Ktl-icon-tai-lieu

Giải thuật di truyền

Được đăng lên bởi Quan Nguyen
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 640 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tuyển tập Báo cáo “Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học” lần thứ 6

Đại học Đà Nẵng - 2008

THUẬT GIẢI DI TRUYỀN VÀ ỨNG DỤNG
GENETIC ALGORITHM AND ITS APPLICATION
SVTH: NGUYỄN THỊ THÚY HOÀI
Lớp: 04CCT01, Trường Đại Học Sư Phạm.

GVHD: PGS.TSKH TRẦN QUỐC CHIẾN
Khoa Tin học, Trường Đại Học Sư Phạm.
TÓM TẮT
Thuật giải di truyền (Genetic Algorithm_GA) là kỹ thuật chung giúp giải quyết vấn đề-bài toán
bằng cách mô phỏng sự tiến hóa của con người hay của sinh vật nói chung (dựa trên thuyết
tiến hóa muôn loài của Darwin) trong điều kiện qui định sẵn của môi trường. GA là một thuật
giải và mục tiêu của GA không nhằm đưa ra lời giải chính xác tối ưu mà là đưa ra lời giải
tương đối tối ưu.
ABSTRACT
Genetic Algorithm (GA) is one of search techniques in popular. The basic concept of GA is
designed to simulate processes in natural system necessary for evolution, specifically those
that follow the principles first laid down by Charles Darwin of survival of the fittest.

1. Mở đầu
1.1. Lý do chọn đề tài
Trong ngành khoa học máy tính, tìm kiếm lời giải tối ưu cho các bài toán là vấn đề
được các nhà khoa học máy tính đặc biệt rất quan tâm.
Mục đích chính của các thuật toán tìm kiếm lời giải là tìm ra lời giải tối ưu nhất cho bài
toán trong thời gian nhỏ nhất. Các thuật toán như tìm kiếm không có thông tin / vét cạn ( tìm
kiếm trên danh sách, trên cây hoặc đồ thị ) sử dụng phương pháp đơn giản nhất và trực quan
nhất hoặc các thuật toán tìm kiếm có thông tin sử dụng heurictics để áp dụng các tri thức về
cấu trúc của không gian tìm kiếm nhằm giảm thời gian cần thiết cho việc tìm kiếm được sử
dụng nhiều nhưng chỉ với không gian tìm kiếm nhỏ và không hiệu quả khi tìm kiếm trong
không gian tìm kiếm lớn.
Tuy nhiên, trong thực tiễn có rất nhiều bài toán tối ưu với không gian tìm kiếm rất lớn
cần phải giải quyết. Vì vậy, việc đòi hỏi thuật giải chất lượng cao và sử dụng kỹ thuật trí tuệ
nhân tạo đặc biệt rất cần thiết khi giải quyết các bài toán có không gian tìm kiếm lớn. Thuật
giải di truyền (genetic algorithm) là một trong những kỹ thuật tìm kiếm lời giải tối ưu đã đáp
ứng được yêu cầu của nhiều bài toán và ứng dụng.
Hiện nay, thuật toán di truyền cùng với logic mờ được ứng dụng rất rộng rãi trong các
lĩnh vực phức tạp. Thuật toán di truyền kết hợp với logic mờ chứng tỏ được hiệu quả của nó
trong các vấn đề khó có thể giải quyết bằng các phương pháp thông thường hay các phương
pháp cổ điển, nhất là trong các bài toán cần có sự lượng giá, đánh giá sự tối ưu của kết quả thu
được...
Tuyển tập Báo cáo “Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học” lần thứ 6 Đại học Đà Nẵng - 2008
266
THUẬT GII DI TRUYỀN VÀ ỨNG DỤNG
GENETIC ALGORITHM AND ITS APPLICATION
SVTH: NGUYỄN THỊ THÚY HOÀI
Lớp: 04CCT01, Trường Đại Học Sư Phạm.
GVHD: PGS.TSKH TRẦN QUỐC CHIẾN
Khoa Tin học, Trường Đại Học Sư Phạm.
TÓM TT
Thuật giải di truyền (Genetic Algorithm_GA) k thuật chung giúp giải quyết vấn đề-bài toán
bằng cách mô phỏng sự tiến hóa của con người hay của sinh vật nói chung (dựa trên thuyết
tiến hóa muôn loài của Darwin) trong điều kiện qui định sẵn của môi trường. GA một thuật
giải mục tiêu của GA không nhằm đưa ra lời giải chính xác tối ưu mà đưa ra lời giải
tương đối tối ưu.
ABSTRACT
Genetic Algorithm (GA) is one of search techniques in popular. The basic concept of GA is
designed to simulate processes in natural system necessary for evolution, specifically those
that follow the principles first laid down by Charles Darwin of survival of the fittest.
1. Mở đầu
1.1. Lý do chọn đề tài
Trong ngành khoa học máy tính, tìm kiếm lời giải tối ưu cho các bài toán vấn đề
được các nhà khoa học máy tính đặc biệt rất quan tâm.
Mục đích chính của các thuật toán tìm kiếm lời giải là tìm ra lời giải tối ưu nhất cho bài
toán trong thời gian nhỏ nhất. Các thuật toán như tìm kiếm không thông tin / vét cạn ( tìm
kiếm trên danh sách, trên y hoặc đồ thị ) sử dụng phương pháp đơn giản nhất trực quan
nhất hoặc các thuật toán tìm kiếm thông tin sử dụng heurictics để áp dụng các tri thức về
cấu trúc của không gian tìm kiếm nhằm giảm thời gian cần thiết cho việc tìm kiếm được sử
dụng nhiều nhưng chỉ với không gian tìm kiếm nhỏ không hiệu quả khi m kiếm trong
không gian tìm kiếm lớn.
Tuy nhiên, trong thực tiễn rất nhiều bài toán tối ưu với không gian tìm kiếm rất lớn
cần phải giải quyết. vậy, việc đòi hỏi thuật giải chất lượng cao sử dụng kthuật ttuệ
nhân tạo đặc biệt rất cần thiết khi giải quyết các bài toán không gian tìm kiếm lớn. Thuật
giải di truyền (genetic algorithm) một trong những kthuật tìm kiếm lời giải tối ưu đã đáp
ứng được yêu cầu của nhiều bài toán và ứng dụng.
Hiện nay, thuật toán di truyền cùng với logic mờ được ứng dụng rất rộng rãi trong các
lĩnh vực phức tạp. Thuật toán di truyền kết hợp với logic mờ chứng tỏ được hiệu quả của
trong các vấn đề khó thể giải quyết bằng các phương pháp thông thường hay các phương
pháp cổ điển, nhất là trong các bài toán cần có sự lượng giá, đánh giá sự tối ưu của kết quả thu
được. Chính vì vậy, thuật giải di truyền đã trở thành đề tài nghiên cứu thú vị và đem đến nhiều
ứng dụng trong thực tiễn.
Ngày nay, GA được ứng dụng khá nhiều trong các lĩnh vực như khoa học, kinh doanh
và giải trí. Đầu tiên phải kể đến các bài toán tối ưu bao gồm tối ưu số và tối ưu tổ hợp đã sử
dụng GA đtìm lời giải như bài toán người du lịch (Travelling Salesman Problems - TSP).
Ứng dụng kế tiếp của GA là thiết kế và điều kiển robo. Hầu hết các nước có ngành CNTT phát
triển đã và đang rất quan tâm đến lĩnh vực thiết kế robo nhằm giúp con người tiết kiệm sức lao
động giải phóng con người thoát khỏi các công việc nguy hiểm, đặc biệt hiện nay cuộc thi
“Robocon” Châu Á_ Thái Bình Dương được các nước trong khu vực rất quan tâm. Ngoài phần
Giải thuật di truyền - Trang 2
Giải thuật di truyền - Người đăng: Quan Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Giải thuật di truyền 9 10 502