Ktl-icon-tai-lieu

Định lý cơ bản thứ hai cartan của lý thuyết nevanlinna

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1254 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

HÀ THỊ THANH HUYỀN

ĐỊNH LÝ CƠ BẢN THỨ HAI CARTAN
CỦA LÝ THUYẾT NEVANLINNA

LUẬN VĂN THẠC SỸ TOÁN HỌC

Thái Nguyên - Năm 2011

Số hóa bởi Trung tâm Học Liệu – Đại học Thái NguyênĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

HÀ THỊ THANH HUYỀN

ĐỊNH LÝ CƠ BẢN THỨ HAI CARTAN
CỦA LÝ THUYẾT NEVANLINNA

Chuyên ngành: GIẢI TÍCH
Mã số: 60.46.01

LUẬN VĂN THẠC SỸ TOÁN HỌC

Người hướng dẫn khoa học:
PGS. TSKH. TRẦN VĂN TẤN

Thái Nguyên - Năm 2011

Số hóa bởi Trung tâm Học Liệu – Đại học Thái Nguyêni

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên tôi xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TSKH.
Trần Văn Tấn, người thầy đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, động viên tôi
trong suốt quá trình hoàn thành luận văn.
Tôi xin chân thành cảm ơn TS. Hà Trần Phương và các thầy cô giáo
trong tổ Giải tích trường ĐHSP Thái Nguyên đã truyền thụ cho tôi những
kiến thức quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi và cho tôi những ý kiến đóng
góp quý báu để hoàn thành luận văn.
Tôi xin chân thành cảm ơn trường ĐHSP Thái Nguyên và khoa Toán
là nơi mà tôi đã được đào tạo và hoàn thành luận văn thạc sĩ khoa học.
Tôi xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè là nguồn động viên lớn lao
trong quá trình tôi làm luận văn.
Thái Nguyên, tháng 5 năm 2011
Tác giả

Hà Thị Thanh Huyền

Số hóa bởi Trung tâm Học Liệu – Đại học Thái Nguyênii

Mục lục
Mở đầu

1

1 Một số khái niệm cơ bản của Lý thuyết Nevanlinna

3

1.1

1.2

Một số khái niệm cơ bản . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

1.1.1

Hàm đếm

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

1.1.2

Hàm xấp xỉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

1.1.3

Ánh xạ chỉnh hình từ C vào CP n

. . . . . . . . . .

4

1.1.4

Hàm đặc trưng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

1.1.5

Họ các siêu phẳng ở vị trí tổng quát . . . . . . . . .

5

Một số định lý và mệnh đề . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

2 Định lý cơ bản thứ hai Cartan

8

2.1

Công thức Jensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

2.2

Bổ đề đạo hàm logarit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2.3

Định lý cơ bản thứ hai Cartan . . . . . . . . . . . . . . . . 17

3 Ứng dụng của Định lý cơ bản thứ hai trong bài toán xác
định duy nhất ánh xạ chỉnh hình

19

3.1

Định lý Smiley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

3.2

Mở rộng Định lý Smiley tới trường hợp họ các siêu phẳng . 21

Kết luận

28

Tài liệu tham khảo

29

Số ...
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM
THỊ THANH HUYỀN
ĐỊNH LÝ BẢN THỨ HAI CARTAN
CỦA LÝ THUYẾT NEVANLINNA
LUẬN VĂN THẠC SỸ TOÁN HỌC
Thái Nguyên - Năm 2011
Số hóa bởi Trung tâm Học Liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
Định lý cơ bản thứ hai cartan của lý thuyết nevanlinna - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Định lý cơ bản thứ hai cartan của lý thuyết nevanlinna - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Định lý cơ bản thứ hai cartan của lý thuyết nevanlinna 9 10 525