Ktl-icon-tai-lieu

Giải PT-BPT-HPT bằng phương pháp hàm số

Được đăng lên bởi hungnguyen3519-gmail-com
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 2284 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Giải PT-BPT-HPT bằng phương pháp hàm số
A. LÝ THUYẾT
Định lí 1: Nếu hàm số
luôn đb (hoặc luôn ngb) và liên tục trên D thì số nghiệm của
pt trên D :
không nhiều hơn một và
khi và chỉ khi
với mọi
.
Chứng minh:
Giả sử phương trình
có nghiệm
, tức là
. Do f đồng biến nên
*
suy ra
nên pt
vô nghiệm
*
suy ra
nên pt
vô nghiệm
Vậy pt
có nhiều nhất là một nghiệm.
Chú ý:
* Từ định lí trên, ta có thể áp dụng vào giải phương trình như sau:
Bài toán yêu cầu giải pt:
. Ta thực hiện các phép biến đổi tương đương đưa
phương trình về dạng
hoặc
( trong đó
) và ta
chứng minh được
là hàm luôn đồng biến (nghịch biến)
Nếu là pt:
thì ta tìm một nghiệm, rồi chứng minh đó là nghiệm duy nhất.
Nếu là pt:
ta có ngay
giải phương trình này ta tìm được nghiệm.
* Ta cũng có thể áp dụng định lí trên cho bài toán chứng minh phương trình có duy nhất
nghiệm.
Định lí 2: Nếu hàm số
luôn đb (hoặc luôn ngb) và hàm số
luôn ngb (hoặc
luôn đb)và liên tục trên D thì số nghiệm trên D của pt:
không nhiều hơn một.
Chứng minh:
Giả sử
là một nghiệm của pt:
, tức là
.Ta giả sử f đồng biến
còn g nghịch biến.
*Nếu
suy ra
dẫn đến pt
vô nghiệm khi
.
*Nếu
suy ra
dẫn đến pt
vô nghiệm khi
. Vậy pt
có nhiều nhất một nghiệm.
Chú ý: Khi gặp pt
và ta có thể biến đổi về dạng
, trong đó f và g khác
tính đơn điệu. Khi đó ta tìm một nghiệm của pt và chứng minh đó là nghiệm duy nhất.
Định lí 3: Cho hàm số
có đạo hàm đến cấp n và pt
có m nghiệm, khi
đó pt
có nhiều nhất là m+1 nghiệm.
Định lí 4: Nếu hàm số
luôn đồng biến ( hoặc luôn nghịch biến)và liên tục trên D thì
(
)
B. CÁC VÍ DỤ
Ví dụ 1: Giải các phương trình sau:
.
.

.
.
Giải:
1) Với bài toán này nếu giải theo cách bình thường như bình phương hay đặt ẩn phụ sẽ gặp
nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nếu tinh ý một chút các em sẽ thấy ngay VT là một hàm đồng
biến và
là một nghiệm của phương trình nên theo định lí 1 ta có được
là nghiệm
duy nhất. Vậy ta có cách giải như sau.
ĐK:
Xét hàm số

, ta có f(x) là hàm liên tục trên D và
nên hàm số f(x) luôn đồng biến.

Mặt khác, ta thấy f(1)=4
*Nếu
suy ra
nên pt vô nghiệm
*Nếu
suy ra
nên pt vô nghiệm
Vậy
là nghiệm duy nhất của phương trình đã cho.
Chú ý:
* vì các hàm số
với
là một hàm đồng biến và nếu f(x) là hàm đồng biến thì
hàm
( với điều kiện căn thức tồn tại) cũng là một hàm đồng biến nên ta dẽ dàng nhận
ra VT của pt là hàm đồng biến.
* Khi dự đoán nghiệm thì ta ưu tiên những giá trị của x sao cho các biểu thức dưới dấu căn
nhận giá trị là số chính phương.
2) Với bài toán này cũng vậy nếu dùng phép biến đổi tương đương hay đặt ẩn...
Giải PT-BPT-HPT bằng phương pháp hàm số
A. LÝ THUYẾT
Định lí 1: Nếu hàm số luôn đb (hoặc luôn ngb) và liên tục trên D thì số nghiệm của
pt trên D : không nhiều hơn một và khi và chỉ khi với mọi
.
Chứng minh:
Giả sử phương trình có nghiệm , tức là . Do f đồng biến nên
* suy ra nên pt vô nghiệm
* suy ra nên pt vô nghiệm
Vậy pt có nhiều nhất là một nghiệm.
Chú ý:
* Từ định lí trên, ta có thể áp dụng vào giải phương trình như sau:
Bài toán yêu cầu giải pt: . Ta thực hiện các phép biến đổi tương đương đưa
phương trình về dạng hoặc ( trong đó ) và ta
chứng minh được là hàm luôn đồng biến (nghịch biến)
Nếu là pt: thì ta tìm một nghiệm, rồi chứng minh đó là nghiệm duy nhất.
Nếu là pt: ta có ngay giải phương trình này ta tìm được nghiệm.
* Ta cũng có thể áp dụng định lí trên cho bài toán chứng minh phương trình có duy nhất
nghiệm.
Định lí 2: Nếu hàm số luôn đb (hoặc luôn ngb) và hàm số luôn ngb (hoặc
luôn đb)và liên tục trên D thì số nghiệm trên D của pt: không nhiều hơn một.
Chứng minh:
Giả sử là một nghiệm của pt: , tức là .Ta giả sử f đồng biến
còn g nghịch biến.
*Nếu suy ra dẫn đến pt vô nghiệm khi
.
*Nếu suy ra dẫn đến pt vô nghiệm khi
. Vậy pt có nhiều nhất một nghiệm.
Chú ý: Khi gặp pt và ta có thể biến đổi về dạng , trong đó f và g khác
tính đơn điệu. Khi đó ta tìm một nghiệm của pt và chứng minh đó là nghiệm duy nhất.
Định lí 3: Cho hàm số có đạo hàm đến cấp n và pt có m nghiệm, khi
đó pt có nhiều nhất là m+1 nghiệm.
Định lí 4: Nếu hàm số luôn đồng biến ( hoặc luôn nghịch biến)và liên tục trên D thì
( )
B. CÁC VÍ DỤ
Ví dụ 1: Giải các phương trình sau:
.
.
Giải PT-BPT-HPT bằng phương pháp hàm số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải PT-BPT-HPT bằng phương pháp hàm số - Người đăng: hungnguyen3519-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Giải PT-BPT-HPT bằng phương pháp hàm số 9 10 787