Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án formaldehyde

Được đăng lên bởi Trương Ngọc Thắng
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 2911 lần   |   Lượt tải: 46 lần
Đồ án chuyên ngành

Thiết kế phân xưởng sản xuất Formandehit

MỞ ĐẦU
Formandehit là một hợp chất hữu cơ quan trọng trong công nghiệp hóa chất và
được sử dụng trong rất nhiều quá trình tổng hợp hữu cơ. Formandehit cũng là một
hợp chất hữu cơ quan trọng để cung cấp cho các ngành sản xuất tiêu dùng và công
nghiệp. Bán thành phẩm quan trọng của formandehit là formalin là một trong
những bán thành phẩm quan trong cho ngành tổng hợp hữu cơ và nhiều ngành khác
như: y tế dùng để ướp xác…; ngành công nghiệp da giày thì dùng formalin để thuộc
da…
Năm 1859, formandehit được tổng hợp lần đầu tiên bởi nhà khoa học Betluerov.
Ông đã thực hiện quá trình thủy phân metylen axetal và chỉ ta mùi đặc trưng của
dung dịch. Đến năm 1867 Hoffman đã tổng hợp được formandehit bằng phương
pháp cho hỗn hợp hơi metanol và không khí đi qua lớp xúc tác platin ở dạng sợi
xoắn. Năm 1886, Loew thay thế xúc tác dạng sợi xoắn platin bằng xúc tác lưới đồng
và đạt hiệu quả cao. Năm 1889, formandehit bắt đầu được một công ty Đức đưa
vào sản xuất thương mại. Và đến năm 1910, xúc tác platin đã được thay thế bằng
xúc tác bạc và formandehit được sản xuất công nghiệp với quy mô lớn. Ngày nay,
sản lượng formandehit thế giới khoảng 20 triệu tấn/năm và tăng hằng năm khoảng
5%, đứng thứ 4 trong các hóa chất thông dụng.
Formandehit có nhiều ứng dụng quan trọng trong nhiều ngành công nghiệp,
nhưng hàng năm ở Việt Nam vẫn phải nhập khẩu formalin để sản xuất các vật liệu
polime, vật liệu cách điện, mạ điện, chất phụ trợ, chất sát trùng…
Do đó việc nghiên cứu và thiết kế phân xưởng sản xuất formandehit với sơ đồ
công nghệ phù hợp đạt hiệu suất và hiệu quả cao để đáp ứng nhu cầu trong nước là
cực kì cần thiết.

1

Đồ án chuyên ngành

Thiết kế phân xưởng sản xuất Formandehit

PHẦN I: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT
CHƯƠNG I: TÍNH CHẤT VÀ ỨNG DỤNG CỦA SẢN PHẨM
FORMANDEHIT
I. GIỚI THIỆU CHUNG
Hợp chất hữu cơ formandehit , còn được biết đến với cái tên metanal, ở điều kiện
bình thường là một chất khí có mùi hăng mạnh. Nó là andehit đơn giản nhất. Có
công thức hóa học là HCHO. Formandehit lần đầu tiên được nhà hóa học người
Nga Aleksandr Butlerov tổng hợp năm 1859 nhưng chỉ được Hoffman xác định
chắc chắn vào năm 1867.
Formandehit có thể tạo ra từ sự cháy không hoàn toàn của các vật liệu chứa
cacbon. Có thể tìm thấy nó có mặt trong khói của các đám cháy rừng, trong khí thải
ô tô và trong khói thuốc lá. Trong khí quyển Trái Đất, formandehit được tạo ra bởi
sự phản ứng của ánh sang Mặt trời và oxy đối với methane và các hydroc...
Đồ án chuyên ngành Thiết kế phân xưởng sản xuất Formandehit
MỞ ĐẦU
Formandehit một hợp chất hữu quan trọng trong công nghiệp hóa chất và
được sử dụng trong rất nhiều quá trình tổng hợp hữu cơ. Formandehit cũng một
hợp chất hữu quan trọng để cung cấp cho các ngành sản xuất tiêu dùng công
nghiệp. Bán thành phẩm quan trọng của formandehit formalin một trong
những bán thành phẩm quan trong cho ngành tổng hợp hữuvà nhiều ngành khác
như: y tế dùng để ướp xác…; ngành công nghiệp da giày thì dùng formalin để thuộc
da…
Năm 1859, formandehit được tổng hợp lần đầu tiên bởi nhà khoa học Betluerov.
Ông đã thực hiện q trình thủy phân metylen axetal chỉ ta i đặc trưng của
dung dịch. Đến năm 1867 Hoffman đã tổng hợp được formandehit bằng phương
pháp cho hỗn hợp hơi metanol không khí đi qua lớp xúc tác platin dạng sợi
xoắn. Năm 1886, Loew thay thế xúc tác dạng sợi xoắn platin bằng xúc tác lưới đồng
đạt hiệu quả cao. Năm 1889, formandehit bắt đầu được một công ty Đức đưa
vào sản xuất thương mại. đến năm 1910, xúc tác platin đã được thay thế bằng
xúc tác bạc formandehit được sản xuất công nghiệp với quy lớn. Ngày nay,
sản lượng formandehit thế giới khoảng 20 triệu tấn/năm tăng hằng năm khoảng
5%, đứng thứ 4 trong các hóa chất thông dụng.
Formandehit nhiều ứng dụng quan trọng trong nhiều ngành công nghiệp,
nhưng hàng năm Việt Nam vẫn phải nhập khẩu formalin để sản xuất các vật liệu
polime, vật liệu cách điện, mạ điện, chất phụ trợ, chất sát trùng…
Do đó việc nghiên cứu thiết kế phân xưởng sản xuất formandehit với đồ
công nghệ phù hợp đạt hiệu suất hiệu quả cao để đáp ứng nhu cầu trong nước
cực kì cần thiết.
1
Đồ án formaldehyde - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án formaldehyde - Người đăng: Trương Ngọc Thắng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Đồ án formaldehyde 9 10 115