Ktl-icon-tai-lieu

Động đất

Được đăng lên bởi Đặng Nguyên
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 232 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Động đất hay địa chấn là một sự rung chuyển hay chuyển động lung lay của mặt đất.
Động đất thường là kết quả của sự chuyển động của các phay (geologic fault) hay những
bộ phận đứt gãy trên vỏ của Trái Đất hay các hành tinhcấu tạo chủ yếu từ chất rắn như
đất đá. Tuy rất chậm, mặt đất vẫn luôn chuyển động và động đất xảy ra khi ứng suấtcao
hơn sức chịu đựng của thể chất Trái Đất. Hầu hết mọi sự kiện động đất xảy ra tại các
đường ranh giới của cácmảng kiến tạo là các phần của thạch quyển của Trái Đất (các nhà
khoa học thường dùng dữ kiện về vị trí các trận động đất để tìm ra những ranh giới này).
Những trận động đất xảy ra tại ranh giới được gọi là động đất xuyên đĩa và những trận
động đất xảy ra trong một đĩa (hiếm hơn) được gọi là động đất trong đĩa.
Đặc điểm
Động đất xảy ra hằng ngày trên Trái Đất, nhưng hầu hết không đáng chú ý và không gây
ra thiệt hại. Động đất lớn có thể gây thiệt hại trầm trọng và gây tử vong bằng nhiều cách.
Động đất có thể gây ra đất lở, đất nứt, sóng thần, nước triều giả, đê vỡ, và hỏa hoạn. Tuy
nhiên, trong hầu hết các trận động đất, sự chuyển động của mặt đất gây ra nhiều thiệt hại
nhất. Trong rất nhiều trường hợp, có rất nhiều trận động đất nhỏ hơn xảy ra trước hay sau
lần động đất chính; những trận này được gọi là dư chấn. Năng lực của động đất được trải
dài trong một diện tích lớn, và trong các trận động đất lớn có thể trải hết toàn cầu. Các
nhà khoa học thường có thể định được điểm mà các sóng địa chấn được bắt đầu. Điểm
này được gọi là chấn tiêu. Hình chiếu của điểm này lên mặt đất được gọi là chấn tâm.
Nhiều trận động đất, đặc biệt là những trận xảy ra dưới đáy biển, có thể gây ra sóng thần,
hoặc có thể vì đáy biển bị biến dạng hay vì đất lở dưới đáy biển.
Có bốn loại sóng địa chấn được tạo ra cùng lúc. Tuy nhiên, chúng có vận tốc khác nhau
và có thể ghi nhận được theo thứ tự đi đến trạm thu như sau: sóng P, sóng S, sóng Love,
và cuối cùng là sóng Rayleigh.

...
Động đất hay địa chấn là một sự rung chuyển hay chuyển động lung lay của mặt đất.
Động đất thường là kết quả của sự chuyển động của các phay (geologic fault) hay những
bộ phận đứt gãy trên vỏ của Trái Đất hay các hành tinhcấu tạo chủ yếu từ chất rắn như
đất đá. Tuy rất chậm, mặt đất vẫn luôn chuyển động và động đất xảy ra khi ứng suấtcao
hơn sức chịu đựng của thể chất Trái Đất. Hầu hết mọi sự kiện động đất xảy ra tại các
đường ranh giới của cácmảng kiến tạo là các phần của thạch quyển của Trái Đất (các nhà
khoa học thường dùng dữ kiện về vị trí các trận động đất để tìm ra những ranh giới này).
Những trận động đất xảy ra tại ranh giới được gọi là động đất xuyên đĩa và những trận
động đất xảy ra trong một đĩa (hiếm hơn) được gọi là động đất trong đĩa.
Đặc điểm
Động đất xảy ra hằng ngày trên Trái Đất, nhưng hầu hết không đáng chú ý và không gây
ra thiệt hại. Động đất lớn có thể gây thiệt hại trầm trọng và gây tử vong bằng nhiều cách.
Động đất có thể gây ra đất lở, đất nứt, sóng thần, nước triều giả, đê vỡ, và hỏa hoạn. Tuy
nhiên, trong hầu hết các trận động đất, sự chuyển động của mặt đất gây ra nhiều thiệt hại
nhất. Trong rất nhiều trường hợp, có rất nhiều trận động đất nhỏ hơn xảy ra trước hay sau
lần động đất chính; những trận này được gọi là dư chấn. Năng lực của động đất được trải
dài trong một diện tích lớn, và trong các trận động đất lớn có thể trải hết toàn cầu. Các
nhà khoa học thường có thể định được điểm mà các sóng địa chấn được bắt đầu. Điểm
này được gọi là chấn tiêu. Hình chiếu của điểm này lên mặt đất được gọi là chấn tâm.
Nhiều trận động đất, đặc biệt là những trận xảy ra dưới đáy biển, có thể gây ra sóng thần,
hoặc có thể vì đáy biển bị biến dạng hay vì đất lở dưới đáy biển.
Có bốn loại sóng địa chấn được tạo ra cùng lúc. Tuy nhiên, chúng có vận tốc khác nhau
và có thể ghi nhận được theo thứ tự đi đến trạm thu như sau: sóng P, sóng S, sóng Love,
và cuối cùng là sóng Rayleigh.
Động đất - Người đăng: Đặng Nguyên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Động đất 9 10 360