Ktl-icon-tai-lieu

định lý símon

Được đăng lên bởi Đừng Buông Tay Anh
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1154 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đường thẳng Simson, đường thẳng Steiner và
điểm anti-Steiner
Ong Thế Phương, khoá 2012-2013 THPT chuyên Lương Thế Vinh, Đồng Nai

Ngày 1 tháng 11 năm 2012

1

Đường thẳng Simson:

1. Định nghĩa.
Cho tam giác ABC và một điểm P nằm trên đường tròn ngoại tiếp của nó. Khi đó các hình chiếu
của P lên các cạnh AB, BC, CA nằm trên một đường thẳng, và đường thẳng đó gọi là đường
thẳng Simson của điểm P đối với tam giác ABC.
Chứng minh:
A
E
B

D
C

F
P

Gọi D, E, F lần lượt là hình chiếu của P lên BC, CA, AB thì:
(DE, DP ) ≡ (CE, CP ) ≡ (CA, CP ) ≡ (BF, BP ) ≡ (DF, DP )(modπ).
Do đó D, E, F thẳng hàng.
Chỉ dẫn lịch sử: Vào thế kỉ XIX, người ta cho rằng định lý này thuộc về nhà toán học người
Scotland là Robert Simson (1687-1768), và tên của ông được đặt cho định lý. Tuy nhiên bằng các
cuộc khảo sát và điều tra của J.S. Mackay thì định lý này ko nằm trong bất kì công trình nào của
Simson, và cũng ko có bất kì bằng chứng nào chứng tỏ định lý này thuộc về ông. Theo như Mackay
thì định lý này được khám phá lần đầu tiên bởi William Wallace, và nhiều nhà hình học bỏ qua
cái tên quen thuộc là đường thẳng Simson để gọi đường thẳng này mà thay vào đó là đường thẳng
Wallace. Hiện nay nó thường được gọi là đường Walace-Simson, và định lý trên được gọi là định
lý Walace-Simson.
Trong bài viết này, cho gọn, ta sẽ ký hiệu SM (ABC) là đường thẳng Simson của tam giác
ABC.
Chú ý rằng bài toán đảo lại của định lý Simson cũng đúng, cụ thể như sau: Cho tam giác ABC
và điểm P sao cho hình chiếu của nó xuống các cạnh của tam giác ABC nằm trên một đường
thẳng thì P nằm trên đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.
Chứng minh bài toán này đơn giản xin dành cho bạn đọc.
1

2. Một vài tính chất:
Trong mục này, chúng ta sẽ cùng đi đến những tính chất cơ bản nhất về đường thẳng Simson,
còn nhiều tính chất thú vị liên quan đến đường thẳng Simson sẽ được đề cập tới dưới dạng bài
tập.
Với các kí hiệu như trên, ta thu được những tính chất sau:
Tính chất 1.1 Nếu Q là giao điểm của DP với đường tròn (ABC) thì ta có: AQ SM (ABC).
Chứng minh:
(QA, QP ) ≡ (CA, CP ) ≡ (CE, CP ) ≡ (DP, DE)(modπ) ⇒ AQ SM (ABC)
Sau đây là một tính chất khá thú vị có liên quan đến đường thẳng Steiner sẽ được nói đến ở
phần sau, do đó trong phần này sẽ không nêu ra chứng minh.
Tính chất 1.2 Nếu H là trực tâm tam giác ABC thì đường thẳng SM (ABC) đi qua trung
điểm HP .
Tính chất 1.3 Giao điểm của đường thẳng SM (ABC) với HP nằm trên đường tròn Euler của
tam giác ABC.
Chứng minh.

A

H O' O E
D

B

C

M
F
P

Gọi O và O lần lượt l...
Đường thẳng Simson, đường thẳng Steiner và
điểm anti-Steiner
Ong Thế Phương, khoá 2012-2013 THPT chuyên Lương Thế Vinh, Đồng Nai
Ngày 1 tháng 11 năm 2012
1 Đường thẳng Simson:
1. Định nghĩa.
Cho tam giác ABC và một điểm P nằm trên đường tròn ngoại tiếp của nó. Khi đó các hình chiếu
của P lên các cạnh AB, BC, CA nằm trên một đường thẳng, và đường thẳng đó gọi đường
thẳng Simson của điểm P đối với tam giác ABC.
Chứng minh:
F
E
D
A
B
C
P
Gọi D, E, F lần lượt hình chiếu của P lên BC, CA, AB thì:
(DE, DP) (CE, CP ) (CA, CP ) (BF, BP ) (DF, DP )(modπ).
Do đó D, E, F thẳng hàng.
Chỉ dẫn lịch sử: Vào thế kỉ XIX, người ta cho rằng định này thuộc về nhà toán học người
Scotland Robert Simson (1687-1768), tên của ông được đặt cho định lý. Tuy nhiên bằng các
cuộc khảo sát điều tra của J.S. Mackay thì định này ko nằm trong bất công trình nào của
Simson, cũng ko có bất bằng chứng nào chứng tỏ định này thuộc về ông. Theo như Mackay
thì định này được khám phá lần đầu tiên bởi William Wallace, nhiều nhà hình học b qua
cái tên quen thuộc đường thẳng Simson để gọi đường thẳng này thay vào đó đường thẳng
Wallace. Hiện nay thường được gọi đường Walace-Simson, định trên được gọi định
Walace-Simson.
Trong bài viết này, cho gọn, ta sẽ hiệu S
M
(ABC) đường thẳng Simson của tam giác
ABC.
Chú ý rằng bài toán đảo lại của định Simson cũng đúng, cụ thể như sau: Cho tam giác ABC
và điểm P sao cho hình chiếu của xuống các cạnh của tam giác ABC nằm trên một đường
thẳng thì P nằm trên đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.
Chứng minh bài toán này đơn giản xin dành cho bạn đọc.
1
định lý símon - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
định lý símon - Người đăng: Đừng Buông Tay Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
định lý símon 9 10 294