Ktl-icon-tai-lieu

điều chế gama nhôm

Được đăng lên bởi Không Cảm Xúc
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1758 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1.

Điều chế pp đồng kết tủa nhỏ giọt [4]
Phương pháp đồng kết tủa nhỏ giọt

Theo nghiên cứu trước đây [1] chất mang Al 2O3 được điều chế theo phương
pháp đồng nhỏ giọt như sau:
Al(NO3)3
Dung dịch
NH3
Hòa tan với nước
Kết tủa
pH = 8
Rửa, ly tâm
Sấy
60 oC, 4giờ
80 oC, 2giờ
120 oC, 4giờ
Nung
350 oC, 2giờ
550 oC, 4giờ
Gama Al2O3
Phơi

Cân 100g Al(NO3)3.9H2O hòa tan trong 500ml nước cất rồi cho đồng nhỏ
giọt cùng dung dịch NH3 bằng hai buret (tốc độ nhỏ giọt khoảng 2ml/phút), quá
trình kết tủa dừng lại ở pH = 8, già hóa trong 1 giờ, đem đánh siêu âm trong
khoảng thời gian 15 phút, chuẩn độ lại bằng dung dịch NH 3 đến pH = 8, để già hóa
qua đêm (khoảng 12 tiếng), ly tâm và rửa hai lần với nước cất, lần cuối rửa với
cồn, kết tủa thu được Al(OH)3 để khô ngoài không khí, tiếp theo sấy Al(OH)3 ở
60oC trong 4 giờ, và ở 80oC trong 2 giờ, sau đó tăng lên 120 oC trong 4 giờ, mục
đích chuyển Al(OH)3 sang dạng Boehmite AlO(OH). Sau đó nung Boehmite ở
350oC trong 2 giờ rồi tăng lên 550 oC trong 4 giờ để chuyển sang dạng γ-Al 2O3 theo
2 phương trình phản ứng sau:
Al(OH)3 = AlO(OH) +H2O (2.1)
2 AlO(OH) = Al2O3 + H2O (2.2)
Xúc tác sau khi nung đem ép trên máy ép thủy lực P > 5000Psi, nghiền và
rây để được kích cỡ hạt từ 0,32 ÷ 0,64mm.
 Các bước tiến hành
Theo các nghiên cứu trước đây [2] để g-Al 2O3 điều chế đạt được hiệu
suất cao thì điều kiện phản ứng là: pH = 8, T = 80 oC, và nồng độ 2 chất phản
ứng ko được cao, để đảm bảo pH của dung dịch phản ứng ổn định ở pH = 8.
1.

Xác định hàm lượng các chất(bỏ qua)



Xác định hàm lượng HCl



Xác định hàm lượng hàm lượng NH3



Xác định hàm lượng nhôm trong nguyên liệu Al(NO3).9H2O

Pha dung dịch
 Pha dung dịch đệm pH=8
Lấy 1 lượng borax pha vào V lit nước, rồi nhỏ từ từ dd HCl (hay HNO 3,
H2SO4) vào cho đến khi pH = 8 thì dừng lại.( lượng borax sử dụng tính theo lượng
kết tuả tạo ra, tỷ lệ mol là 1:1)
 Pha NH3 đủ để phan ứng.
 Pha dd muối
 Pha sao cho 3 chất này có cùng 1 thể tích.
3. Điều chế nhôm hydroxid và g- Al2O3
Cho vào bình phản ứng 500ml dung dịch đệm.gia nhiệt đến 80 độ, và giữ tốc
độ khuấy 200 vòng/phút.
Cho riêng 500ml dung dịch Al(NO3)3và 500ml dung dịch NH3 0,5 M vào 2
bình có điều chỉnh tốc độ nhỏ giọt.
Cấp 2 dung dịch chảy từ từ đều vào bình phản ứng
Vận tốc cấp tác chất khoảng 2ml/phút.
Sau khi phản ứng xong, để già hóa dung dịch 60 phút rồi đem đánh siêu âm
trong khoảng thời gian 15 phút, chuẩn độ l...
1. Điều chế pp đồng kết tủa nhỏ giọt [4]
Phương pháp đồng kết tủa nhỏ giọt
Theo nghiên cứu trước đây [1] chất mang Al
2
O
3
được điều chế theo phương
pháp đồng nhỏ giọt như sau:
Al(NO3)3
Dung dịch
NH3
Hòa tan với nước
Kết tủa
pH = 8
Rửa, ly tâm
Sấy
60
o
C, 4giờ
80
o
C, 2giờ
120
o
C, 4giờ
Nung
350
o
C, 2giờ
550
o
C, 4giờ
Gama Al2O3
Phơi
điều chế gama nhôm - Trang 2
điều chế gama nhôm - Người đăng: Không Cảm Xúc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
điều chế gama nhôm 9 10 688