Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi vi tích phân A1

Được đăng lên bởi nrluong90
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 655 lần   |   Lượt tải: 1 lần
de thi
1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN
BỘ MÔN TOÁN
ĐỀ THI VI TÍCH PHÂN A1
HỌC KỲ - NHÓM 02
NĂM HỌC: 2010 - 2011
Ngày thi: 22/06/2011
Thời gian làm bài: 90 phút
NỘI DUNG ĐỀ THI
(Đề thi gồm 07 câu
1
được in trên 01 trang
2
)
Câu 1. Cho hàm số f(x) =
2x + x
2
cos
1
x
3
nếu x = 0
0 nếu x = 0
. y tính f
(x).
Câu 2. Một cái hồ bơi gia đình dạng một bán cầu bán kính 2 (m). Người ta đang b ơm
nước vào hồ. Tại thời điểm bán kính mặt nước đang là 1, 5(m) và đang tăng với tốc độ
0, 1 (m/phút) thì chiều cao của mực nước trong hồ thay đổi theo tốc độ nào? Giả sử rằng
tốc độ y không thay đổi, hỏi sau bao lâu thì hồ đầy nước?
Câu 3. Một công ty bao d định sản xuất một loại thùng hình hộp chữ nhật đáy là hình
vuông cạnh x và chiều cao y. Biết rằng chi phí sản xuất cho mỗi thùng như vy được
tính theo công thức C = 5x
2
+ 30xy. y xác định x, y sao cho thùng thể tích mong
muốn 1125 cm
3
với chi p thấp nhất.
Câu 4. Tính diện tích hình phẳng giới hạn parabo le y = x
2
+ 2x và đường thẳng y = 5 2x.
Câu 5. Tính độ dài cung phẳng y =
2
3
x
x với x [0, 3].
Câu 6. Tìm miền hội tụ của chuỗi hàm
n=1
1
n
2
x
2
+ 1
3x 1
n
.
Câu 7. Biết rằng chuỗi
n=0
x
n
n + 2
hội tụ trên khoảng (1, 1), hãy tính tổ ng của chuỗi.
Cần Thơ, ngày 17 tháng 06 năm 2011
Cán b giảng dạy
HOÀI NHÂN
1
Thang điểm: 1,00 điểm/câu
2
Đáp án được công b trên website Khoa Khoa học tự nhiên vào chiều ngày 22.06.2011. Điểm thi Các
em xem trên kế hoạch họ c tập của mình vào chiều ngày 28.06.2011. Phúc khảo bài thi: từ 08 giờ đến 11
giờ ngày 29.06.2 011 tại VP. BM. Toán Khoa Khoa học tự nhiên.
Đề thi vi tích phân A1 - Trang 2
Đề thi vi tích phân A1 - Người đăng: nrluong90
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi vi tích phân A1 9 10 207