Ktl-icon-tai-lieu

Drymatter and Ash Biochemistry practice

Được đăng lên bởi Phú Nguyễn
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 491 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mã HP: CS 115

Nhóm N1-C

BÀI 3: VẬT CHẤT KHÔ KHÔNG ĐỖI VÀ TRO
1. Mục tiêu:
Xác định được hàm lượng vật chất khô không đỗi (DM-dry matter) và tro của
nguyên liệu.
2. Thiết bị, dụng cụ, hóa
chất, mẫu vật
- Thiết bị: tủ sấy, lò nung, hệ thống phân tích xơ, máy lọc nước, cân điện tử, cân
phân tích, …
- Dụng cụ thí nghiệm: bình hút ẩm, hạt sillicagel, giấy lọc, kẹp gắp, cốc sứ, …
- Mẫu: Bột đậu đen.
3. Tiến hành thí nghiệm
3.1 Chuẩn bị
- Cốc sứ được đánh số 1, 2, 3, 4, 5, 6
- Chuẩn bị mẫu: đậu đen. Sấy 50 gram đậu đen tươi ở 60oC trong 2 giờ (cho vào
tủ sây lúc 13h45 và lấy ra lúc 15h45). Xay nhuyễn 50 gram đậu sau khi sấy cho
vào túi nilon bảo quản.
- Sấy 6 cốc ở 100oC trong 3 giờ (từ 13h45 – 16h45), đem xác định DMcốc.
- Dùng bình hút ẩm để lấy cốc đem cân.
3.2 Tiến hành
a. Xác định vật chất khô không đỗi
-

Thí nghiệm lặp lại 3 lần.

-

Xác định DMcốc.

-

Xác định khối lượng không đỗi của mẫu (DMmẫu).
+ Cho vào 3 cốc, mỗi cốc cân 1 gram mẫu bột (M1).
+ Sấy mẫu và cốc trong 2 giờ (từ 2h30 – 4h30) ở 60oC.
+ Lấy mẫu đem cân lúc 4h35 (vận chuyển mẫu bằng bình hút ẩm).
Cân cốc và mẫu để xác định DMcốc+mẫu (M2).
+ Khối lượng không đổi của mẫu: DMmẫu = DMcốc+mẫu - DMcốc (gr).

-

Phần trăm vật chất khô không đổi của mẫu:
1

Mã HP: CS 115

Nhóm N1-C

% DMmẫu = DMmẫu x 100/M1 (%).

Ghi chú:
-

M1: khối lượng mẫu trước khi sấy (gr).
M2: khối lượng cốc và mẫu sau khi sấy (gr).
DMcốc: khối lượng không đổi của cốc (gr).
DMmẫu: khối lượng không đổi của mẫu (gr).
- Ẩm độ= 1 - % DMmẫu.
- Kết quả thí nghiệm:
Bảng 1: Kết quả thí nghiệm xác định vật chất khô không đỗi

Lầ
n
T
N

1

2

3

D
Mc
ốc

(gr
)

Ẩ
M

M

1

2

(gr

(gr

)

)

DM
(

mẫu

gr)

m

D

độ

M

(

mẫu

%
)

21,

1,0

22,

60

02

56

09
23,

5
1,0

01
24,

97

01

93

79
23,

3
1,0

85
24,

90

03

86

46

4

93

0,9

95,

4,3

592

68

2

0,9

95,

4,0

606

94

6

0,9

96,

3,8

647

14

6

95,

4,0

Giá trị % trung bình (%lần1+%lần2+%lần3)/3
-

%

92
8
Nhận xét vầ thảo luận: từ kết quả của 3 lần thí nghiệm xác định vật chất
khô không đỗi (DM-dry matter) của nguyên liệu là đậu đen (phép đo khối
lượng của đậu đen đó khi khô hoàn toàn). Các chất khô của nguyên liệu sẽ
là chất rắn của nó, tức là tất cả các thành phần của nó mà không bao gồm
nước. Các chất khô của thức ăn sẽ bao gồm carbohydrates, chất béo,
protein, vitamin, khoáng chất, và chất chống oxy hóa (ví dụ: thiocyanate,
anthocyanin và quercetin). Carbohydrate, chất béo và protein, cung cấp
năng lượng trong thực phẩm. Hàm lượng vật chất khô không đỗi...
Mã HP: CS 115 Nhóm N1-C
BÀI 3: VẬT CHẤT KHÔ KHÔNG ĐỖI VÀ TRO
1. Mục tiêu:
Xác định được hàm lượng vật chất khô không đỗi (DM-dry matter) và tro của
nguyên liệu.
2. Thiết bị, dụng cụ, hóa
chất, mẫu vật
- Thiết bị: tủ sấy, lò nung, hệ thống phân tích xơ, máy lọc nước, cân điện tử, cân
phân tích, …
- Dụng cụ thí nghiệm: bình hút ẩm, hạt sillicagel, giấy lọc, kẹp gắp, cốc sứ, …
- Mẫu: Bột đậu đen.
3. Tiến hành thí nghiệm
3.1 Chuẩn bị
- Cốc sứ được đánh số 1, 2, 3, 4, 5, 6
- Chuẩn bị mẫu: đậu đen. Sấy 50 gram đậu đen tươi ở 60
o
C trong 2 giờ (cho vào
tủ sây lúc 13
h
45 và lấy ra lúc 15
h
45). Xay nhuyễn 50 gram đậu sau khi sấy cho
vào túi nilon bảo quản.
- Sấy 6 cốc ở 100
o
C trong 3 giờ (từ 13
h
45 – 16
h
45), đem xác định DM
cốc
.
- Dùng bình hút ẩm để lấy cốc đem cân.
3.2 Tiến hành
a. Xác định vật chất khô không đỗi
- Thí nghiệm lặp lại 3 lần.
- Xác định DM
cốc
.
- Xác định khối lượng không đỗi của mẫu (DM
mẫu
).
+ Cho vào 3 cốc, mỗi cốc cân 1 gram mẫu bột (M1).
+ Sấy mẫu và cốc trong 2 giờ (từ 2
h
30 – 4
h
30) ở 60
o
C.
+ Lấy mẫu đem cân lúc 4
h
35 (vận chuyển mẫu bằng bình hút ẩm).
Cân cốc và mẫu để xác định DM
cốc+mẫu
(M2).
+ Khối lượng không đổi của mẫu: DM
mẫu
= DM
cốc+mẫu
- DM
cốc
(gr).
- Phần trăm vật chất khô không đổi của mẫu:
1
Drymatter and Ash Biochemistry practice - Trang 2
Drymatter and Ash Biochemistry practice - Người đăng: Phú Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Drymatter and Ash Biochemistry practice 9 10 393