Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án KTTP II

Được đăng lên bởi Nguyen Nguyen
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1356 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đồ án KTTP II

GVHD: Phạm Thị Thu Hoài

MỤC LỤC
Trang
Lời mở đầu

2

Chương I : Tổng quan
Chương II : Vẽ và thuyết minh dây chuyền sản xuất

3
7

Chương III : Tính toán kỹ thuật thiết bị chính

9

I. Tính cân bằng vật liệu

9

II. Tính đường kính tháp

12

III. Tính chiều cao tháp

19

IV.

Tính trở lực tháp

20

Chương IV: Tính cân bằng nhiệt lượng

26

Kết luận

30

Tài liệu tham khảo

30

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
454 Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

1

Đồ án KTTP II

GVHD: Phạm Thị Thu Hoài
LỜI MỞ ĐẦU

Khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển đóng góp to lớn cho nền công nghiệp
nước ta nói riêng và thế giới nói chung. Một trong những ngành có đóng góp vô cùng
to lớn đó là ngành công nghiệp hoá học, đặc biệt là ngành sản xuất các hoá chất cơ
bản.
Hiện nay, các ngành công nghiệp cần sử dụng rất nhiều hoá chất có độ tinh
khiết cao. Nhu cầu này đặt ra cho các nhà sản xuất hoá chất sử dụng nhiều phương
pháp để nâng cao độ tinh khiết của sản phẩm như : trích ly, chưng cất, cô đặc, hấp thu
… Tuỳ theo đặc tính yêu cầu của sản phẩm mà ta có sự lựa chọn phương pháp cho
phù hợp. Đối với hệ benzen – toluen là hệ 2 cấu tử tan lẫn vào nhau, ta chọn phương
pháp chưng cất để nâng cao độ tinh khiết cho benzen.
Đồ án môn học Quá trình & Thiết bị là một môn học mang tính tổng hợp trong
quá trình học tập của các kỹ sư Công nghệ Thực phẩm học tương lai. Môn học này
giúp sinh viên có thể tính toán cụ thể : quy trình công nghệ, kết cấu, giá thành của
một thiết bị trong sản xuất hoá chất - thực phẩm. Đây là lần đầu tiên sinh viên được
vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề kỹ thuật thực tế một cách
tổng hợp.
Nhiệm vụ của đồ án là thiết kế tháp loại đĩa chóp tròn để chưng cất hỗn hợp
Benzen – Toluen ở áp suất thưởng với năng suất theo sản phẩm đỉnh(Benzene) là 2
kg/s có nổng độ 95% phần khối lượng benzen, nồng độ sản phẩm đáy là 98% khối
lượng Toluene,Nồng độ nhập liệu là 15% khối lượng Benzene, nhập liệu ở trạng thái
lỏng sôi.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
454 Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

2

Đồ án KTTP II

GVHD: Phạm Thị Thu Hoài
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN

I. LÝ THUYẾT VỀ CHƯNG CẤT :
1. Khái niệm :
- Chưng cất là quá trình dùng để tách các cấu tử của hỗn hợp lỏng cũng như
hỗn hợp khí lỏng thành các cấu tử riêng biệt dựa vào độ bay hơi khác nhau của các
cấu tử trong hỗn hợp (nghĩa là khi ở cùng nhiệt độ, áp suất hơi bão hoà của các cấu tử
khác nhau).
- Thay vì đưa vào trong hỗn hợp một pha mới để tạo nên sự tiếp xúc giữa hai...
Đồ án KTTP II GVHD: Phạm Thị Thu Hoài
MỤC LỤC
Trang
Lời mở đầu 2
Chương I : Tổng quan 3
Chương II : Vẽ và thuyết minh dây chuyền sản xuất 7
Chương III : Tính toán kỹ thuật thiết bị chính 9
I. Tính cân bằng vật liệu 9
II. Tính đường kính tháp 12
III. Tính chiều cao tháp 19
IV. Tính trở lực tháp 20
Chương IV: Tính cân bằng nhiệt lượng 26
Kết luận 30
Tài liệu tham khảo 30
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 1
454 Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Đồ án KTTP II - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án KTTP II - Người đăng: Nguyen Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Đồ án KTTP II 9 10 870