Ktl-icon-tai-lieu

Điện tử căn bản

Được đăng lên bởi Thukhoadaihocla Ta
Số trang: 272 trang   |   Lượt xem: 3054 lần   |   Lượt tải: 2 lần
các nội dung về điện tử mà mỗi kĩ sư điện cần phải biết
R
C
R
C
β
i
b2
β
i
b1
r
π
r
π
i
b2
i
b1
R
EB
(
β
+1)i
b2
(
β
+1)i
b1
v
id
/2
v
id
/2
v
od
v
o1
v
o2
+
+
+
++
-
-
--
-
v
X
R
C
R
C
β
i
b2
β
i
b1
r
π
r
π
i
b2
i
b1
R
EB
(
β
+1)i
b2
(
β
+1)i
b1
v
id
/2
v
id
/2
v
od
v
o1
v
o2
+
+
+
++
-
-
--
-
v
X
Introduction to
Electronics
An Online Text
Bob Zulinski
Associate Professor
of Electrical Engineering
Michigan Technological University
Version 2.0
Điện tử căn bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điện tử căn bản - Người đăng: Thukhoadaihocla Ta
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
272 Vietnamese
Điện tử căn bản 9 10 313