Ktl-icon-tai-lieu

đơn thưc hành

Được đăng lên bởi quangkissmong
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 241 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o--Sơn La, ngày 17 tháng 4 năm 2013

ĐƠN XIN MƯỢN DỤNG CỤ THỰC HÀNH
Kính gửi: Bộ môn hóa phương pháp
Phòng thực hành hóa phương pháp
Em là: Nguyễn Thị Bảo Yến , lớp trưởng lớp K51 CĐSP Hóa Sinh
Hôm nay, em thay mặt lớp K51 CĐSP Hóa Sinh viết đơn này, mong muốn
trình bày với quí thầy cô một việc như sau:
Trong học kì II năm học 2012- 2013 , lớp chúng em có học môn hóa phương
pháp. Để học tốt môn học này chúng em cần mượn một số dụng cụ thí nghiệm của
phòng thực hành . Vậy, em thay mặt lớp K51 CĐSP Hóa Sinh em viết đơn này,
kính mong các thầy cô giáo giúp đỡ và tạo điều kiện cho lớp chúng em mượn một
số dụng cụ thực hành .Chúng em xin hứa sẽ bảo quản cẩn thận và trả đúng hẹn .
Chúng em xin chân thành cảm ơn!
Giáo viên giảng dạy

Đại diện lớp
Nguyễn Thị Bảo Yến

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---
Sơn La, ngày 17 tháng 4 năm 2013
ĐƠN XIN MƯỢN DỤNG CỤ THỰC HÀNH
Kính gửi: Bộ môn hóa phương pháp
Phòng thực hành hóa phương pháp
Em là: Nguyễn Thị Bảo Yến , lớp trưởng lớp K51 CĐSP Hóa Sinh
Hôm nay, em thay mặt lớp K51 CĐSP Hóa Sinh viết đơn này, mong muốn
trình bày với quí thầy cô một việc như sau:
Trong học kì II năm học 2012- 2013 , lớp chúng em có học môn hóa phương
pháp. Để học tốt môn học này chúng em cần mượn một số dụng cụ thí nghiệm của
phòng thực hành . Vậy, em thay mặt lớp K51 CĐSP Hóa Sinh em viết đơn này,
kính mong các thầy giáo giúp đỡ tạo điều kiện cho lớp chúng em mượn một
số dụng cụ thực hành .Chúng em xin hứa sẽ bảo quản cẩn thận và trả đúng hẹn .
Chúng em xin chân thành cảm ơn!
Giáo viên giảng dạy Đại diện lớp
Nguyễn Thị Bảo Yến
đơn thưc hành - Người đăng: quangkissmong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
đơn thưc hành 9 10 237