Ktl-icon-tai-lieu

Địa lí 6

Được đăng lên bởi thcsvantri
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 894 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUÝ THẦY, CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ LỚP 6B
MÔN: ĐỊA LÍ 6
GIÁO VIÊN: TRƯƠNG XUÂN SƠN

TIẾT: 13- Bài 11.

Bài 1: Sự phân bố các lục địa và đại dương
trên bề mặt Trái Đất:

XÍCH ĐẠO

Hình 28. Tỉ lệ diện tích lục địa và đại dương
ở các nửa cầu Bắc và Nam

THẢO LUẬN NHÓM
- Nhóm 1: Cho biết tỉ lệ diện tích lục
địa và diện tích đại dương ở NCB.
- Nhóm 2 : Cho biết tỉ lệ diện tích lục
địa và diện tích đại dương ở NCN.

(Thời gian: 3 phút)

- Khoảng 2/3 diện tích bề mặt
Trái Đất là đại dương và 1/3 là
lục địa.
- Lục địa phân bố chủ yếu ở nửa
cầu Bắc, còn đại dương phân bố
chủ yếu ở nửa cầu Nam.

Bài 2: Vị trí, diện tích các lục địa trên bề mặt Trái Đất:

XĐ

Đất nổi trên Trái đất

Diện tích
(triệu Km2)

Lục địa Á Âu

50.7

Lục địa Phi

29.2

Lục địa Bắc Mỹ

20.3

Lục địa Nam Mỹ

18.1

Lục địa Nam Cực

13.9

Lục địa Ô - xtrây - li - a

7.6

Các đảo ven lục địa

9.2

THẢO LUẬN NHÓM
- NHÓM 1: Nêu tên các lục địa trên Trái Đất.
- NHÓM 2: Lục địa nào có diện tích lớn nhất ? Nằm ở
nửa cầu nào ?
- NHÓM 3: Lục địa nào có diện tích nhỏ nhất ? Nằm ở
nửa cầu nào ?
- NHÓM 4: Các lục địa nào nằm hoàn toàn ở nửa cầu
Nam?
- NHÓM 5: Các lục địa nào nằm hoàn toàn ở nửa cầu
Bắc?

Lục địa
Á – Âu
Phi

Phi
Bắc Mĩ
Nam Mĩ
Nam Cực
Ô-xtrây-li-a

- Lục địa Á- Âu có diện tích lớn nhất nằm ở
nửa cầu Bắc.
- Lục địa Ô-xtrây-li-a có diện tích nhỏ nhất
nằm ở nửa cầu nam.
- Lục địa phân bố ở Bắc bán cầu: lục địa ÁÂu, Bắc Mĩ.
- Lục địa phân bố ở Nam bán cầu: lục địa Ôxtrây-li-a, Nam cực, Nam Mĩ.
- Lục địa Phi nằm trải ra trên cả hai
nửa cầu.

Bài 4: Diện tích các đại dương trên bề mặt Trái Đất.
Các đại dương trên Trái Đất

Diện tích (triệu Km )

Thái Bình Dương
Đại Tây Dương
Ấn Độ Dương
Bắc Băng Dương

179,6
93,4
74,9
13,1

2

Cả lớp:

52
53
54
55
56
57
58
59
60
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
00
7
8
9
1
2
3
4
5
6
31
51
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
53
54
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
48
49
50
32
55
56
57
58
59
60
52
15
32
33
34
35
36
37
38
39
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
10
11
12
13
14
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
31

Dựa vào bảng thống kê trên, cho biết:
- Tên bốn đại dương trên thế giới
- Đại dương nào chiếm diện tích lớn nhất trong bốn đại dương?
- Đại dương nào chiếm diện tích nhỏ nhất trong bốn đại dương?
- Nếu diện tích bề mặt Trái Đất là 510...
MÔN: ĐỊA LÍ 6
QUÝ THẦY, CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ LỚP 6B
GIÁO VIÊN: TRƯƠNG XUÂN SƠN
Địa lí 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Địa lí 6 - Người đăng: thcsvantri
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Địa lí 6 9 10 656