Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀTHI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN TOÁN

Được đăng lên bởi John Phạm Gay
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 380 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH NINH BÌNH
ĐỀ THI CHÍNH THỨC

ĐỀTHI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN
NĂM HỌC 2013 – 2014
Môn: TOÁN
Ngày thi: 20/6/2013
Thời gian làm bài: 120 phút (không kê thời gian giao đê)
Đề thi gồm 05 câu trong 01 trang

Câu 1: (1,5 điểm).
1. Rút gọn biểu thức M = 2 + 2 8 − 18 .
2. Giải hệ phương trình
2x+y=9
3x-2y=10
Câu 2: (2,0 điểm).
Cho biểu thức A =

2 x2 + 4
1
1
−
−
(với x ≥ 0 , x ≠ 1 ).
2
1− x
1+ x 1− x

1. Rút gọn A.
2. Tìm giá trị lớn nhất của A.
Câu 3: (2,0 điểm).
Cho phương trình x 2 − 2(m + 1) x + 2m = 0 (1)
(với x là ẩn, m là tham số).
1. Giải phương trình (1) với m = 0 .
2. Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm là độ dài hai cạnh góc vuông của một tam
giác vuông có cạnh huyền bằng 12 .
Câu 4: (3,0 điểm).
Cho nửa đường tròn tâm O, đường kính AB. Một điểm C cố định thuộc đoạn thẳng AO
(C khác A và C khác O). Đường thẳng đi qua C và vuông góc với AO cắt nửa đường tròn
đã cho tại D. Trên cung BD lấy điểm M (M khác B và M khác D). Tiếp tuyến của nửa
đường tròn đã cho tại M cắt đường thẳng CD tại E. Gọi F là giao điểm của AM và CD.
1. Chứng minh tứ giác BCFM là tứ giác nội tiếp.
2. Chứng minh EM=EF.
3. Gọi I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác FDM. Chứng minh ba điểm D, I, B thẳng
hàng, từ đó suy ra góc ABI có số đo không đổi khi M di chuyển trên cung BD.
Câu 5: (1,5 điểm).
1. Chứng minh rằng phương trình (n + 1) x 2 + 2 x − n(n + 2)(n + 3) = 0 ( x là ẩn, n là tham số)
luôn có nghiệm hữu tỉ với mọi số nguyên n .
2. Giải phương trình 5 1 + x 2 = 2( x 2 + 2) .

...
SỞ GIO DC V ĐO TO ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN
TNH NINH BNH NĂM HỌC 2013 – 2014
Môn: TOÁN
Ngày thi: 20/6/2013
Thời gian làm bài: 120 phút (không kê thời gian giao đê)
Đề thi gồm 05 câu trong 01 trang
Câu 1: (1,5 điểm).
1. Rút gọn biểu thức
2 2 8 18M = +
.
2. Giải hệ phương trình
2x+y=9
3x-2y=10
Câu 2: (2,0 điểm).
Cho biểu thức
2
2
2 4 1 1
1
1 1
x
A
x
x x
+
=
+
(với
0x
,
1x
).
1. Rút gọn A.
2. Tìm giá trị lớn nhất của A.
Câu 3: (2,0 điểm).
Cho phương trình
2
2( 1) 2 0x m x m + + =
(1)
(với
x
là ẩn,
m
là tham số).
1. Giải phương trình (1) với
0m
=
.
2. Tìm
m
để phương trình (1) có hai nghiệm là độ dài hai cạnh góc vng của một tam
giác vuông có cạnh huyền bằng
12
.
Câu 4: (3,0 điểm).
Cho ̉a đường tròn tâm O, đường kính AB. Một điểm C cố định thuộc đoạn thẳng AO
(C khác A và C khác O). Đường thẳng đi qua C và vuông góc với AO cắt ̉a đường tròn
đã cho tại D. Trên cung BD lấy điểm M (M khác B và M khác D). Tiếp tuyến của nửa
đường tròn đã cho tại M cắt đường thẳng CD tại E. Gọi F là giao điểm của AM và CD.
1. Chứng minh tứ giác BCFM là tứ giác nội tiếp.
2. Chứng minh EM=EF.
3. Gọi I tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác FDM. Chứng minh ba điểm D, I, B thẳng
hàng, từ đó suy ra góc ABI có số đo không đổi khi M di chuyển trên cung BD.
Câu 5: (1,5 điểm).
1. Chứng minh rằng phương trình
(
x
là ẩn,
n
là tham số)
luôn có nghiệm hữu tỉ với mọi số nguyên
n
.
2. Giải phương trình
2 2
5 1 2( 2)x x+ = +
.
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
ĐỀTHI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN TOÁN - Người đăng: John Phạm Gay
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ĐỀTHI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN TOÁN 9 10 685