Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi Vật Lý Đại Học 1

Được đăng lên bởi Lâm Phúc Cường
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 5937 lần   |   Lượt tải: 23 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY
LỢI
CƠ SỞ 2
------------------------------------Số: 52.1/ CS2

ĐỀ THI MÔN VẬT LÝ
HP1 – CƠ NHIỆT
( Thời gian làm bài 90 phút )

Câu 1: (1,5đ)
a-Gia tốc của một hạt được xác định bởi: a x ( t ) = 2m / s 2 − ( 3m / s 3 )t . Tìm vận tốc
ban đầu vo để hạt có tọa độ như nhau tại t = 2s và t = 0.
b-Sự khác nhau giữa phương trình trạng thái khí lý tưởng và phương trình Van
Der Walls ? Tại sao có sự khác nhau đó?
Câu 2:(2đ) Tầm xa của một vật ném theo phương nằm ngang với vận tốc ban
đầu vo = 4,9m/s bằng độ cao từ đó vật được ném. Xác định độ cao đó và góc rơi
của vật đối với phương nằm ngang khi chạm đất.
Câu 3:(2đ) Một tảng đá khối lượng 20,0 kg đang trượt trên một bề mặt ngang xù
xì với tốc độ 8,00m/s và cuối cùng dừng lại do ma sát. Hệ số ma sát động giữa
tảng đá và bề mặt là 0,200. Công suất toả nhiệt trung bình được sinh ra khi tảng
đá dừng lại là bao nhiêu?
Câu 4/2.0đ:
Một dây được cuốn vài vòng quanh vành của một
cái vòng bán kính 0,08m, nặng 0,18 kg. Nếu đầu tự
do của sợi dây được giữ cố định và cái vòng được
thả từ trạng thái nghỉ (hình vẽ), hãy tính:
a) Lực căng dây trong khi vòng rơi xuống khi sợi
dây được trải ra.
b) Thời gian vòng rơi xuống được 0,75m.

I = mR2

Câu 5:( 2,5đ) Nén 10g khí Oxy từ điều kiện tiêu chuẩn đến thể tích 4 lít. Tìm:
a. Áp suất của khối khí sau mỗi quá trình nén đẳng nhiệt và đoạn nhiệt.
b. Công cần thiết để nén khí trong mỗi trường hợp trên, từ đó suy ra nên nén
theo cách nào thì lợi hơn?

Ghi chú: Thí sinh không sử dụng điện thoại trong suốt thời gian làm bài.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY
ĐỀ THI MÔN VẬT LÝ
LỢI
HP1 – CƠ NHIỆT
CƠ SỞ 2
( Thời gian làm bài 90 phút )
------------------------------------Số 52.2/ CS2
Câu 1/1,5đ:
a-Gia tốc của một hạt được xác định bởi: a x ( t ) = 2m / s 2 − ( 3m / s 3 )t . Tìm vận tốc
ban đầu vo để hạt có tọa độ như nhau tại t = 4s và t = 2.
b-Sự khác nhau giữa phương trình trạng thái khí lý tưởng và phương trình Van
Der Walls ? Tại sao có sự khác nhau đó?
Câu 2/2đ: Một vật được ném lên với vận tốc v o hợp với phương ngang một góc
α. Bỏ qua sức cản của không khí. Hãy xác định:
a- Góc α để chiều cao cực đại và tầm xa bằng nhau
b- Thời gian bay của vật ( từ khi ném đến khi chạm đất ).
Câu 3/ 1,5đ: Ném một hòn đá 2kg thẳng đứng lên phía trên từ mặt đất. bạn quan
sát thấy rằng khi cách mặt đất 15,0m, nó đang chuyển động lên trên với tốc độ
15,0m/s. Sử dụng định lý công-năng lượng để xác định tốc độ của nó khi vừa rời
mặt đất.
Câu 4:(2,0đ) Một quả cầu đặc đồng nhất có khối lượng m, bán kính ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY
LỢI
CƠ SỞ 2
-------------------------------------
Số: 52.1/ CS2
ĐỀ THI MÔN VẬT LÝ
HP1 – CƠ NHIỆT
( Thời gian làm bài 90 phút )
Câu 1: (1,5đ)
a-Gia tốc của một hạt được xác định bởi:
( )
( )
tsmsmta
x
32
/3/2
=
. Tìm vận tốc
ban đầu v
o
để hạt có tọa độ như nhau tại t = 2s và t = 0.
b-Sự khác nhau giữa phương trình trạng thái khí tưởng phương trình Van
Der Walls ? Tại sao có sự khác nhau đó?
Câu 2:(2đ) Tầm xa của một vật ném theo phương nằm ngang với vận tốc ban
đầu v
o
= 4,9m/s bằng đcao từ đó vật được ném. Xác định độ cao đó góc rơi
của vật đối với phương nằm ngang khi chạm đất.
Câu 3:(2đ) Một tảng đá khối lượng 20,0 kg đang trượt trên một bề mặt ngang xù
với tốc đ 8,00m/s cuối cùng dừng lại do ma sát. H số ma t động giữa
tảng đá bề mặt 0,200. Công suất toả nhiệt trung bình được sinh ra khi tảng
đá dừng lại là bao nhiêu?
Câu 4/2.0đ:
Một dây được cuốn vài vòng quanh vành của một
cái vòng bán kính 0,08m, nặng 0,18 kg. Nếu đầu tự
do của sợi dây được gi cố định cái vòng được
thả từ trạng thái nghỉ (hình vẽ), hãy tính:
a) Lực căng dây trong khi vòng rơi xuống khi sợi
dây được trải ra.
b) Thời gian vòng rơi xuống được 0,75m.
I = mR
2
Câu 5:( 2,5đ) Nén 10g khí Oxy từ điều kiện tiêu chuẩn đến thể tích 4 lít. Tìm:
a. Áp suất của khối khí sau mỗi quá trình nén đẳng nhiệt và đoạn nhiệt.
b. Công cần thiết để nén khí trong mỗi trường hợp trên, từ đó suy ra nên nén
theo cách nào thì lợi hơn?
Ghi chú: Thí sinh không sử dụng điện thoại trong suốt thời gian làm bài.
Đề thi Vật Lý Đại Học 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi Vật Lý Đại Học 1 - Người đăng: Lâm Phúc Cường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề thi Vật Lý Đại Học 1 9 10 629