Ktl-icon-tai-lieu

đồ án thủy điện nậm đét

Được đăng lên bởi thanhnd78
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 3116 lần   |   Lượt tải: 15 lần
Đồ án tốt nghiệp kỹ sư

Trang 1

PHẦN I.

Ngành Thủy điện và năng lượng tái tạo

TỔNG QUAN

CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ CÔNG TRÌNH
1.1

Vị trí địa lý
Thuỷ điện Nậm Đét dự kiến xây dựng tại xã Nậm Đét, huyện Bắc Hà, tỉnh

Lào Cai. trên dòng Nậm Đét, tuyến đập có toạ độ 10419’45’’ kinh đông và
2226’45” vĩ bắc.
1.2

Vị trí lưu vực
Vùng dự án nằm trong địa bàn xã Nậm Đét diện tích lưu vực F=138Km 2 có

độ cao biến đổi từ (1801400)m dốc dần theo hướng Bắc Đông Bắc- Nam Tây
Nam. Lưu vực mở rộng ở thượng lưu và thu nhỏ dần ở hạ lưu. Lũng sông hẹp, hai
bên sườn dốc đứng, lòng sông cắt sâu, độ dốc lòng sông khá lớn.
1.3

Đặc điểm lưu vực
lưu vực Nậm Đét chủ yếu là đất bùn, đất peralit với chiều dày lớp đất khoảng

(3-4) m, có khả năng thấm và giữ nước tốt. hầu như toàn lưu vực đã được che phủ
bởi rừng rậm cây thân gỗ và rừng hỗn hợp lá rộng, lá kim, rừng tái sinh. Rừng trên
lưu vực có tác động lớn đến sự bào mòn lưu vực, điều hoà dòng chảy, tham gia
chống lũ lụt cho hạ du đặc biệt là chống lũ quét ở thượng nguồn.
1.4

Nhiệm vụ công trình
Nhiệm vụ chủ yếu của công trình là phát điện hoà vào lưới điện quốc gia với

công suất lắp máy Nlm= 6Mw. Sản lượng điện trung bình năm của nhà máy là
25 triệu kWh sẽ được đưa lên lưới điện Quốc gia. Công trình đi vào vận hành có tác
dụng nâng cao chất lượng điện cho lưới điện địa phương đặc biết là huyện Bắc Hà
tỉnh Lào Cai.
1.5

Sơ đồ khai thác thủy năng công trình

1.5.1 Phương thức khai thác kiểu đập
Phương pháp này có ưu điểm là tạo ra hồ chứa để tập trung và điều tiết lưu
lượng dòng chảy làm tăng khả năng phát điện trong mùa kiệt đồng thời có thể lợi
Sinh viên: Nguyễn Đức Thành

Lớp : 49Đ2

Đồ án tốt nghiệp kỹ sư

Trang 2

Ngành Thủy điện và năng lượng tái tạo

dụng tổng hợp như cắt lũ, chống lụt, cung cấp nước cho các ngành dùng nước.
Nhược điểm của phương pháp này là vốn đầu tư lớn và hồ chứa sẽ gây ngập lụt lớn
phía thượng lưu, ảnh hưởng tới dân sinh, môi trường.
Phương pháp này thích hợp với vùng trung du có địa hình, địa thế thuận lợi
để làm hồ chứa có dung tích lớn, ngập lụt ít.
Phương thức khai thác kiểu đường dẫn

1.5.2

Phương pháp này có ưu điểm là vốn đầu tư nhỏ do không phải xây đập cao
và không có hồ chứa nên không gây ngập lụt phía thượng lưu, ít ảnh hưởng tới dân
sinh , môi trường.
Phương pháp này có nhược điểm là không có hồ chứa để tập trung và điều
tiết lưu lượng dòng chảy, làm giảm khả năng phát điện trong mùa kiệt, không có
khả năng cung cấp nước cho các ngành dùng nước khác.
Phương pháp này thích hợp với v...
Đồ án tốt nghiệp kỹ sư Trang 1 Ngành Thủy điện và năng lượng tái tạo
PHẦN I. TỔNG QUAN
CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ CÔNG TRÌNH
1.1 Vị trí địa lý
Thuỷ điện Nậm Đét dự kiến xây dựng tại Nậm Đét, huyện Bắc Hà, tỉnh
Lào Cai. trên dòng Nậm Đét, tuyến đập có toạ độ 10419’45’’ kinh đông
2226’45” vĩ bắc.
1.2 Vị trí lưu vực
Vùng dự án nằm trong địa bàn Nậm Đét diện tích lưu vực F=138Km
2
độ cao biến đổi từ (1801400)m dốc dần theo hướng Bắc Đông Bắc- Nam Tây
Nam. Lưu vực mở rộng thượng lưu thu nhỏ dần hạ lưu. Lũng sông hẹp, hai
bên sườn dốc đứng, lòng sông cắt sâu, độ dốc lòng sông khá lớn.
1.3 Đặc điểm lưu vực
lưu vực Nậm Đét chủ yếu là đất bùn, đất peralit với chiều dày lớp đất khoảng
(3-4) m, khả năng thấm giữ nước tốt. hầu như toànu vực đã được che phủ
bởi rừng rậm cây thân gỗ rừng hỗn hợp rộng, kim, rừng tái sinh. Rừng trên
lưu vực tác động lớn đến sự bào mòn lưu vực, điều hoà dòng chảy, tham gia
chống lũ lụt cho hạ du đặc biệt là chống lũ quét ở thượng nguồn.
1.4 Nhiệm vụ công trình
Nhiệm vụ chủ yếu của công trình là phát điện hoà vào lưới điện quốc gia với
công suất lắp máy N
lm
= 6Mw. Sản ng điện trung bình năm của nhà máy
25 triệu kWh sẽ được đưa lên lưới điện Quốc gia. Công trình đi vào vận hành có tác
dụng nâng cao chất lượng điện cho lưới điện địa phương đặc biết huyện Bắc
tỉnh Lào Cai.
1.5 Sơ đồ khai thác thủy năng công trình
1.5.1 Phương thức khai thác kiểu đập
Phương pháp này ưu điểm tạo ra hồ chứa để tập trung điều tiết lưu
lượng dòng chảy làm tăng khả năng phát điện trong mùa kiệt đồng thời thể lợi
Sinh viên: Nguyễn Đức Thành Lớp : 49Đ2
đồ án thủy điện nậm đét - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án thủy điện nậm đét - Người đăng: thanhnd78
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
đồ án thủy điện nậm đét 9 10 9