Ktl-icon-tai-lieu

Điều chế vàng

Được đăng lên bởi Lê Nga
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 776 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Phương pháp xianua trong điều chế vàng
1. Tiền sử ly
• - Xử lý nhiệt: Nung thiêu ôxy hóa, nung thiêu phân hủy nhiệt.
Phương án này thường được thực hiện đối với quặng, quặng
tinh sunfua có chứa nhiều asen hoặc chứa vật chất than.
• - Hòa tách ôxy hóa: Khuấy sục khí sơ bộ. Quá trình tiền xử ly
kiểu này cũng nhằm phân hủy các khoáng vật sunfua chứa
vàng.
• - Xử lý vi sinh: Sử dụng để phân hủy các khoáng vật sunfua.
• - Xử lý cơ học: Nghiền siêu mịn

2. Hòa tách xianua
- Ngâm chiết
- Chiết thấm qua
- Chiết khuấy trộn

2.1: Ngâm chiết
 Là phương pháp quặng và dung dịch không
chuyển động
– Thổi oxi hoặc không kí liên tục
– Thổi oxi hoặc không khí định ky

2.2: Chiết thấm qua
 Là phương pháp quặng đứng yên còn dung dịch
chuyển động
 Thiết bị: xianua, bể lắng, bể chứa dung dịch.
– Chiết định kì
– Chiết liên tục

2.3: Chiết khuấy trộn
 Là phương pháp quặng và dung dịch đều
chuyển động và chuyển động tương đối với
nhau.
– Khuấy trộn cơ khí.
– Khuấy trộn khí nén (phương pháp phổ biến nhất).
– Khuấy trộn khí nén kết hợp với cơ khí.

3. Làm sạch dung dịch
 Lắng đọng bùn quặng
 Lọc dung dịch
 Khử dung dịch trong bùn quặng
 Khử khí oxi trong dung dịch

4: Kết tủa vàng
 Kết tủa bằng kim loại:
• Kết tủa vàng bằng kẽm thanh
• Kết tủa vàng bằng bụi kẽm (dùng phổ biến)
• Xử ly bùn vàng kẽm
-

Bùn vàng kẽm được ngâm trong dung dịch 5-10%
HNO3
Dùng axit clohydric (nồng độ 31% HCl) cho vào bùn
vàng kẽm
Ngâm bùn vàng kẽm tron dung dịch axit sunphuaric
10-12%
Bùn vàng kẽm được nung đỏ để khử tạp chất. Sau đó
dùng dung dịch axit clohyđric HCl 31% vừa khuấy
trộn vừa nung lên 60 - 70oC

 Kết tủa bằng chất hấp phụ: như than, nhựa hấp
phụ.
• quá trình kết tủa vàng từ dung dịch xianua bằng
chất hấp thụ là quá trình hấp phụ các ion phức
vàng xianua.
• Các chất hấp phụ tường dùng là chất dẻo, than hoạt
tính hoặc than củi.

 Kết tủa bằng chất trao đổi ion.
• Nguyên tắc chung: cho dung dịch xianua chứa
vàng chảy qua ống có chứa chất trao đổi ion. Các
chất trao đổi ion sẽ hấp phụ ion phức vàng. Sau
đó dùng dung dịch khác có khả năng hòa tan các
ion phức vàng đã hấp thụ và chuyển vào dung
dịch. Gia công tếp dung dịch này (có nông đô
vàng cao hơn rất nhiều lần dung dịch xianua đâu)
để thu vàng.

 Kết tủa bằng điện phân.
• Cho dòng điện một chiều vào dung dịch xianus
chứa các ion phức vàng bạc và các ion khác,các
anion Au(CN)2- và thành kim lo...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điều chế vàng - Người đăng: Lê Nga
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Điều chế vàng 9 10 602