Ktl-icon-tai-lieu

Định lý Con nhím và ứng dụng trong giải toán hình học phẳng

Được đăng lên bởi Đổi Thay Nhân Loại
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1509 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Định lý Con nhím và ứng dụng trong giải toán
hình học phẳng
Trần Mạnh Sang
1. Mục tiêu
Sau bài này, học sinh cần nắm được
a. Kiến thức: Biết định lý Con nhím và cách chứng minh định lý.
b. Kĩ năng: Biết vận dụng định lý trong việc giải một số bài toán hình học
phẳng, đặc biệt là chứng minh hai đường thẳng vuông góc.
2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
a. Giáo viên: Chuẩn bị giáo án, một số bài tập cho học sinh.
b. Học sinh: Ôn lại định nghĩa và tính chất của vecto, các phép toán:
Cộng, trừ vecto, nhân vecto với một số, các quy tắc tìm tổng hai
vecto.
3. Dự kiến phương pháp giảng dạy
Vấn đáp, gợi mở, trực quan, thuyết trình.
4. Tiến trình dạy học.
Thực hiện bài học trong 4 tiết.

Tiết 1.
Có nhiều bài toán hình học phẳng mà nếu giải theo phương pháp hình học thuần thúy thì
sẽ rất khó khăn. Tuy nhiên, khi sử dụng công cụ vecto thì việc giải quyết bài toán trở lên
đơn giản. Một trong các định lý về vecto có ứng dụng lớn là định lý Con nhím.
Chúng ta cùng nghiên cứu định lý Con nhím và các ứng dụng của nó.
Trước hết chúng ta cùng nhắc lại một số kiến thức về vecto:
Định nghĩa , phép cộng , trừ hai vecto, nhân vecto với một số, các quy tắc hình bình
hành, quy tắc 3 điểm.
Ta đến với hai kết quả quan trọng sau:
1.Cho VABC và điểm M thuộc cạnh BC.
Khi đó ta có:
uuuu
r MC uuu
r MB uuur
AM 
. AB 
. AC
A
BC
BC
Chứng minh
Kẻ MN song song với AB
N
Theo định lý Talet, ta có:

C

M

B

 AN MC
 AB  BC
suy ra

 MN  MB
 AC BC

r
 uuur AN uuur MC uuu
AN

.
AB

.
AB

AB
BC
 uuuur
uuur
uuur
 NM  MN . AC  MB . AC

AC
BC

Ta có:

uuuu
r uuur uuuur MC uuur MB uuur
AM  AN  NM 
. AB 
. AC
BC
BC
2.Cho VABC với BC  a, CA  b, AB  c . Điểm I là tâm đường tròn nội tiếp của tam

giác. Khi đó:
uu
r

uur uur r
aIA  bIB  cIC  0 .

Chứng minh
Kẻ phân giác AA’, BB’, CC’ lần lượt của góc A, B, C.
Việc tính tổng của nhiều vecto, chúng ta thường có bước tổng hợp từng cặp vecto. Ta
dựng hình bình hành ANIM sao cho C’ thuộc IN và B’ thuộc IM.
Khi đó uur uuuur uuur
AI  AM  AN

A

Áp dụng định lý Talet ta có
 AM AB ' AB c
 IC  B ' C  CB  a

 AN  AC '  AC  b
 IB C ' B CB a

M

B'

N

C'

I

Hay

r c uur
 uuuu
AM
 IC

a
 uuuuur uur
 AN  b IB

a

B

A'

C

Suy ra

uur c uur b uur
AI  IC  IB
a uu
r auur uur r
 aIA  bIB  cIC  0 .

Chúng ta đến với bài toán sau:
VABC , tiếp xúc với các cạnh BC, CA, AB lần lượt
Bài toán: Đường tròn tâm I nội tiếp
uuur uur uur r
tại M, N, P. Chứng minh rằng: aIM  bIN  cIP  0 .
Chứng minh
Tauucó
ur biến
uur đ...
Định lý Con nhím và ứng dụng trong giải toán
hình học phẳng
Trần Mạnh Sang
1. Mục tiêu
Sau bài này, học sinh cần nắm được
a. Kiến thức: Biết định lý Con nhím và cách chứng minh định lý.
b. Kĩ năng: Biết vận dụng định lý trong việc giải một số bài toán hình học
phẳng, đặc biệt là chứng minh hai đường thẳng vuông góc.
2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
a. Giáo viên: Chuẩn bị giáo án, một số bài tập cho học sinh.
b. Học sinh: Ôn lại định nghĩa và tính chất của vecto, các phép toán:
Cộng, trừ vecto, nhân vecto với một số, các quy tắc tìm tổng hai
vecto.
3. Dự kiến phương pháp giảng dạy
Vấn đáp, gợi mở, trực quan, thuyết trình.
4. Tiến trình dạy học.
Thực hiện bài học trong 4 tiết.
Tiết 1.
Có nhiều bài toán hình học phẳng mà nếu giải theo phương pháp hình học thuần thúy thì
sẽ rất khó khăn. Tuy nhiên, khi sử dụng công cụ vecto thì việc giải quyết bài toán trở lên
đơn giản. Một trong các định lý về vecto có ứng dụng lớn là định lý Con nhím.
Chúng ta cùng nghiên cứu định lý Con nhím và các ứng dụng của nó.
Trước hết chúng ta cùng nhắc lại một số kiến thức về vecto:
Định nghĩa , phép cộng , trừ hai vecto, nhân vecto với một số, các quy tắc hình bình
hành, quy tắc 3 điểm.
Ta đến với hai kết quả quan trọng sau:
1.Cho
ABCV
và điểm M thuộc cạnh BC.
Khi đó ta có:
. .
MC MB
AM AB AC
BC BC
uuuur uuur uuur
Chứng minh
Kẻ MN song song với AB
Theo định lý Talet, ta có:
C B
A
M
N
Định lý Con nhím và ứng dụng trong giải toán hình học phẳng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Định lý Con nhím và ứng dụng trong giải toán hình học phẳng - Người đăng: Đổi Thay Nhân Loại
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Định lý Con nhím và ứng dụng trong giải toán hình học phẳng 9 10 298