Ktl-icon-tai-lieu

điện di DNA trong sinh học phân tử

Được đăng lên bởi ladytrany
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 2116 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Mạc Văn Trọng
trong.biotech@gmail.com or macvantrong@vabiotechvn.com

MỞ ĐẦU
Ở mọi cơ thể sinh vật, vật chất sống được cấu tạo từ các đại phân tử sinh học,
trong đó quan trọng nhất là nucleic acid và protein. Các nucleic acid đóng vai trò
quan trọng trong sự lưu trữ và truyền đạt thông tin di truyền cho thế hệ sau. Hơn nữa,
các thông tin này sẽ được biểu hiện trên cơ thể thông qua sự tạo thành các phân tử
protein. Trong các quá trình sao chép cũng như tổng hợp protein luôn xuất hiện
nhiều biến đổi, đây chính là nguồn gốc của sự tiến hóa và tính đa dạng của sinh giới.
Vì vậy việc tìm hiểu, phân tích các phân tử DNA, RNA là rất cần thiết. Khi hiểu rõ
cấu trúc, đặc điểm của các đại phân tử này, chúng ta có thể kết hợp với sự phát triển
các kỹ thuật, các công nghệ hiện đại để tiến hành lai tạo, chọn giống mới, sản xuất
các hợp chất thứ cấp dùng trong y học, sản xuất các chất kháng sinh…..
Có rất nhiều kỹ thuật được ứng dụng trong công nghệ sinh học để nghiên cứu
vật chất sống, trong đó điện di là một kỹ thuật rất hữu ích sử dụng nhằm phân tích,
xác định và tinh sạch các đoạn DNA bằng cách dựa vào sự dịch chuyển của chúng
trong môi trường điện trường.

1

Mạc Văn Trọng
trong.biotech@gmail.com or macvantrong@vabiotechvn.com

NỘI DUNG
I. NGUYÊN TẮC CHUNG
Điện di là hiện tượng dịch chuyển của các phân tử tích điện dưới tác động
của điện trường, hay nói cách khác là kỹ thuật phân chia các phân tử DNA, RNA,
protein dựa trên các đặc điểm vật lý như khối lượng hay điện tích thực của chúng.
Khi các phân tử tích điện được đặt trong một điện trường, chúng sẽ dịch
chuyển về các cực (+) hoặc (-) tùy theo điện tích của chúng. Protein có điện tích
thực hoặc dương hoặc âm, còn các nucleic acid có một điện tích âm không đổi nhờ
khung phosphate của mình và vì thế chỉ dịch chuyển hướng đến cực dương.
Các phân tử protein và nucleic acid có thể được chạy điện di trên một khuôn
đỡ (support matrix) như giấy, cellulose acetate, gel tinh bột, agarose hoặc
polyacrylamide gel. Tuy nhiên, kỹ thuật điện di trên giá rắn (agarose hoặc
polyacrylamide) được sử dụng phổ biến nhất. Kỹ thuật này sử dụng một dung dịch
đệm để dẫn điện và tạo điện trường đều, một bản gel để phân tách các phân tử và
các chất nhuộm khác nhau để phát hiện vị trí các phân tử trên gel sau khi điện di.
Trong đó, polyacrylamide gel được dùng để phân tách các phân tử protein và các
phân tử DNA có chiều dài <1 kb, còn agarose gel phân tách hiệu quả các phân tử
DNA hoặc RNA có kích thước từ 20 bp-20 kb.
II. ĐIỆN DI AGAROSE ...
Mng
trong.biotech@gmail.com or macvantrong@vabiotechvn.com
1
M U
m sinh vt, vt cht sc cu to t i phân t sinh hc,
ng nht 
quan trng trong s  và truyt thông tin di truyn cho th h a,
các thông tin này s c biu hi thông qua s to thành các phân t
protein.        ng hp protein luôn xut hin
nhiu bin gc ca s ting ca sinh gii.
vy vic m hiu, phân tích các phân t DNA, RNA rt cn thit. Khi hiu
cm ci phân t này, chúng ta có th kt hp vi s phát trin
các k thut, các công ngh hi tin hành lai to, chn ging mi, sn xut
các hp cht th cp dùng trong y hc, sn xut các ch
rt nhiu k thuc ng dng trong công ngh sinh hc  nghiên cu
vt cht sn di mt k thut rt hu ích s dng nhm phân tích,
nh và tinh sn DNA bng ch da vào s dch chuyn ca chúng
ng.
điện di DNA trong sinh học phân tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
điện di DNA trong sinh học phân tử - Người đăng: ladytrany
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
điện di DNA trong sinh học phân tử 9 10 401