Ktl-icon-tai-lieu

dụng cụ bán dẫn

Được đăng lên bởi htanvutoan012-gmail-com
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 2205 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Chương 1

GIỚI THIỆU

DỤNG CỤ BÁN DẪN




Dụng cụ bán dẫn: nền tảng của ngành
công nghiệp điện tử - một trong các ngành
công nghiệp lớn nhất thế giới với doanh
số toàn cầu hơn một ngàn tỉ đô la từ năm
1998.
kiến thức cơ bản về các dụng cụ bán dẫn
 hiểu về các môn học khác trong kỹ
thuật điện-điện tử.
2

NỘI DUNG







Bốn khối xây dựng của các dụng cụ bán dẫn.
Mười tám dụng cụ bán dẫn quan trọng và vai trò
của chúng trong các ứng dụng điện tử.
Hai mươi công nghệ bán dẫn quan trọng và vai
trò của chúng trong chế tạo dụng cụ.
Xu hướng công nghệ tiến tới mật độ cao, tốc độ
cao, tiêu thụ năng lượng thấp, và không bốc hơi
(nonvolatility).
3

1.1 Dụng cụ bán dẫn

4

Fig. 1 Gross world product (GWP) and sales volumes of the
electronics, automobile, semiconductor, and steel industries
from 1980 to 2000 and projected to 2010

5

1.1.1 Các khối xây dựng của dụng cụ bán dẫn

Hình 2. Các khối xây dựng cơ bản.
(a) Giao tiếp kim loại-bán dẫn; (b) chuyển tiếp P-N;
(c) giao tiếp dị thể (Heterojunction);
và (d) cấu trúc MOS (metal-oxide-semiconductor)

6

1.1.2 Các dụng cụ bán dẫn chính

7

Các dụng cụ bán dẫn chính (tt)

8

Lịch sử các dụng cụ điện tử

9

Diode

10

The bipolar transistor

11

The metal oxide field effect transistor
(MOSFET)

12

Integrated Circuits (1/3)

13

Integrated Circuits (2/3)

14

Integrated Circuits (3/3)

15

1.2 Công nghệ bán dẫn

16

1.2.1 Các công nghệ bán dẫn chính

17

Các công nghệ bán dẫn chính (..)
Theo thứ tự thời gian:
1.
Czochralski crystal growth (tăng trưởng tinh thể)
2.
Bridgman crystal growth (tăng trưởng tinh thể)
3.
III-V compounds (hợp chất III-V)
4.
Diffusion (Khuếch tán)
5.
Lithographic photoresist (kỹ thuật quang khắc)
6.
Oxide masking (tạo mặt nạ oxide)
7.
Epitaxial CVD growth (tăng trưởng bằng lắng đọng hơi hóa
học với epitaxy)
8.
Ion implantation (cấy ion)
9.
Hybrid integrated circuit (vi mạch lai/hỗn hợp)
10.
Monolithic integrated circuit (vi mạch đơn khối)
11.
Planar process (xử lý plana)
18

Các công nghệ bán dẫn chính (..)
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

CMOS
DRAM
Polysilicon self-aligned gate
MOCVD (lắng đọng hơi hóa học với hợp chất hữu cơ-kim
loại)
Dry etching (dán khô)
Molecular beam epitaxy
Microprocessor (4004)
Trench isolation
Chemical mechanical polishing
Copper interconnect (kết nối bằng đồng)

CVD, chemical vapor deposition; CMOS, complementary metal-oxide-semiconductor
field-effect transistor; DRAM, dynamic random access memory; MOCVD, metalorganic
CVD.
19

Photolithogr...
Chương 1
GIỚI THIỆU
dụng cụ bán dẫn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
dụng cụ bán dẫn - Người đăng: htanvutoan012-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
dụng cụ bán dẫn 9 10 448