Ktl-icon-tai-lieu

độc học môi trường không khí

Được đăng lên bởi tranngan76-gmail-com
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 1544 lần   |   Lượt tải: 4 lần
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG
KHÔNG KHÍ

NỘI DUNG
• PHÂN LOẠI VÀ NGUỒN GỐC
• TÍNH ĐỘC
• NGỘ ĐỘC
• NGƯỠNG ĐỘC
• MỘT SỐ ĐỘC CHẤT
• KHÍ ĐỘC DO HOẠT ĐỘNG GIAO THÔNG
• MỘT SỐ BỆNH NGHỀ NGHIỆP
• TÁC ĐỘNG ĐỐI VỚI ĐỘNG THỰC VẬT

PHÂN LOẠI VÀ NGUỒN GỐC

PHÂN LOẠI THEO NGUỒN GỐC
CHẤT ĐỘC
• Hạt
– Bụi: 1 - 200 μm
– Khói: 0,02 - 1 μm
– Khói muội: 0,1 - 1 μm
– Sương: tạo thành từ các loại chất lỏng
– Mù: là sương được tạo thành nước với độ đậm đặc
 cản trở tầm nhìn
– Sol khí: <1 μm

• Oxit lưu huỳnh
– Không màu có mùi cay và hăng
– Tan trong nước (11,3g/100ml)  H2SO3
– Trong kkhí sạch: SO  SO3 (oxy hóa chậm)
– Trong kkhí ô nhiễm: SO2 SO3, H2SO4, muối của lưu
huỳnh (pư quang hóa)
– SO3 + hơi nước  H2SO4(nhanh chóng do có điểm
ngưng tụ thấp)
– Nhanh chóng bị nước rửa trôi hoặc sa lắng dưới
dạng khí dung  ít gây ô nhiễm

• Oxide Nitơ (NO, N2O, NO2)

• Carbon Monoxide (CO)

• Hydrocarbon

PHÂN LOẠI THEO TÁC ĐỘNG
CHẤT ĐỘC
•

Chất độc có tác dụng chung:
–

Tác động kích thích chủ yếu là đường hô hấp trên:
bụi kiềm, NH3, SO3. Kích thích các đường hô hấp
trên và tổ chức phổi: Br–, Cn–.

–

Chất gây ngạt: CO2, CH4, N2. Chất gây ngạt hóa học
ngăn cản máu vận chuyển oxy đến các tổ chức như
CO.

–

Chất gây mê và gây tê: ethylene, etyl ete, xeton.

–

Chất có tác dụng dị ứng: isocyanat hữu cơ.

•

Chất độc có tác dụng hệ thống:
– Tác dụng lên hệ thống thần kinh: thuốc trừ
sâu ...
– Tác dụng lên hệ thống tạo máu: KLN 
bạch cầu
– Tác dụng lên thận: chì (Pb), thủy ngân (Hg)
…
– Tác dụng lên các mô và cơ quan khác: các
chất khí độc xâm nhiễm qua da.

TÍNH ĐỘC

Các yếu tố ảnh hưởng
• Yếu tố chủ quan: tùy thuộc SV tiếp nhận chất
độc (tuổi, giới tính)
• Cấu trúc hóa học:
– Hợp chất hydrocarbon có tính độc tỉ lệ thuận với số
nguyên tử carbon trong phân tử.
– Những chất khí có cùng số nguyên tố thì phân tử có
chứa ít nguyên tử hơn sẽ độc hơn. VD: CO độc hơn
CO2.
– Số nguyên tử halogen thay thế hydro càng nhiều thì
độc tính càng cao. VD: CCl4 độc hơn CHCl3.

• Tính chất vật lý của chất độc: t0 bốc hơi, độ bay hơi, khả
năng hấp phu, khả năng ngưng tụ trong không khí…
• Nồng độ và thời gian tiếp xúc: cao và lâu dài sẽ ngộ độc
mạnh.
• Tác động tổng hợp của các chất độc: một chất khí độc
có thể có tính độc mạnh hơn khi nó tác động riêng lẻ.
• Các điều kiện môi trường: t0, áp suất, độ ẩm, gió cũng
làm thay đổi tính độc của một số chất – độc tính có thể
tăng lên hay giảm đi tùy thuộc vào từng loại chất.

NGỘ ĐỘC

ĐƯỜNG XÂM NHẬP
• Da, mắt, mũi nhưng chủ yếu vẫn là thông qua hệ hô
hấp.
• Phổ...
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG
KHÔNG KHÍ
độc học môi trường không khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
độc học môi trường không khí - Người đăng: tranngan76-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
độc học môi trường không khí 9 10 571