Ktl-icon-tai-lieu

Độc học môi trường

Được đăng lên bởi Dongta
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 2001 lần   |   Lượt tải: 6 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

Bài tiểu luận cuối kì

ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG

GV:

T.S Lê Phước Cường

SV:

Nguyễn Quốc Hưng
Nguyễn Văn Đông

LỚP:

11MT

Môn học: Độc học môi trường

MỤC LỤC

GV: T.S Lê Phước Cường

Trang

I Tổng quan về độc chất môi trường…………………………………………………..1
1.1
1.2
1.3

Độc chất môi trường đất………………………………………………………..2
Độc chất môi trường nước……………………………………………………..3
Độc chất môi trường không khí………………………………………………..4

II Phân loại độc chất môi trường…………………...................................................5
2.1 Theo nguồn gốc phát sinh……………….…………...........................................6
2.1.1 Nguồn tự nhiên……………………………………………………………………7
2.1.2 Nguồn nhân tạo……………………………………………………………....…..8
2.2 Phân loại theo tính chất……………………………………………………………
2.2.1 Độc chất vô cơ…………………………………………………………………..10
2.2.2 Độc chất hữu cơ…………………………………………………………………11
III Vấn đề ô nhiễm môi trường từ các hoạt động……………………………………13
Sản xuất công nghiệp…………………………………………………………………..14
3.1 Tổng quan về Công ty…………………………………………………………......15
3.2 Đánh giá tác động tới môi trường………………………………………………..16
3.3 Các đặc tính của chất thải sinh ra………………………………………………..17
3.4 Phương án xử lý chất thải rắn…………………………………………………….18
3.5 Giải pháp…………………………………………………………………………….19



Một số công nghệ áp dụng trong xử lý nước thải cao su……….20
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CON ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN BỀN………………..21
VỮNG CỦA DOANH NGHIỆP

IV KẾT LUẬN.
TÀI LIỆU THAM KHẢO.

SV: Nguyễn Quốc Hưng- Nguyễn Văn Đông[Type text]

Page 1

Môn học: Độc học môi trường

SV: Nguyễn Quốc Hưng- Nguyễn Văn Đông[Type text]

GV: T.S Lê Phước Cường

Page 2

Môn học: Độc học môi trường

GV: T.S Lê Phước Cường

I)Tổng quan về độc chất môi trường
Con người luôn thải ra môi trường sống xung quanh rất nhiều chất độc hại
gây ô nhiễm môi trường. Các chất độc này đi qua dây chuyền thực phẩm,
qua môi trường đất, nước vào thức ăn, nước uống và không khí, nơi làm
việc, nơi để sống đã tác động trực tiếp hay gián tiếp lên con người, gây nên
các loại dịch bệnh. Có thể nói con người vừa là “tác giả” vừa là “nạn nhân”
của chính mình với vô vàn bệnh tật. Tuy nhiên hiện nay bệnh tật của con
người mới chỉ được quan tâm dưới dạng bệnh lý mà chưa được nghiên
cứu nghiêm túc đến mối liên quan giữa bệnh tật với độc chất môi trường
Theo thống kê, mỗi năm trên thế giới có khoảng 5 triệu người chết do bệnh
ung thư. Nghĩa là cứ 6 giây có một người chết vì bệnh này. Qua nghiên
cứu, các nhà khoa học đã đi đến kết luận: hơn 80 % các loại bệnh có liên
quan đến môi tr...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG
Bài tiểu luận cuối kì
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG
GV: T.S Lê Phước Cường
SV: Nguyễn Quốc Hưng
Nguyễn Văn Đông
LỚP: 11MT
Độc học môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Độc học môi trường - Người đăng: Dongta
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Độc học môi trường 9 10 608