Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án xây dựng nhà máy cấp nước công suất 2500m3ngày đêm

Được đăng lên bởi minhphuongylvp
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1534 lần   |   Lượt tải: 10 lần
ĐỒ ÁN XỬ LÝ NƯỚC CẤP
BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI
KHOA MÔI TRƯỜNG

ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

TÊN ĐỒ ÁN: “XỬ LÝ NƯỚC MẶT LÀM NƯỚC CẤP SINH HOẠT CÔNG
SUẤT 2500M3/ NGÀY ĐÊM”
Họ và tên sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Minh Phương
Lớp : CĐ10CM3
Mã sinh viên: CC01004079
Giảng viên hướng dẫn: ThS. Vũ Thị Mai

1

SVTH: Nguyễn Thị Minh Phương
Mai

GVHD:Ths. Vũ Thị

ĐỒ ÁN XỬ LÝ NƯỚC CẤP
Hà Nội – 10/2013
PHẦN I: LỰA CHỌN DÂY TRUYỀN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ
1.1.

Đánh giá chất lượng nước thô và yêu cầu chất lượng nước sau xử lý..............5
1.1.1.Đặc điểm chung của nước mặt.................................................................5
1.1.2.Đánh giá chất lượng nước.........................................................................5

1.2.

Đề xuất sơ đồ công nghệ................................................................................6-7

1.3. Thuyết minh quy trình........................................................................................7-8
1.3.1. Phương án 1.............................................................................................7
1.3.2. Phương án 2.............................................................................................8
1.4. So sánh 2 phương án..............................................................................................8
PHẦN II: TÍNH TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ TRONG DÂY TRUYỀN
CÔNG NGHỆ

2.1. Công trình thu...................................................................................................9-11
2.1.1. Song và lưới chắn rác.........................................................................9-11
a. Song chắn rác.................................................................................9-10
b) Lưới chắn rác..............................................................................10-11
2.1.2 Trạm bơm................................................................................................11
2.2. Tính toán hóa chất keo tụ và thiết bị pha trộn phèn............................................11
2.2.1. Xác định liều lượng phèn đưa vào keo tụ........................................11-12
2.2.2. Kiểm tra độ kiềm của nước..............................................................12-13
2.2.3. Bể hòa trộn phèn....................................................................................13
2.2.4. Bể tiêu thụ..............................................................................................14
2.2.5 Tính...
ĐỒ ÁN XỬ LÝ NƯỚC CẤP
BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI
KHOA MÔI TRƯỜNG
ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
TÊN ĐỒ ÁN: “XỬ LÝ NƯỚC MẶT LÀM NƯỚC CẤP SINH HOẠT CÔNG
SUẤT 2500M
3
/ NGÀY ĐÊM”
Họ và tên sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Minh Phương
Lớp : CĐ10CM3
Mã sinh viên: CC01004079
Giảng viên hướng dẫn: ThS. Vũ Thị Mai
1
SVTH: Nguyễn Thị Minh Phương GVHD:Ths. Vũ Thị
Mai
Đồ án xây dựng nhà máy cấp nước công suất 2500m3ngày đêm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án xây dựng nhà máy cấp nước công suất 2500m3ngày đêm - Người đăng: minhphuongylvp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Đồ án xây dựng nhà máy cấp nước công suất 2500m3ngày đêm 9 10 592