Ktl-icon-tai-lieu

Động lực học

Được đăng lên bởi Tiêu Dao Lão Tử
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 389 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 2. ĐỘNG LỰC HỌC

BÀI TẬP MẪU DẠNG TỰ LUẬN
Câu 02.02.07A
Người ta ném một hòn đá với vận tốc ban đầu v hợp với phương nằm ngang
một góc . Bỏ qua sức cản không khí. Hãy xác định độ cao h đối với phương nằm
ngang mà tại đó vận tốc của hòn đá giảm đi 2 lần.
1.
Câu 02.02.09B
Một công nhân kéo một cái hòm trên nền nhà bằng một sợi dây. Dây chếch
0
38 so với phương ngang. Lực kéo dây là F = 450 N lực f ms = 125 N. Hãy tính gia
tốc của hòm nếu:
* Nó có khối lượng 310 kg
* Nó có trọng lượng 310 N.
Câu 02.02.11C
Một bản gỗ A được đặt trên một mặt bàn nằm ngang.
Ta dùng một sợi dây, một đầu buộc vào A, cho vòng qua
ròng rọc, còn đầu kia của sợi dây buộc vào bản gỗ B. Xác
định gia tốc của hệ. Biết khối lượng mA = 200g, mB = 300g.
Hệ số ma sát giữa bản A và mặt nằm ngang là k = 0,25, g =
9,8 m/s2. Tính lực căng của dây.
Câu 02.02.12C
Một vật có khối lượng m, được đặt trên một mặt phẳng
nghiêng với mặt nằm ngang một góc  = 40 (sin  tg 
). Nếu hệ số ma sát giữa vật và mặt nghiêng là k = 0,03 thì
gia tốc của vật là bao nhiêu?. Vật trượt trên mặt phẳng
nghiêng 100m phải mất thời gian bao lâu? Vận tốc cuối
đoạn đường 100m đó có giá trị nào? g=9,81m/s2
Câu 02.03.13D
Trên hình vẽ m1 có khối lượng 4kg, m2 có khối
lượng 2kg, hệ số ma sát giữa m2 và mặt nằm ngang là
k = 0,5. Mặt nghiêng không ma sát. Hãy tìm sức căng
của dây và giá tốc của các vật. g = 9,8m/s2

1

A

B



m2
k = 0,50

m1
 = 300

Câu 02.03.14D
Trên đường ray có một xe khối lượng 10 tấn, trên xe có một khẩu pháo khối
lượng 0,5 tấn (không kể đạn). Mỗi viên đạn khối lượng 1kg, khi bắn đạn có vận
tốc ban đầu (so với đất) bằng 500m/s. Xem nòng pháo nằm ngang chĩa dọc theo
đường ray. Tính vận tốc của xe sau khi bắn. (bỏ qua ma sát)
a. Ban đầu xe chuyển động với vận tốc 18km/h và đạn bắn theo chiều xe
chạy.
b. Ban đầu xe chuyển động với vận tốc 18km/h và đạn bắn ngược chiều xe
chạy.

2

Câu 02.02.08B
Một máy bay phản lực bắt đầu chuyển động từ trạng thái đứng yên với gia
tốc 2,8 m/s2 để cất cánh. Nó có hai động cơ phản lực, mỗi động cơ tác dụng vào
máy bay một lực đẩy về phía trước là F=1,4.10 7 N. Trọng lượng của máy bay có
giá trị bằng bao nhiêu? g=9,81 m/s2
Câu 02.02.10B
Một người 85kg hạ xuống đất từ độ cao 10m bằng cách cầm đầu một sợi dây
trượt tự do; dây này vắt qua một ròng rọc không ma sát, đầu kia sợi dây buộc vào
một vật có khối lượng 65kg. Vận tốc khi chạm đất là bao nhiêu? nếu anh ta bắt
đầu hạ từ trạng thái đứng yên.
Câu 02.03.15D
Một sợi dây không co giãn, khối lượng không đáng kể được v...
Chương 2. ĐỘNG LỰC HỌC
BÀI TẬP MẪU DẠNG TỰ LUẬN
Câu 02.02.07A
Người ta ném một hòn đá với vận tốc ban đầu v hợp với phương nằm ngang
một góc . Bỏ qua sức cản không khí. Hãy xác định độ cao h đối với phương nằm
ngang mà tại đó vận tốc của hòn đá giảm đi 2 lần.
1.
Câu 02.02.09B
Một công nhân kéo một cái hòm trên nền nhà bằng một sợi dây. Dây chếch
38
0
so với phương ngang. Lực kéo dâyF = 450 N lực f
ms
= 125 N. Hãy tính gia
tốc của hòm nếu:
* Nó có khối lượng 310 kg
* Nó có trọng lượng 310 N.
Câu 02.02.11C
Một bản gỗ A được đặt trên một mặt bàn nằm ngang.
Ta dùng một sợi dây, một đầu buộc vào A, cho vòng qua
ròng rọc, còn đầu kia của sợi dây buộc vào bản gỗ B. Xác
định gia tốc của hệ. Biết khối lượng m
A
= 200g, m
B
= 300g.
Hệ số ma sát giữa bản A và mặt nằm ngang là k = 0,25, g =
9,8 m/s
2
. Tính lực căng của dây.
Câu 02.02.12C
Một vật khối lượng m, được đặt trên một mặt phẳng
nghiêng với mặt nằm ngang một góc = 4
0
(sin tg
). Nếu hệ số ma sát giữa vật và mặt nghiêng là k = 0,03 thì
gia tốc của vật bao nhiêu?. Vật trượt trên mặt phẳng
nghiêng 100m phải mất thời gian bao lâu? Vận tốc cuối
đoạn đường 100m đó có giá trị nào? g=9,81m/s
2
Câu 02.03.13D
Trên hình vẽ m
1
khối lượng 4kg, m
2
khối
lượng 2kg, hệ số ma sát giữa m
2
mặt nằm ngang là
k = 0,5. Mặt nghiêng không ma sát. Hãy tìm sức căng
của dây và giá tốc của các vật. g = 9,8m/s
2
1
B
A
= 30
0
k = 0,50
m
1
m
2
Động lực học - Trang 2
Động lực học - Người đăng: Tiêu Dao Lão Tử
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Động lực học 9 10 229