Ktl-icon-tai-lieu

ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG - PGS.TS NGUYỄN VĂN QUẢNG

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 443 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LOGO

Động vật không xương sống
GV hướng dẫn: PGS. TS Nguyễn Văn Quảng

 

 

LOGO

Ngành phụ Có Kìm

 

 

1

Đặc điểm chung
2

Lớp Giáp Cổ
3

Lớp Hình Nhện4

Lớp Nhện biển
5

Ý nghĩa thực tiễn

Company Logo



Đặc điểm chung
 Cơ thể chia 3 phần:
 Phần đầu ngực 7 đốt & 6 dôi phần phụ: kìm, chân
xúc giác và 4 đôi chân bò.
 Phần bụng có 12 đốt chia thành bụng trước có 6 đốt
và bụđông sau có 6 đốt mất phần phụ
 Tận cùng là đốt cuối.
 Số đốt cơ thể tiêu giảm dần từ sau ra trước. Sự
tập trung đốt cũng khác nhau giữa các loài
 Phân loại :
 Lớp Giáp cổ- Merostomata
 Lớp Hình nhện – Arachnida
 Lớp Nhện biển - Pantopoda
Company Logo

LOGO

Lớp giáp cổ
(palaeostraca hay merostomata)

 

 

Nhóm thực hiệnTrần Thị Huyền Trang
Trần Vũ Quỳnh Giao
Nguyễn Thanh Hòa
Lê Thị Ngọc Quỳnh
Lê Hải Vân

Company Logo

LOGO 

 

...
LOGO
Đ ng v t không x ng s ng ươ
GV h ng d n: PGS. TS Nguy n Văn Qu ngướ
ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG - PGS.TS NGUYỄN VĂN QUẢNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG - PGS.TS NGUYỄN VĂN QUẢNG - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG - PGS.TS NGUYỄN VĂN QUẢNG 9 10 616