Ktl-icon-tai-lieu

Giải phương trình bậc 3 tổng quát bằng Phương pháp Cardano

Được đăng lên bởi chanhb1200258
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 349 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giải phương trình bậc 3 tổng quát bằng Phương pháp Cardano - Diễn đàn Toán học

Chuyên mục: Đại số và Lượng giácTHPT

Giải phương trình bậc 3 tổng quát bằng Phương
pháp Cardano
Ban Biên Tập
Thứ sáu, 03 Tháng 2 2012 23:46
Để sử dụng phương pháp Cardano cần biết đẳng thức sau :
Với a, b, c bất kỳ, ta có:
a

3

+ b

3

+ c

3

− 3abc = (a + b + c)(a

2

+ b

2

+ c

2

− ab − bc − ad)

Bây giờ giả sử cần giải phương trình bậc 3
ax

Ta đặt y

= x + k

3

+ bx

2

+ cx + d = 0,

(1)

, thế vào phương trình (1) , lại nhân hết ra, nhận được phương trình mới với ẩn y và tham số
2

. Ta tìm k sao cho trong phương trình này không có y . Như vậy có thể chọn được k sao cho phương trình
(1) đưa về dạng
k

uy

Nếu u
Nếu u

= 0
≠ 0

3

+ vy + t = 0,

(2)

thì coi như phương trình giải xong.
thì ta chia 2 vế phương trình (2) cho u , nhận được phương trình tương đương
x

3

+ qx + r = 0,

(3)

Bước tiếp theo, ta tìm 2 số a, b sao cho chúng thỏa mãn cả 2 điều kiện sau :
r = a

3

3

+ b ,

q = −3ab,

(∗)

(∗∗)

3

3

Hai số này luôn tim được trên tập số thực hoặc phức (chỉ cần dùng định lý Viet đảo cho 2 số a và b )
Thay các biểu thức (*)và (**) vào phương trình (3) nhận được phương trình tương đương
3

3

3

…
+
+
− 3xab = 0,
(4)

1/2

Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Giải phương trình bậc 3 tổng quát bằng Phương pháp Cardano - Diễn đàn Toán học
x

3

+ a

3

+ b

3

− 3xab = 0,

(4)

Theo đẳng thức anh nêu ra ban đầu thì vế trái phương trình trên bằng
(x + a + B)(x

2

2

2

2

+ a

2

+ b

Được cái may mắn là x + a + b − xa − xb − ab
Thế nên tư đây dễ dàng giải được (4) và do đó, cả (1)

2

≥ 0

− xa − xb − ab)

và dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi x

= a = b

Chú ý 1. Cách này được cái vạn năng chứ dài dòng lắm, chỉ dùng khi ta không thể phân tích đa thức bậc 3
thành nhân tử bằng cách nhẩm nghiệm
Chú ý 2. Tuy gọi là phương pháp Cardano nhưng thực ra không phải Cardano là người đầu tiên nghĩ ra
phương pháp này, người đầu tiên nghĩ ra phương pháp này là người bạn của thầy giáo của Cardano, nghĩ ra
khi bị thách đố giải mấy chục phương trình bậc 3. Cardano là người có công công bố phương pháp này một
cách hoàn chỉnh và tổng quát.

Cùng trao đổi về vấn đề này tại 

…

...
Ngày 13 tháng 9 năm 2014 Giải phương trình bậc 3 tổng quát bằng Phương pháp Cardano - Diễn đàn Toán học
http://diendantoanhoc.net/home/thpt/%C4%91%E1%BA%A1i-s%E1%BB%91-v%C3%A0-l%C6%B0%E1%BB%A3ng-gi%C3%A1c/82-giai-phuong-trin
1/2
Chuyên mục: Đại số và Lượng giácTHPT
Giải phương trình bậc 3 tổng quát bằng Phương
pháp Cardano
Ban Biên Tập
Thứ sáu, 03 Tháng 2 2012 23:46
Để sử dụng phương pháp Cardano cần biết đẳng thức sau :
Với bất kỳ, ta có:
Bây giờ giả sử cần giải phương trình bậc 3
Ta đặt , thế vào phương trình , lại nhân hết ra, nhận được phương trình mới với ẩn và tham số
. Ta tìm sao cho trong phương trình này không có . Như vậy có thể chọn được sao cho phương trình
(1) đưa về dạng
Nếu thì coi như phương trình giải xong.
Nếu thì ta chia 2 vế phương trình cho , nhận được phương trình tương đương
Bước tiếp theo, ta tìm 2 số sao cho chúng thỏa mãn cả 2 điều kiện sau :
Hai số này luôn tim được trên tập số thực hoặc phức (chỉ cần dùng định lý Viet đảo cho 2 số )
Thay các biểu thức (*)và (**) vào phương trình nhận được phương trình tương đương
Giải phương trình bậc 3 tổng quát bằng Phương pháp Cardano - Trang 2
Giải phương trình bậc 3 tổng quát bằng Phương pháp Cardano - Người đăng: chanhb1200258
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Giải phương trình bậc 3 tổng quát bằng Phương pháp Cardano 9 10 572