Ktl-icon-tai-lieu

Động lực học chất khí

Được đăng lên bởi trandinhtienbg96
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1065 lần   |   Lượt tải: 3 lần
1

18

Lý thuyết động học các chất khí

18-1. Mẫu phân tử của khí lý tưởng
Màng cao su căng của một quả bóng bay 18-2. Cách giải thích vi mô của nhiệt độ
bơm phồng, là bằng chứng về va chạm của 18-3. Sự phân bố đều năng lượng
các phân tử khí với thành vỏ bọc chúng. áp 18-4. Nhiệt dung của các khí lý tưởng và các chất rắn
nguyên tố
suất của khí là do các va chạm phân tử này 18-5. Quá trình đoạn nhiệt đối với khí lý tưởng
tạo ra.
18-6. Phân bố tốc độ của các phân tử

"Bạn có một trong số 2.300.000.000 cơ hội trong trò cá cược đấy", "Có
đông người vẫn yên tâm hơn" (Tục ngữ Anh - ND), "Nếu lần đầu bạn chưa
thành công, hãy thử thêm lần nữa". Những lời quá quen thuộc này biểu thị sự
hiểu biết thông thường rút ra được từ việc lấy trung bình một số lớn các thực
thể trong một hệ phức tạp. Một cách tương tự, chúng ta tìm kiếm mối liên hệ
giữa tính chất vĩ mô của một hệ, như là chất khí chẳng hạn, với các thành
phần của nó - một số rất lớn các phân tử.
Số phân tử trong một hệ điển hình sự thực là rất lớn. Một đồng xu như
đồng penni - bằng một phần trăm bảng Anh - đã chứa tới gần 1023 nguyên tử.
Ngay cả khoảng "chân không" giữa các tinh tú cũng có thể có tới 108 phân tử
trong 1 m3. Do các số này quá lớn, chúng ta không có cách nào để có thể
theo dõi chuyển động của từng phân tử cá thể, mà thay vào đó chỉ khảo sát
được các giá trị trung bình trên các chuyển động phân tử. Lý thuyết động học,
một nhánh đặc biệt của cơ học thống kê, cho phép ta biểu thị một số đại
lượng vĩ mô theo các giá trị trung bình trên các chuyển động phân tử. Bằng
cách này ta mới hiểu được một cách sâu sắc hơn nhiều các tính chất nhiệt
động học của một hệ.
Chuyển động của các quả cầu nhỏ được dùng để chứng
minh cho chuyển động ngẫu nhiên của các phần tử khí.
18-1. Mẫu phân tử của khí lý tưởng
Để phát biểu mẫu vi mô hay mẫu phân tử của khí lý tưởng, ta hãy đưa ra
một số giả thiết đơn giản hoá về tính chất của các phân tử trong chất khí và hệ
do chúng tạo thành.
1- Các số lớn. Chất khí bao gồm N phân tử, với N là một số rất lớn. Mỗi
phân tử có khối lượng m và một kích thước có thể bỏ qua so với khoảng cách
trung bình giữa các phân tử.
2- Cơ học. Chuyển động của các phân tử cá thể được mô tả một cách thoả
đáng bằng cơ học Newton.
3- Các va chạm. Phân tử chuyển động tự do, với các lực tác dụng lên nó
nhỏ có thể bỏ qua, ngoại trừ khi nó tiếp xúc và va chạm với một phân tử khác
hay với thành bình chứa nó. Tất cả các va chạm là đàn hồi, và trong trường
hợp các phân tử va chạm với thành bình, chỉ thành phầ...
18
Lý thuyết động học các chất khí
Màng cao su căng của một quả bóng bay
bơm phồng, bằng chứng về va chạm của
các phân tử k với thành vỏ bọc chúng. áp
suất của khí do các va chạm phân tử này
tạo ra.
18-1. Mẫu phân tử của khí lý tưởng
18-2. Cách giải thích vi mô của nhiệt độ
18-3. Sự phân bố đều năng lượng
18-4. Nhiệt dung của các khí tưởng các chất rắn
nguyên tố
18-5. Quá trình đoạn nhiệt đối với khí lý tưởng
18-6. Phân bố tốc độ của các phân tử
"Bạn một trong số 2.300.000.000 hội trong trò cược đấy", "Có
đông người vẫn yên tâm hơn" (Tục ngữ Anh - ND), "Nếu lần đầu bạn chưa
thành công, hãy thử thêm lần nữa". Những lời quá quen thuộc này biểu thị sự
hiểu biết thông thường rút ra được từ việc lấy trung bình một số lớn các thực
thể trong một hphức tạp. Một cách tương tự, chúng ta tìm kiếm mối liên hệ
giữa tính chất của một hệ, như chất khí chẳng hạn, với các thành
phần của nó - một số rất lớn các phân tử.
Số phân tử trong một hệ điển hình sự thực rất lớn. Một đồng xu như
đồng penni - bằng một phần trăm bảng Anh - đã chứa tới gần 1023 nguyên tử.
Ngay cả khoảng "chân không" giữa các tinh tú cũng có thể tới 108 phân tử
trong 1 m3. Do các số này quá lớn, chúng ta không cách nào để thể
theo dõi chuyển động của từng phân tử thể, thay vào đó chỉ khảo t
được các giá trị trung bình trên các chuyển động phân tử. Lý thuyết động học,
một nhánh đặc biệt của học thống kê, cho phép ta biểu thị một số đại
lượng theo các giá trị trung bình trên các chuyển động phân tử. Bằng
cách này ta mới hiểu được một cách sâu sắc hơn nhiều các tính chất nhiệt
động học của một hệ.
Chuyển động của các quả cầu nhỏ được dùng để chứng
minh cho chuyển động ngẫu nhiên của các phần tử khí.
18-1. Mẫu phân tử của khí lý tưởng
Để phát biểu mẫu vi mô hay mẫu phân tử của khí tưởng, ta hãy đưa ra
một số giả thiết đơn giản hoá về tính chất của các phân tử trong chất khí và h
do chúng tạo thành.
1- Các số lớn. Chất khí bao gồm N phân tử, với N một số rất lớn. Mỗi
phân tử có khối lượng m một kích thước có thể bỏ qua so với khoảng cách
trung bình giữa các phân tử.
2- học. Chuyển động của các phân tử thể được tả một cách thoả
đáng bằng cơ học Newton.
3- c va chạm. Phân tử chuyển động tự do, với các lực tác dụng lên
nhỏ có thể bỏ qua, ngoại trừ khi nó tiếp xúc và va chạm với một phân tử khác
hay với thành bình chứa nó. Tất cả các va chạm đàn hồi, trong trường
hợp các phân tử va chạm với thành bình, chỉ thành phần tốc độ vuông góc với
thành nh thay đổi. Thành phần y khi va chạm chỉ thay đổi dấu
không thay đổi độ lớn của nó.
4- Tính ngẫu nhiên. c phân tử của khí chuyển động một cách ngẫu
nhiên, và chất khí ở trạng thái cân bằng. Có thể áp dụng các phương pháp của
1
Động lực học chất khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Động lực học chất khí - Người đăng: trandinhtienbg96
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Động lực học chất khí 9 10 135