Ktl-icon-tai-lieu

Dung nham

Được đăng lên bởi Đặng Nguyên
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 366 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Dung nham là đá nóng chảy trào ra từ núi lửa trong quá trình phun trào. Khi phun trào từ
núi lửa, nó ở thể lỏng ở nhiệt độ khoảng 700 °C đến 1.200 °C (1.300 °F đến 2.200 °F).
Mặc dù, dung nham khá nhớt, cao hơn nước khoảng 100.000 lần, nó có thể chảy trên một
quãng đường dài trước khi đông nguội thành đá, do các đặc điểm thixotropic và shear
thinning của nó.[1][2]
Dòng dung nham là dòng chảy của dung nham, được tạo ra trong quá trình phun trào êm
đềm (không phải phun nổ). Khi ngừng chảy, dung nham hóa rắn tạo thành đá mácma
phun trào. Thuật ngữ dòng dung nham thường được gọi tắt là dung nham. Từ dung nham
là Hán Việt 熔 (nóng chảy) 熔 (nham thạch). Phun nổ tạo ra hỗn hợp tro núi lửa và các
mảnh vụn được gọi là tephra. Từ 'lava' (dung nham) xuất phát từ tiếng Ý và có thể có
nguồn gốc từ tiếng Latin của labes có nghĩa là rơi, trượt.[3][4] Thuật ngữ này
đượcFrancesco Serao sử dụng đầu tiên khi viết về phun trào magma của Vesuvius từ 14
tháng 5 đến 4 tháng 6 năm 1737.[5] Serao đã mô tả "một dòng dung nham sọc" giống như
dòng nước và bùn sau các trận mưa lớn.
Nhìn chung, thành phần của dung nham sẽ quyết định tính chất của nó hơn là nhiệt độ khi
phun trào. Các đá mácma được hình thành từ dung nham có thể được phân loại theo 3
nhóm dựa trên thành phần hóa học: felsic, trung gian, và mafic, tuy nhiên thành phần này
cũng có khuynh hướng liên quan đến nhiệt độ mácma, độ nhớt và cơ chế phun trào.
Dung nham felsic như ryolit và dacit đặc biệt hình thành từ lava spine, lava dome hay
'coulees' (là dung nham dày và ngắn) và liên quan với các trầm tích mảnh vụn
(pyroclastic). Hầu hết các dòng dung nham felsic đều có độ nhớt rất cao, và đặc biệt là
các mảnh vụn khi chúng phun trào, tạo ra các các dăm kết dạng khối. Độ nhớt và độ bền
cao là do thành phần hóa học của chúng chứa nhiềusilica, nhôm, kali, natri, và canxi tạo
thành một chất lỏng polymer hóa giàu fenspat và thạch anh có độ nhớt cao hơn các loại
mácma khác. Mácma felsic có thể phun trào ở nhiệt độ từ dưới 650 đến 750 °C. Dung
nham ryolit bất thường (>950 °C) có thể chảy xa hàng km như ở đồng bằng sông Snake,
tây bắc Hoa Kỳ.
Dung nham trung gian hay andesit có ít nhôm và silica và thường có nhiều magiê và sắt.
Dung nham trung gian tạo thành các vòmandesit và dung nham khối, thường tạo thành
các bậc của núi lửa hỗn hợp như ở Andes. Các dung nham nghèo nhôm và silica hơn
dung nham felsic thường nóng hơn (trong khoảng 750 đến 950 °C), chúng có khuynh
hướng ít nhớt hơn. Nhiệt độ lớn hơn làm phá hủy các liên kết polymer ...
Dung nhamđá nóng chảy trào ra từ núi lửa trong quá trình phun trào. Khi phun trào từ
núi lửa, nó ở thể lỏng ở nhiệt độ khoảng 700 °C đến 1.200 °C (1.300 °F đến 2.200 °F).
Mặc dù, dung nham khá nhớt, cao hơn nước khoảng 100.000 lần, nó có thể chảy trên một
quãng đường dài trước khi đông nguội thành đá, do các đặc điểm thixotropicshear
thinning của nó.
[1][2]
Dòng dung nham là dòng chảy của dung nham, được tạo ra trong quá trình phun trào êm
đềm (không phải phun nổ). Khi ngừng chảy, dung nham hóa rắn tạo thành đá mácma
phun trào. Thuật ngữ dòng dung nham thường được gọi tắt là dung nham. Từ dung nham
là Hán Việt (nóng chảy) (nham thạch). Phun nổ tạo ra hỗn hợp tro núi lửa và các
mảnh vụn được gọi là tephra. Từ 'lava' (dung nham) xuất phát từ tiếng Ý và có thể có
nguồn gốc từ tiếng Latin của labes có nghĩa là rơi, trượt.
[3][4]
Thuật ngữ này
đượcFrancesco Serao sử dụng đầu tiên khi viết về phun trào magma của Vesuvius từ 14
tháng 5 đến 4 tháng 6 năm 1737.
[5]
Serao đã mô tả "một dòng dung nham sọc" giống như
dòng nước và bùn sau các trận mưa lớn.
Nhìn chung, thành phần của dung nham sẽ quyết định tính chất của nó hơn là nhiệt độ khi
phun trào. Các đá mácma được hình thành từ dung nham có thể được phân loại theo 3
nhóm dựa trên thành phần hóa học: felsic, trung gian, và mafic, tuy nhiên thành phần này
cũng có khuynh hướng liên quan đến nhiệt độ mácma, độ nhớt và cơ chế phun trào.
Dung nham felsic như ryolitdacit đặc biệt hình thành từ lava spine, lava dome hay
'coulees' (là dung nham dày và ngắn) và liên quan với các trầm tích mảnh vụn
(pyroclastic). Hầu hết các dòng dung nham felsic đều có độ nhớt rất cao, và đặc biệt là
các mảnh vụn khi chúng phun trào, tạo ra các các dăm kết dạng khối. Độ nhớt và độ bền
cao là do thành phần hóa học của chúng chứa nhiềusilica, nhôm, kali, natri, và canxi tạo
thành một chất lỏng polymer hóa giàu fenspatthạch anh có độ nhớt cao hơn các loại
mácma khác. Mácma felsic có thể phun trào ở nhiệt độ từ dưới 650 đến 750 °C. Dung
nham ryolit bất thường (>950 °C) có thể chảy xa hàng km như ở đồng bằng sông Snake,
tây bắc Hoa Kỳ.
Dung nham trung gian hay andesit có ít nhôm và silica và thường có nhiều magiêsắt.
Dung nham trung gian tạo thành các vòmandesit và dung nham khối, thường tạo thành
các bậc của núi lửa hỗn hợp như ở Andes. Các dung nham nghèo nhôm và silica hơn
dung nham felsic thường nóng hơn (trong khoảng 750 đến 950 °C), chúng có khuynh
hướng ít nhớt hơn. Nhiệt độ lớn hơn làm phá hủy các liên kết polymer trong mácma, làm
chúng có ứng xử giống chất lưu hơn và cũng có khuynh hướng hình thành các ban tinh.
Do có thành phần sắt và magiê cao hơn nên chúng nguội sẽ tạo thành các khối đá có màu
tối hơn, thường là các khoáng vật amphibol hoặc pyroxen ở dạng ban tinh.
Dung nham - Trang 2
Dung nham - Người đăng: Đặng Nguyên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Dung nham 9 10 370