Ktl-icon-tai-lieu

Địa chất học

Được đăng lên bởi hien_slx
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1522 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Địa chất học

1

Địa chất học

Các tỉnh địa chất trên thế giới (theo USGS)

Chủ đề Địa chất học

Địa chất học là một ngành thuộc các khoa học Trái Đất, là môn khoa học nghiên cứu về các vật chất rắn và lỏng cấu
tạo nên Trái Đất, đúng ra là nghiên cứu thạch quyển bao gồm cả phần vỏ Trái Đất và phần cứng của manti trên. Địa
chất học tập trung nghiên cứu: cấu trúc, đặc điểm vật lý, động lực, và lịch sử của các vật liệu trên Trái đất, kể cả các
quá trình hình thành, vận chuyển và biến đổi của các vật liệu này. Giải quyết các vấn đề của địa chất liên quan đến
rất nhiều chuyên ngành khác nhau. Lĩnh vực này cũng rất quan trọng trong việc khai thác khoáng sản và dầu khí.
Ngoài ra, nó cũng nghiên cứu giảm nhẹ các tai biến tự nhiên và cổ khí hậu cùng các lĩnh vực kỹ thuật khác.

Lịch sử và từ nguyên học
Từ nguyên học
Thuật ngữ "địa chất học" được Jean-André Deluc sử dụng lần đầu tiên vào năm 1778 và được Horace-Bénédict de
Saussure sử dụng là thuật ngữ chính thức từ năm 1779. Là khoa học không có tên trong Encyclopædia Britannica
xuất bản lần thứ 3 năm 1797, nhưng 10 năm sau nó đã được khẳng định trong tái bản thứ 4 vào năm 1809.[1] Một
nghĩa cổ hơn được Richard de Bury sử dụng lần đầu tiên để phân biệt giữa thuyết về thần học và về trái đất.

Lịch sử
Công trình Peri Lithon (bên trong hòn đá) của học giả người Hy
Lạp cổ đại Theophrastus (372-287 BC), là một học trò của triết gia
Hy Lạp cổ đại Aristotle, là công trình có giá trị trong khoảng 10
thế kỷ. Peri Lithon được dịch sang tiếng Latin và một số ngoại ngữ
khác. Sự giải đoán về các hóa thạch của nó là học thuyết nổi trội
nhất trong thời cổ đại và đầu thời Trung cổ, cho đến khi nó được
thay thế bởi học thuyết về các dòng chảy hóa đá của Avicenna vào
cuối thời Trung cổ.[2] [3] Trong thời đại La Mã, Pliny the Elder đưa
ra rất nhiều các thảo luận mở rộng về một số các khoáng vật và
kim loại sau đó được sử dụng rộng rãi trong thực tế. Ông là một

Một con muỗi trong hổ phách biển Baltic có tuổi
khoảng 40 đến 60 triệu năm

Địa chất học

2

trong số những người đầu tiên xác định một cách chính xác nguồn gốc của hổ phách, là một loại nhựa của các cây
thông bị hóa thạch, từ việc quan sát các côn trùng bị giữ trong một số mẫu. Ông cũng đặt ra nền tảng của tinh thể học
thông qua việc nhận biết dạng thù hình bát diện của kim cương.
Một số học giả hiện đại như Fielding H. Garrison, đưa ra ý tưởng về địa chất học hiện đại bắt đầu trong thế giới đạo
Hồi thời Trung cổ.[4] Abu al-Rayhan al-Biruni (973-1048 SCN) là một trong những...
Địa chất học
1
Địa chất học
Các tỉnh địa chất trên thế giới (theo USGS)
Chủ đề Địa chất học
Địa chất học là một ngành thuộc các khoa học Trái Đất, là môn khoa học nghiên cứu về các vật chất rắn và lỏng cấu
tạo nên Trái Đất, đúng ra là nghiên cứu thạch quyển bao gồm cả phần vỏ Trái Đất và phần cứng của manti trên. Địa
chất học tập trung nghiên cứu: cấu trúc, đặc điểm vật lý, động lực, và lịch sử của các vật liệu trên Trái đất, kể cả các
quá trình hình thành, vận chuyển và biến đổi của các vật liệu này. Giải quyết các vấn đề của địa chất liên quan đến
rất nhiều chuyên ngành khác nhau. Lĩnh vực này cũng rất quan trọng trong việc khai thác khoáng sản và dầu khí.
Ngoài ra, nó cũng nghiên cứu giảm nhẹ các tai biến tự nhiên và cổ khí hậu cùng các lĩnh vực kỹ thuật khác.
Lịch sử và từ nguyên học
Từ nguyên học
Thuật ngữ "địa chất học" được Jean-André Deluc sử dụng lần đầu tiên vào năm 1778 và được Horace-Bénédict de
Saussure sử dụng là thuật ngữ chính thức từ năm 1779. Là khoa học không có tên trong Encyclopædia Britannica
xuất bản lần thứ 3 năm 1797, nhưng 10 năm sau nó đã được khẳng định trong tái bản thứ 4 vào năm 1809.
[1]
Một
nghĩa cổ hơn được Richard de Bury sử dụng lần đầu tiên để phân biệt giữa thuyết về thần học và về trái đất.
Lịch sử
Một con muỗi trong hổ phách biển Baltic có tuổi
khoảng 40 đến 60 triệu năm
Công trình Peri Lithon (bên trong hòn đá) của học giả người Hy
Lạp cổ đại Theophrastus (372-287 BC), là một học trò của triết gia
Hy Lạp cổ đại Aristotle, là công trình có giá trị trong khoảng 10
thế kỷ. Peri Lithon được dịch sang tiếng Latin và một số ngoại ngữ
khác. Sự giải đoán về các hóa thạch của nó là học thuyết nổi trội
nhất trong thời cổ đại và đầu thời Trung cổ, cho đến khi nó được
thay thế bởi học thuyết về các dòng chảy hóa đá của Avicenna vào
cuối thời Trung cổ.
[2]
[3]
Trong thời đại La Mã, Pliny the Elder đưa
ra rất nhiều các thảo luận mở rộng về một số các khoáng vật và
kim loại sau đó được sử dụng rộng rãi trong thực tế. Ông là một
Địa chất học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Địa chất học - Người đăng: hien_slx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Địa chất học 9 10 633