Ktl-icon-tai-lieu

ĐỒ ÁN MÔN HỌC QUÁ TRÌNH THIẾT BỊ

Được đăng lên bởi Trần Anh
Số trang: 108 trang   |   Lượt xem: 6931 lần   |   Lượt tải: 13 lần
rường: ĐHCN Hà Nội

Đồ Án Môn QTTB CN Hóa Học

ĐỒ ÁN MÔN HỌC QUÁ TRÌNH THIẾT BỊ

Họ và tên

:

Lớp

:

Khoa

: Công Nghệ Hóa

GVHD

:

NỘI DUNG ĐỀ BÀI:
Thiết kế hệ thống 2 nồi cô đặc xuôi chiều tuần hoàn cưỡng bức, cô đặc dung
dịch KOH với năng suất 6570 kg/h.
Chiều cao ống gia nhiệt: 3 m
Nồng độ đầu vào của dung dịch: 12,4%
Nồng độ cuối của dung dịch: 35,3%
Áp suất hơi đốt nồi 1: 4atm = 4,133at
Áp suất hơi ngưng tụ: 0,2atm = 0,207at

GVHD:??????????????

1

SVTH:?????????????

rường: ĐHCN Hà Nội

Đồ Án Môn QTTB CN Hóa Học

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
.

Hà Nội, Ngày … Tháng …Năm 2010
Người nhận xét

GVHD:??????????????

2

SVTH:?????????????

rường: ĐHCN Hà Nội

Đồ Án Môn QTTB CN Hóa Học

LỜI MỞ ĐẦU
Để bước đầu làm quen với công việc của một kĩ sư hoá chất là thiết kế một
thiết bị hay hệ thống thiết bị thực hiện một nhiệm vụ trong sản xuất, sinh viên
khoa Công nghệ Hoá học trường Đại học Công nghiệp Hà Nội được nhận đồ án
môn học: “Quá trình và thiết bị Công nghệ Hoá học”. Việc thực hiện đồ án là
điều rất có ích cho mỗi sinh viên trong việc từng bước tiếp cận với thực tiễn sau
khi đã hoàn thành khối lượng kiến thức của giáo trình “Cơ sở các quá trình và
thiết bị Công nghệ Hoá học” Trên cơ sở lượng kiến thức đó và kiến thức của
một số môn khoa học khác có liên quan, mỗi sinh viên sẽ tự thiết kế một thiết
bị, hệ thống thiết bị thực hiện một nhiệm vụ kĩ thuật có giới hạn trong các quá
trình công nghệ. Qua việc làm đồ án môn học này, mỗi sinh viên phải biết cách
sử dụng tài liệu trong việc tra cứu, vận dụng đúng những kiến thức, quy định
trong tính toán và thiết kế, tự nâng cao kĩ năng trình bày bản thiết kế theo văn
phong khoa học và nhìn nhận vấn đề một cách có hệ thống.
Trong đồ án môn học này, nhiệm vụ cần phải hoàn thành là thiết kế hệ
thống cô đặc hai nồi xuôi chiều tuần hoàn cưỡng bức với dung dịch KOH, năng
suất 6570 kg/h, nồng độ dung dịch ban đầu 12,4%, nồng độ sản phẩm 35,3%.
Đồ án môn học trình bày gồm các phần sau:
Phần 1: Giới thiệu chung
Phần 2: Tính toán thiết bị chính
Phần 3: Tính toán cơ khí
Phần 4: Tính toá...
rường: ĐHCN Hà Nội Đồ Án Môn QTTB CN Hóa Học

Họ và tên :
Lớp :
Khoa : Công Nghệ Hóa
GVHD :

Thiết kế hệ thống 2 nồi cô đặc xuôi chiều tuần hoàn cưỡng bức,đặc dung
dịch KOH với năng suất 6570 kg/h.
Chiều cao ống gia nhiệt: 3 m
Nồng độ đầu vào của dung dịch: 12,4%
Nồng độ cuối của dung dịch: 35,3%
Áp suất hơi đốt nồi 1: 4atm = 4,133at
Áp suất hơi ngưng tụ: 0,2atm = 0,207at
GVHD:?????????????? 1 SVTH:?????????????
ĐỒ ÁN MÔN HỌC QUÁ TRÌNH THIẾT BỊ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỒ ÁN MÔN HỌC QUÁ TRÌNH THIẾT BỊ - Người đăng: Trần Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
108 Vietnamese
ĐỒ ÁN MÔN HỌC QUÁ TRÌNH THIẾT BỊ 9 10 921