Ktl-icon-tai-lieu

động cơ điện

Được đăng lên bởi Vu Minhnhat
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 615 lần   |   Lượt tải: 9 lần
động cơ điện xoay chiều
Ex
: Nguy
ễn Hồng Khánh
_ HKP
CHƯƠNG IV: DÒNG ĐIỄN XOAY CHIỀU Di động: 09166.01248
ĐỘNG CƠ ĐIỆN -Y PHÁT ĐIỆN Email: Khanhcaphe@gmail.com
Giáo Dục Hồng Phúc - Nơi Khởi Đầu Ước Mơ!
HP
CHƯƠNG IV: DÒNG ĐIN XOAY CHIỀU
I 7: MÁY PHÁT ĐIN - ĐNG CƠ ĐIỆN
I. PHƯƠNG PP.
1. NGUYÊN TC TO RA DÒNG ĐIN
- Máy pt đin xoay chiu hot động da trên hin
ng cm ng
đin t.
- Cho khung dây có đi
n tích S quay quanh trục đt vng c vi t
trưng đu
B, làm xut hin t thông biến thiên theo th
i gian
qua cun dây làm cho trong cun dây xut hin dòng đin.
Ta :
Phương trình t thông:
= BScos( t + ) Wb
=
o
cos( t + ) Wb {
o
= BS }
Trong đó:
o : là t tng tức thi qua cun dây ( Wb - Vê be)
o
o
: t tng cc đi qua cuộn y ( Wb - Vê be)
o B: cm ng t ( T - Tesla)
o S: din tích khung dây ( m
2
)
o : là góc lch giữa véc tơ ca cm ng t
B và véc tơ pháp tuyến
n ca khung dây.
Phương trình sut đin động:
Xét cho 1 vòng dây:
e = - e = .
o
sin ( t + )
e =
o
cos( t + -
2
) V
e = E
o
cos( t + -
2
) V
o E
o
: sut điện đng cc đi trong 1 khung dây ( V) E
o
= .
O
= BS
Xét cho N ng dây:
e = E
o
. cos( t + -
2
) V
E
o
= NBS.
2. MÁY PHÁT ĐIN XOAY CHIU MT PHA
A. Cu to:
Mô hình 1
Mô hình 2
Gm hai phần chính:
Phần 1: Phần Ứng ( tạo ra dòng điện)
- Vi mô hình 1 phn cảm là phn đng yên ( stato)
- Mô hình 2, phn cm quay( ro to) vì vậyđể đưa đưc đin ra ngoài cn thêm mt b góp
o B p gồm 2 vành khuyên và hai chi quyet tì lên 2 vành khuyên đ đưa điện ra ngoài
o Nhưc đim ca b góp là nếu dòng đin có công sut ln truyn qua s to ra các tia lửa đin png ra thành ca máy gây
nguy him cho người s dng. ( vì thế ch thiết kế cho các y có công sut nh).
động cơ điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
động cơ điện - Người đăng: Vu Minhnhat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
động cơ điện 9 10 254