Ktl-icon-tai-lieu

Địa sinh vật đại cương

Được đăng lên bởi nth4994
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 1040 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

TrườngĐạihọcQuyNhơnKhoaĐịaLý-ĐịaChính

BÀI THUYẾT TRÌNH
CácMiềnĐịaLýSinhVậtTrênThếGiới
GVHD:NguyễnThiHuyền
Nhómthựchiện:Nhóm2

QuyNhơn,ngày6tháng12năm2014

Cácmiềnsinhvậttrêntráiđất?
Cóbaonhiêumiềnsinhvậttrêntráiđất???

2

Nộidung

Phầnmởđầu.
SơđồcácmiềnThựcvậttrênTráiđất.
Nguyêntắcphânchiacácmiềnthựcvật.
CácmiềnthựcvậttrênTráiđất.
ĐịalýThựcvậtViệtnam.
Kếtluận.

MởĐầu
Sinhvậttrêntráiđấtrấtđadạngphongphú,điềukiệnsinhtháicũngrấtđadạngvàcósựkhácnh
auởtừngvùng,từngkhuvựcdođómàsinhvâttrêntráiđấtcũngcóxuhướngphânchiathàn
hcácmiềnđểthíchnghivớiđiềukiệncũngnhưmôitrườngsốngvàđặcđiểmsinhthái.Nhờ
đóđãtạorasựđadạngvềsinhthái

Căncứvàosựphânbốđịalýcủa
thựcvậttrênlụcđịacóthểphân
cáclụcđịathếgiớithành6miền
địathựcvậtkhácnhau

Cácmiềnđịalýthựcvậtkhônghoàntoàntrùngvớicácmiề
nđịalýđộngvật

CácmiềnThựcvậttrênTráiđất

MiềnToànBắc

Nguyêntắcphânchia
 Ngoàiviệccăncứvàocácnhómthựcvật,khiphânvùngthựcvậtcòndự
avàoquátrìnhhìnhthànhkhuvựcnghiêncứu.

MiềnCổnhiệtđới

MiềnTânnhiệtđới

 Phảilànhómthựcvậtphânbốrộngrãivàcósựphânbốnhómphảiđược
nghiêncứukhákĩ.

 Cónhữngditíchhóathạchthểhiệnrõsựphânbốxưakiacủacácđạidiện

MiềnChâuÚc

cácnhómtạivùngnghiêncứu.

 Đốivớithựcvậtnhữngnhómsauđâyđápứngđượcnhưngyêucầunêut

MiềnCapask

rên:Thựcvậthạtkín,thựcvậthạttrần,mộtsốphầnthựcvậtbàotửmạnhnhư
dươngxỉ,mộctặc,thạchtùng,quyếttrần.

MiềnChâunamcực

Bảnđồphânbốcácmiềnthựcvậttrênlụcđịa

Miềntoànbắc

Đặcđiểm

Miềnđịalýthựcvậtnàycódi
ệntíchlãnhthổrộnglớnnhất
,chiếmlấyhơnmộtnửadiện
tíchcáclụcđịatrênTráiĐất.

Baogồm

1.
2.
3.
4.

BắcchâuÁ
BắcMỹ
ChâuÂu
BắcchâuPhi

(trênbờđịatrunghải).

GiớiThựcvật

có34họđặhữuđạidiệnchocácvĩđộô
nhòavàlạnh.
Cáchọđặctrưng:
họMaolương,họHoamõmchó,họĐ
uôicông,họcúc,họhoathảo…

Cácphânmiền
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Arctic.
Arctic.
ChâuÂu-Xiberi.
ChâuÂu-Xiberi.
BắcTrungQuốc-NhậtBản.
BắcTrungQuốc-NhậtBản.
Pôngtích-TrungÁ-ĐịaTrungHải.
Pôngtích-TrungÁ-ĐịaTrungHải.
BắcPhi-BắcẤnĐộ
BắcPhi-BắcẤnĐộ
BắcMỹĐạitâydương
BắcMỹĐạitâydương
BắcMỹ-Preri.
BắcMỹ-Preri.
BắcMỹTháibìnhdương.
BắcMỹTháibìnhdương.
PhầnmiềnchuyểntiếpMakaronezi.
PhầnmiềnchuyểntiếpMakaronezi.

Nhữngloàithựcvậtthuộccáchọnhiệtđớihoàntoànkhôngcótrongmiền,chỉ1sốítloà
ixâmnhậpvàoranhgiớiphíaNamcủamiền.

Câyđuôicông

Câytràmliễu(họliễu)

HọHoamõmchó

HọMaolương

HọHòaThảohayHọlúahoặcHọcỏ

Câythôngđỏ(họthông)

Cúcvạndiệp(họcúc)

Miềncổnhiệtđới

Đặcđiểm

Baogồm

GiớiThựcvật

Cácphânmiền

Cáchọthựcvậtđặctrưngcủamiền
châuPhixíchđạo,NamvàĐôn

Diệntíchlãnhthổlớnth

làhọthựcvậtcổnhiệtđới,chúngkh

gNamchâ...
1
TrườngĐạihọcQuyNhơnKhoaĐịaLý-ĐịaChính
BÀI THUYẾT TRÌNH
CácMiềnĐịaLýSinhVậtTrênThếGiới
GVHD:NguyễnThiHuyền
Nhómthựchiện:Nhóm2
GVHD:NguyễnThiHuyền
Nhómthựchiện:Nhóm2
QuyNhơn,ngày6tháng12năm2014
Địa sinh vật đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Địa sinh vật đại cương - Người đăng: nth4994
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Địa sinh vật đại cương 9 10 823