Ktl-icon-tai-lieu

Đièu biên

Được đăng lên bởi luuthaiha1994
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 797 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Điều biên
93
Amplitude Modulation
Fundamentals
In the modulation process, the baseband voice, video, or digital signal modifies
another, higher-frequency signal called the carrier, which is usually a sine wave.
A sine wave carrier can be modified by the intelligence signal through ampli-
tude modulation, frequency modulation, or phase modulation. The focus of this
chapter is amplitude modulation (AM).
Objectives
After completing this chapter, you will be able to:
Calculate the modulation index and percentage of modulation of an AM
signal, given the amplitudes of the carrier and modulating signals.
Define overmodulation and explain how to alleviate its effects.
Explain how the power in an AM signal is distributed between the carrier
and the sideband, and then compute the carrier and sideband powers,
given the percentage of modulation.
Compute sideband frequencies, given carrier and modulating signal
frequencies.
Compare time-domain, frequency-domain, and phasor representations of
an AM signal.
Explain what is meant by the terms DSB and SSB and state the main
advantages of an SSB signal over a conventional AM signal.
Calculate peak envelope power (PEP), given signal voltages and load
impedances.
3
chapter
Carrier
Amplitude modulation (AM)
Đièu biên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đièu biên - Người đăng: luuthaiha1994
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Đièu biên 9 10 562