Ktl-icon-tai-lieu

địa 7

Được đăng lên bởi Đinh Hiền
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 220 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1: Nhận biết đặc điểm khí hậu.
* Quan sát hình 51.2 cho biết:
? Cho biết vì sao cùng vĩ độ nhưng miền ven biển của bán đáo Xcan-đi-na-vi có
khí hậu ấm áp và mưa nhiều hơn ở Aixơlen?
(Là do ảnh hưởng của dòng biển nóng Bắc Đại Tây dương)
? Quan sát các đường đẳng nhiệt tháng giêng, nhận xét về nhiệt độ của châu Âu
vào mùa đông ?
(Nhiệt độ tháng giêng châu Âu: ấm áp nhất là ven biển Đại Tây Dương nhiệt độ
+10oC; càng đi về phía đông càng lạnh dần nơi giáp với Uran nhiệt độ -20oC)
? Nêu tên các kiểu khí hậu ở châu Âu. So sánh diện tích của các vùng có các kiểu
khí hậu đó?
(châu Âu có 4 kiểu khí hậu: diện tích lớn nhất là khí hậu ôn đới lục địa; 2 là khí
hậu ôn đới hải dương; 3 là khí hậu Địa Trung Hải; 4 là khí hậu Hàn đới)
Câu 2 : Phân tích một số biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa: (Thảo luận nhóm chia
làm 4 nhóm)
- Phân tích các biểu đồ hình 53.1 cho biết:
* Nhóm 1: Nhiệt độ trung bình tháng 1 & tháng 7 . Sự chênh lệch nhiệt độ giữa
tháng 1 & tháng 7. Nhận xét chung về chế độ nhiệt.
(Trạm A : T1 = -5oC ; T7 = +18oC , nhiệt độ T1 -T7 chênh lệch lớn là 23oC)
(Trạm B : T1 = 9oC ; T 7 = 20oC , nhiệt độ T1 -T7 chênh lệch là 11oC)
(Trạm C : T1 = 5oC ; T7 = 15oC , nhiệt độ T1 -T7 chênh lệch nhỏ là 10oC)
* Nhóm 2: Các tháng mưa nhiều. Các tháng mưa ít. Nhận xét chung về chế độ
mưa. (Trạm A : Các tháng mưa nhiều: 5, 6, 7, 8, các tháng mưa ít 9, 10, 11, 12 &
1, 2, 3, 4 năm sau . lượng mưa ít mùa khô kéo dái 8 tháng)
(Trạm B: Các tháng mưa nhiều: 9, 10, 11, 12, các tháng mưa ít 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,
8, mưa nhiều vào mùa đông).
(Trạm C: Các tháng mưa nhiều : 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 năm sau ; các tháng
mưa ít 4, 5, 6, 7. Lượng mưa nhiều và đều quanh năm)
* Nhóm 3: Xác định kiểu khí hậu của từng trạm. Cho biết lí do .
(Trạm A : là kiểu khí hậu ôn đới lục địa. Vì lượng mưa ít & biên độ nhiệt mùa
hạ mùa đông lớn).
(Trạm B: là kiểu khí hậu Địa Trung Hải. Vì có nhiệt độ luôn luôn cao và mưa
nhiều vào mùa đông)
(Trạm C : là kiểu khí hậu ôn đới hải dương. Vì có mưa nhiều quanh năm, nhiệt
độ ổn định )
* Nhóm 4: Xếp các biểu đồ nhiệt độ & lượng mưa (A,B,C) với các lát cắt thảm
thực vật (D,E,F) thành từng cặp sao cho phù hợp.
(Trạm A với thảm thực vật D. Vì có mùa đông lạnh nên có cây lá kim.)
(Trạm B với thảm thực vật F. Vì có nhiệt độ luôn cao, mưa ít nên có cây lá
cứng.)
(Trạm C với thảm thực vật E . Vì có mưa nhiều, nhiệt độ ổn định nên có cây lá
rộng)

4.CỦNG CỐ HDVN
- Về nhà học bài.

...
Câu 1: Nhận biết đặc điểm khí hậu.
* Quan sát hình 51.2 cho biết:
? Cho biết sao ng độ nhưng miền ven biển của bán đáo Xcan-đi-na-vi
khí hậu ấm áp và mưa nhiều hơn ở Aixơlen?
(Là do ảnh hưởng của dòng biển nóng Bắc Đại Tây dương)
? Quan sát các đường đẳng nhiệt tháng giêng, nhận xét v nhiệt độ của châu Âu
vào mùa đông ?
(Nhiệt độ tháng giêng châu Âu: ấm áp nhất là ven biển Đại Tây Dương nhiệt độ
+10
o
C; càng đi về phía đông càng lạnh dần nơi giáp với Uran nhiệt độ -20
o
C)
? Nêu tên các kiểu khí hậu châu Âu. So sánh diện tích của các vùng các kiểu
khí hậu đó?
(châu Âu có 4 kiểu khí hậu: diện tích lớn nhất là khí hậu ôn đới lục địa; 2 là khí
hậu ôn đới hải dương; 3 là khí hậu Địa Trung Hải; 4 là khí hậu Hàn đới)
Câu 2 : Phân tích một s biểu đồ nhiệt độ lượng mưa: (Thảo luận nhóm chia
làm 4 nhóm)
- Phân tích các biểu đồ hình 53.1 cho biết:
* Nhóm 1: Nhiệt độ trung nh tháng 1 & tháng 7 . Sự chênh lệch nhiệt độ giữa
tháng 1 & tháng 7. Nhận xét chung về chế độ nhiệt.
(Trạm A : T1 = -5
o
C ; T7 = +18
o
C , nhiệt độ T1 -T7 chênh lệch lớn là 23
o
C)
(Trạm B : T1 = 9
o
C ; T 7 = 20
o
C , nhiệt độ T1 -T7 chênh lệch là 11
o
C)
(Trạm C : T1 = 5
o
C ; T7 = 15
o
C , nhiệt độ T1 -T7 chênh lệch nhỏ là 10
o
C)
* Nhóm 2: Các tháng mưa nhiều. Các tháng mưa ít. Nhận xét chung về chế độ
mưa. (Trạm A : Các tháng mưa nhiều: 5, 6, 7, 8, các tháng mưa ít 9, 10, 11, 12 &
1, 2, 3, 4 năm sau . lượng mưa ít mùa khô kéo dái 8 tháng)
(Trạm B: Các tháng mưa nhiều: 9, 10, 11, 12, các tháng mưa ít 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,
8, mưa nhiều vào mùa đông).
(Trạm C: Các tháng mưa nhiều : 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 năm sau ; các tháng
mưa ít 4, 5, 6, 7. Lượng mưa nhiều và đều quanh năm)
* Nhóm 3: Xác định kiểu khí hậu của từng trạm. Cho biết lí do .
(Trạm A : kiểu khí hậu ôn đới lục địa. Vì lượng mưa ít & biên độ nhiệt mùa
hạ mùa đông lớn).
(Trạm B: kiểu khí hậu Địa Trung Hải. nhiệt độ luôn ln cao mưa
nhiều vào mùa đông)
(Trạm C : là kiểu khí hậu ôn đới hải dương. Vì có mưa nhiều quanh năm, nhiệt
độ ổn định )
* Nhóm 4: Xếp các biểu đồ nhiệt độ & ợng mưa (A,B,C) với các lát cắt thảm
thực vật (D,E,F) thành từng cặp sao cho phù hợp.
(Trạm A với thảm thực vật D. Vì có mùa đông lạnh nên có cây lá kim.)
(Trạm B với thảm thực vật F. nhiệt đ luôn cao, mưa ít nên cây
cứng.)
(Trạm C với thảm thực vật E . mưa nhiều, nhiệt độ ổn định nên có cây
rộng)
địa 7 - Trang 2
địa 7 - Người đăng: Đinh Hiền
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
địa 7 9 10 360