Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án Chi Tiết Máy

Được đăng lên bởi raceyang-214
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 361 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỒ ÁN TKHT DẪN ĐỘNG XÍCH TẢI

GVHD: LÊ KHÁNH ĐIỀN

TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HCM
KHOA CƠ KHÍ
BỘ MÔN THIẾT KẾ MÁY
ĐỒ ÁN MÔN HỌC
CHI TIẾT MÁY
ĐỀ TÀI:
THIẾT KẾ HỆ THỐNG DẪN ĐỘNG XÍCH TẢI
(Đề số 1, Phƣơng án 8)
Số liệu thiết kế :
- Lực vòng trên băng tải F (N): 7500
- Vận tốc xích tải v (m/s): 1,6
- Số răng đĩa xích dẫn z, (răng) : 11
- Bƣớc xích p , (mm) :110
- Thời gian phục vụ L (năm): 7
- Số ngày làm/năm Kng (ngày) : 240
- Số ca làm trong ngày : 2
- Chế độ tải trọng : T1

T ; T2

0,8T ; T3

0,7T

t1 17 giây ; t 2 17 giây ; t 3 10 giây

- Quay một chiều, tải va đập nhẹ,1 ca làm việc 8 giờ.
Sinh viên thực hiên : DƢƠNG PHÁT ĐẠT
Giáo viên hƣớng dẫn : LÊ KHÁNH ĐIỀN

SVTH: DƢƠNG PHÁT ĐẠT

1

ĐỒ ÁN TKHT DẪN ĐỘNG XÍCH TẢI

GVHD: LÊ KHÁNH ĐIỀN

LỜI NÓI ĐẦU
Thiết kế và phát triển những hệ thống truyền động là vấn đề cốt lõi trong cơ
khí. Mặt khác, một nền công nghiệp phát triển không thể thiếu một nền cơ khí
hiện đại. Vì vậy, việc thiết kế và cải tiến những hệ thống truyền động là công việc
rất quan trọng trong công cuộc hiện đại hoá đất nƣớc. Hiểu biết, nắm vững và vận
dụng tốt lý thuyết vào thiết kế các hệ thống truyền động là những yêu cầu rất cần
thiết đối với sinh viên, kỹ sƣ cơ khí.
Trong cuộc sống ta có thể bắt gặp hệ thống truyền động ở khắp nơi, có thể nói
nó đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống cũng nhƣ sản xuất.Đối với các hệ
thống truyền động thƣờng gặp thì hộp giảm tốc là một bộ phận không thể thiếu.
Đồ án thiết kế hệ thống truyền động cơ khí giúp ta tìm hiểu và thiết kế hộp
giảm tốc, qua đó ta có thể củng cố lại các kiến thức đã học trong các môn học nhƣ
Nguyên lý máy, Chi tiết máy, Vẽ kỹ thuật cơ khí..., và giúp sinh viên có cái nhìn
tổng quan về việc thiết kế cơ khí.Hộp giảm tốc là một trong những bộ phận điển
hình mà công việc thiết kế giúp chúng ta làm quen với các chi tiết cơ bản nhƣ
bánh răng, ổ lăn,…Thêm vào đó, trong quá trình thực hiện các sinh viên có thể bổ
sung và hoàn thiện kỹ năng vẽ AutoCad, điều rất cần thiết với một sinh viên cơ
khí.
Em chân thành cảm ơn thầy Lê Khánh Điền, các thầy cô và các bạn khoa cơ
khí đã giúp đỡ em rất nhiều trong quá trình thực hiện đồ án.
Với kiến thức còn hạn hẹp, vì vậy thiếu sót là điều không thể tránh khỏi, em rất
mong nhận đƣợc ý kiến từ thầy cô và các bạn.
Sinh viên thực hiện:
Dƣơng Phát Đạt

SVTH: DƢƠNG PHÁT ĐẠT

2

ĐỒ ÁN TKHT DẪN ĐỘNG XÍCH TẢI

GVHD: LÊ KHÁNH ĐIỀN

Mục Lục
LỜI NÓI ĐẦU ..............................................................................................................
ĐỒ ÁN TKHT DẪN ĐỘNG XÍCH TI GVHD: LÊ KHÁNH ĐIỀN
SVTH: DƢƠNG PHÁT ĐẠT
1
TRƢỜNG ĐẠI HC BÁCH KHOA TP. HCM
KHOA CƠ KHÍ
B MÔN THIT K MÁY
ĐỒ ÁN MÔN HC
CHI TIT MÁY
ĐỀ TÀI:
THIT K H THNG DẪN ĐNG XÍCH TI
s 1, Phƣơng án 8)
S liu thiết kế :
- Lực vòng trên băng tải F (N): 7500
- Vn tc xích ti v (m/s): 1,6
- S răng đĩa xích dẫn z, (răng) : 11
- Bƣớc xích p , (mm) :110
- Thi gian phc v L (năm): 7
- S ngày làm/năm K
ng
(ngày) : 240
- S ca làm trong ngày : 2
- Chế độ ti trng :
1
TT
;
2
T 0,8T
;
3
T 0,7T
1
t 17 gy
;
2
t 17 gy
;
3
t 10 gy
- Quay mt chiu, tải va đập nh,1 ca làm vic 8 gi.
Sinh viên thc hiên : DƢƠNG PHÁT ĐẠT
Giáo viên hƣớng dn : LÊ KHÁNH ĐIỀN
Đồ án Chi Tiết Máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án Chi Tiết Máy - Người đăng: raceyang-214
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
Đồ án Chi Tiết Máy 9 10 409