Ktl-icon-tai-lieu

địa chất thủy văn

Được đăng lên bởi diachatthuyvan303t4
Số trang: 82 trang   |   Lượt xem: 596 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỞ ĐẦU
- Đối tượng nghiên cứu của Địa chất Thuỷ văn:
Địa chất thuỷ văn là khoa học nghiên cứu nước dưới đất, cụ thể là nghiên
cứu:
+ Nguồn gốc, sự phân bổ và sự vận động của nước trong các lớp đất đá
+ Nghiên cứu các tính chất vật lý, thành phần hoá học, vi khuẩn và khí
của nước dưới đất
Nước dưới đất nằm trong các lớp đất đá và có liên hệ chặt chẽ với chúng
nên địa chất thuỷ văn là một bộ phận của khoa học về Trái đất.
- Nhiệm vụ: Nghiên cứu nước dưới đất để phục vụ các yêu cầu sau:
+ Giải quyết vấn đề địa chất thuỷ văn trong việc thi công các công trình,
khái thác hầm mỏ.
+ Giải quyết vấn đề cung cấp nước tiêu dùng.
+ Tìm nguồn nước khoáng, nước công nghiệp, tìm kiếm các mỏ khoáng
sản có ích.
- Phương pháp nghiên cứu:
+ Lập bản đồ Địa chất thuỷ văn.
+ Mô tả nguồn nước và quan sát địa chất thuỷ văn trong lỗ khoan, giếng
và hầm lò.
+ Các phương pháp phân tích và mô hình hoá trong phòng thí nghiệm.
+ Các phương pháp địa vật lý, đặt biệt là phương pháp thăm dò điện nhằm
phát hiện các tầng chứa nước.
Nước dưới đất vận động trong các lỗ hổng và khe nứt của đất đá không
những có tác dụng trực tiếp với chúng mà còn có liên quan mật thiết với nước bề
mặt và nước khí quyển. Vì vậy muốn nghiên cứu đầy đủ về nước dưới đất, đòi
hỏi phải nắm được đặt điểm cấu tạo địa chất của vùng với tư cách là môi trường
mà trong đó nước vận động, và phải năm được các quy luật vận động của nước
bề mặt và nước khí quyển với tư cách là nguồn bổ sung cho nước dưới đất.

1

Chương 1: NƯỚC TRONG THIÊN NHIÊN
1.1. Vòng tuần hoàn của nước trong thiên nhiên và trong lưu vực
1.1.1. Vòng tuần hoàn của nước trong thiên nhiên.
Nước trên Trái đất phân bố không đều trong các quyển khác nhau: khí
quyển, thuỷ quyển, sinh quyển, thạch quyển.
Nước trong các quyển luôn luôn chuyển động trong bản thân mỗi quyển
và đồng thời luôn luôn có một lượng nước nhất định chuyển động từ quyển này
sang quyển khác, tạo nên vòng tuần hoàn bất tận.
Nhờ năng lượng bức xạ của mặt trời, nước từ thuỷ quyển, sinh quyển và
thạch quyển bốc hơi lên khí quyển. Trong khí quyển hơi nước gặp lạnh ngưng tụ
lại và rơi xuống. Lượng mưa này một phần bốc hơi trở lại vào khí quyển, một
phần ngấm xuống đất, một phần tạo thành những dòng chảy đổ ra biển. Mức độ
của quá trình tuần hoàn này tuỳ thuộc vào từng mùa và tuỳ thuộc vào các điều
kiện địa lý tự nhiên. (hình1)
Tổng thể tích nước trong Trái đất ước tính khoảng 1.8 tỷ km 3. Lượng
nước này được phân bố như sau:
- Từ mặt đất đến độ sâu 20 km (ranh giới Cônradda) có 570 triệu km3.
- Từ...
MỞ ĐẦU
- Đối tượng nghiên cứu của Địa chất Thuỷ văn:
Địa chất thuỷ văn khoa học nghiên cứu nước dưới đất, cụ thể nghiên
cứu:
+ Nguồn gốc, sự phân bổ và sự vận động của nước trong các lớp đất đá
+ Nghiên cứu các tính chất vật lý, thành phần hoá học, vi khuẩn khí
của nước dưới đất
Nước dưới đất nằm trong các lớp đất đá liên hệ chặt chẽ với chúng
nên địa chất thuỷ văn là một bộ phận của khoa học về Trái đất.
- Nhiệm vụ: Nghiên cứu nước dưới đất để phục vụ các yêu cầu sau:
+ Giải quyết vấn đề địa chất thuỷ văn trong việc thi công các công trình,
khái thác hầm mỏ.
+ Giải quyết vấn đề cung cấp nước tiêu dùng.
+ Tìm nguồn nước khoáng, nước công nghiệp, tìm kiếm các mỏ khoáng
sản có ích.
- Phương pháp nghiên cứu:
+ Lập bản đồ Địa chất thuỷ văn.
+ tả nguồn nước quan sát địa chất thuỷ văn trong lỗ khoan, giếng
và hầm lò.
+ Các phương pháp phân tích và mô hình hoá trong phòng thí nghiệm.
+ Các phương pháp địa vật lý, đặt biệt là phương pháp thăm dò điện nhằm
phát hiện các tầng chứa nước.
Nước dưới đất vận động trong các lỗ hổng khe nứt của đất đá không
những có tác dụng trực tiếp với chúng mà còn có liên quan mật thiết với nước bề
mặt nước khí quyển. vậy muốn nghiên cứu đầy đủ về nước dưới đất, đòi
hỏi phải nắm được đặt điểm cấu tạo địa chất của vùng với cách là môi trường
trong đó nước vận động, phải năm được các quy luật vận động của nước
bề mặt và nước khí quyển với tư cách là nguồn bổ sung cho nước dưới đất.
1
địa chất thủy văn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
địa chất thủy văn - Người đăng: diachatthuyvan303t4
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
82 Vietnamese
địa chất thủy văn 9 10 491