Ktl-icon-tai-lieu

Giải phương trình vô tỉ

Được đăng lên bởi davoi1
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 904 lần   |   Lượt tải: 6 lần
A. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
I. Cơ sở nghiên cứu.
1. Cơ sở lý luận:
Toán học ra đời gắn liền với con người, với lịch sử phát triển và cuộc sống xã
hội loài người nói chung, con người nói riêng. Nó có lí luận thực tiễn lớn lao và
quan trọng, như đồng chí Phạm Văn Đồng đã nói: “Toán học là môn thể thao của
trí tuệ, nó giúp chúng ta rèn luyện tính thông minh và sáng tạo”.
Đại số là một môn đặc biệt của toán học. Nếu đi sâu vào nghiên cứu về môn
đại số chúng ta sẽ thấy được cái không gian ba chiều lí thú mà không bao giờ vơi
cạn của nó. Chính vì vậy mà dạy toán không ngừng được bổ xung và đổi mới để
đáp ứng với sự ra đời của nó và nhu cầu của xã hội .Vì vậy mỗi người giáo viên nói
chung phải luôn luôn tìm tòi, sáng tạo, đổi mới phương pháp dạy học để đáp ứng
với chủ trương đổi mới của Đảng và Nhà nước đặt ra.
Trong chương trình môn toán ở các lớp THCS kiến thức về phương trình vô
tỉ không nhiều song lại rất quan trọng đó là những tiền đề cơ bản để học sinh tiếp
tục học lên ở THPT.
Khi giải toán về phương trình vô tỉ đòi hỏi học sinh nắm vững các kiến thức
cơ bản về căn thức, phương trình, hệ phương trình, các phép biến đổi đại số...Học
sinh biết vận dụng linh hoạt, sáng tạo các kiến thức, kỹ năng từ đơn giản đến phức
tạp. “Một số phương pháp giải phương trình vô tỷ” giúp học sinh phát triển tư duy,
phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo trong giải toán. Đồng thời giáo dục tư
tưởng, ý thức, thái độ, lòng say mê học toán cho học sinh.

22

2. Cơ sở thực tiễn:
Phương trình vô tỉ là loại toán khó đối với học sinh THCS, nhiều học sinh
không biết giải phương trình vô tỉ như thế nào, chưa nắm vững có những phương
pháp nào. Các bài toán về phương trình vô tỉ là một dạng toán hay và khó, có nhiều
trong các đề thi học sinh giỏi các cấp, thi vào lớp 10 THPT. Tuy nhiên, các tài liệu,
các sách tham khảo, sách giáo viên cũng chưa có sách nào đề cập chi tiết cụ thể các
phương pháp giải loại toán này. Có chăng chỉ là gợi ý chung, sơ lược và đưa ra lời
giải các bài toán một cách rời rạc. Đặc biệt trong sách giáo khoa lớp 9 dạng bài
toán này cũng chưa được đưa vào phân phối chương trình mà chỉ lồng ghép ở phần
bài tập trong chương I căn bậc hai, căn bậc ba. Đây là một vấn đề quan trọng và
bức thiết. Lâu nay chúng ta đang tìm kiếm một phương pháp dạy học sinh giải
dạng toán này sao cho đạt hiệu quả cao nhất.
Vì vậy việc nghiên cứu các phương pháp giải phương trình vô tỉ là rất thiết
thực, giúp giáo viên nắm vững nội dung và xác định được phương pháp giảng dạy
phần này đạt hiệu quả, ...
A. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
I. Cơ sở nghiên cứu.
1. Cơ sở lý luận:
Toán học ra đời gắn liền với con người, với lịch sử phát triển cuộc sống xã
hội loài người nói chung, con người nói riêng. luận thực tiễn lớn lao
quan trọng, như đồng chí Phạm Văn Đồng đã nói: “Toán họcmôn thể thao của
trí tuệ, nó giúp chúng ta rèn luyện tính thông minh và sáng tạo”.
Đại số một môn đặc biệt của toán học. Nếu đi sâu vào nghiên cứu về môn
đại số chúng ta sẽ thấy được cái không gian ba chiều thú không bao giờ vơi
cạn của nó. Chính vậy dạy toán không ngừng được bổ xung đổi mới để
đáp ứng với sự ra đời của nó và nhu cầu của xã hội .Vì vậy mỗi người giáo viên nói
chung phải luôn luôn tìm i, sáng tạo, đổi mới phương pháp dạy học để đáp ứng
với chủ trương đổi mới của Đảng và Nhà nước đặt ra.
Trong chương trình môn toán các lớp THCS kiến thức về phương trình
tỉ không nhiều song lại rất quan trọng đó những tiền đề bản để học sinh tiếp
tục học lên ở THPT.
Khi giải toán về phương trình tỉ đòi hỏi học sinh nắm vững các kiến thức
bản về căn thức, phương trình, hệ phương trình, các phép biến đổi đại số...Học
sinh biết vận dụng linh hoạt,ng tạo các kiến thức, kỹ năng từ đơn giản đến phức
tạp. Một số phương pháp giải phương trình tỷgiúp học sinh phát triển tư duy,
phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo trong giải toán. Đồng thời giáo dục
tưởng, ý thức, thái độ, lòng say mê học toán cho học sinh.
22
Giải phương trình vô tỉ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải phương trình vô tỉ - Người đăng: davoi1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Giải phương trình vô tỉ 9 10 528