắt đường thẳng AQ tại K.
1.Chứng minh APOQ là tứ giác nội tiếp.
2.Chứng minh KA
2
=KN.KP
3.Kẻ đường kính QS của đường tròn (O).Chứng minh tia NS là tia phân giác
của góc
·
PNM
.
4. Gọi G là giao điểm của 2 đường thẳng AO và PK .Tính độ dài đoạn thẳng
AG theo bán kính R.
Câu 5: (0,5điểm)
Cho a,b,c là 3 số thực khác không và thoả mãn:
THCS Đại Hoá – Tân Yên - Bắc Giang www.VNMATH.com
1
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT 2012-2013 Môn thi : Toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT 2012-2013 Môn thi : Toán - Người đăng: k47hamhoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT 2012-2013 Môn thi : Toán 9 10 720