Ktl-icon-tai-lieu

điểm chung trong sinh học tế bào

Được đăng lên bởi Thanh Thúy
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 214 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KẾT LUẬN
1. Thừa hưởng tính toàn năng, nhưng không
đồng thời biểu lộ mọi tiềm năng.
2. Hoàn thành nhiệm vụ, không có tế bào nào
ưu tú hơn tế bào nào.
3. Biết khắc phục điểm yếu và tự đánh dấu.
4. Độc lập, không cô lập, không trực tiếp can
thiệp vào hoạt động của tế bào khác
5. Các hoạt động được chương trình hóa,
nhưng có tính mềm dẻo và tự làm rắn mình.

6. Hoạt động không ngừng, luôn đổi mới và ở
trạng thái cân bằng động.
7. Tính xã hội cao: phân ngăn và hợp tác.
8. Làm dễ quá trình phức tạp, tạo phân tử lớn
từ đơn vị nhỏ, phân chia đường dài thành
bước ngắn, hoạt động tích cực nhưng
không vội vã.
9. Tiết kiệm, không dùng tới cạn nguồn năng
lượng.
10. Không kéo dài trạng thái kích hoạt.

...
KẾT LUẬN
1.Thừa hưởng tính toàn năng, nhưng không
đồng thời biểu lộ mọi tiềm năng.
2. Hoàn thành nhiệm vụ, không có tế bào nào
ưu tú hơn tế bào nào.
3. Biết khắc phục điểm yếu và tự đánh dấu.
4. Độc lập, không cô lập, không trực tiếp can
thiệp vào hoạt động của tế bào khác
5. Các hoạt động được chương trình hóa,
nhưng có tính mềm dẻo và tự làm rắn mình.
điểm chung trong sinh học tế bào - Trang 2
điểm chung trong sinh học tế bào - Người đăng: Thanh Thúy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
điểm chung trong sinh học tế bào 9 10 809