Ktl-icon-tai-lieu

Giải toán hình học không gian

Được đăng lên bởi Nguyệt Hằng
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 2714 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH QUA DẠY HỌC MÔN TOÁN

NĂM HỌC 2011-2012

GIẢI TOÁN HÌNH HỌC KHÔNG GIAN
Thầy: Lâm Tấn Dũng
Mở đầu
Hình học không gian là môn học khó đối với nhiều học sinh, nhưng nếu biết đưa ra phương
pháp giải cho từng dạng toán, kiên trì hướng dẫn học sinh thực hiện theo đúng phương pháp đó, thì
việc học và giải toán hình học không gian sẽ đỡ khó hơn rất nhiều và mỗi học sinh đều có thể học và
giải những đề thi đại học phần hình học không gian một cách nhẹ nhàng.


Một số phương pháp giải toán Hình Học Không Gian

 BÀI TOÁN 1: Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng.
 Phương pháp:
 Cách 1
Tìm 2 điểm chung của 2 mặt phẳng đó.
 Điểm chung thứ nhất thường dễ thấy.
 Điểm chung thứ hai là giao điểm của 2 đường thẳng còn lại, không qua điểm chung thứ nhất.
 Cách 2
Nếu trong 2 mặt phẳng có chứa 2 đường thẳng // thì chỉ cần tìm 1 điểm chung, khi đó giao tuyến
sẽ đi qua điểm chung và // với 2 đường thẳng này.
 BÀI TOÁN 2: Tìm giao điểm của đường thẳng a và mặt phẳng (P)
 Phương pháp:
 Ta tìm giao điểm của a với một đường thẳng b nào đó nằm trong (P).
 Khi không thấy đường thẳng b, ta thực hiện theo các bước sau:
1 . Tìm một mp(Q) chứa a.
2 . Tìm giao tuyến b của (P) và (Q).
3 . Gọi: A = a  b thì: A = a  (P).
 BÀI TOÁN 3: Chứng minh 3 điểm thẳng hàng.
 Phương pháp:
Để chứng minh 3 điểm hay nhiều hơn 3 điểm thẳng hàng ta chứng minh các điểm ấy thuộc 2
mặt phẳng phân biệt.
 BÀI TOÁN 4: Chứng minh 3 đường thẳng a, b, c đồng quy.
 Phương pháp:
 Cách 1:
Ta chứng minh giao điểm của 2 đường thẳng này là điểm chung của 2 mp mà giao tuyến là
đường thẳng thứ ba.
 Tìm A = a  b.
 Tìm 2 mp (P), (Q), chứa A mà (P)  (Q) = c.
 Cách 2:
Ta chứng minh: a, b, c không đồng phẳng và cắt nhau từng đôi một.
TỔ TOÁN TRƯỜNG THPT CHUYÊN TIỀN GIANG

trang 1

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH QUA DẠY HỌC MÔN TOÁN

NĂM HỌC 2011-2012

 BÀI TOÁN 5: Tìm tập hợp giao điểm M của 2 đường thẳng di động a, b.
 Phương pháp:
 Tìm mp(P) cố định chứa a.
 Tìm mp(Q) cố định chứa b.
 Tìm c = (P)  (Q). Ta có M  c.
 Giới hạn.
 BÀI TOÁN 6: Dựng thiết diện của mp(P) và một khối đa diện T.
 Phương pháp:
Muốn tìm thiết diện của mp(P) và khối đa diện T, ta đi tìm đoạn giao tuyến của mp(P)
với các mặt của T. Để tìm giao tuyến của (P) với các mặt của T, ta thực hiện theo các bước:
1 . Từ các điểm chung có sẵn, xác định giao tuyến đầu tiên của (P) với một mặt của T.
2. Kéo dài giao tuyến đã có, tìm giao điểm với các cạnh của mặt này từ đó làm t...
PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH QUA DẠY HỌC MÔN TOÁN
NĂM HỌC 2011-2012
TỔ TOÁN TRƯỜNG THPT CHUYÊN TIỀN GIANG trang 1
GIẢI TOÁN HÌNH HỌC KHÔNG GIAN
Thầy: Lâm Tấn Dũng
M đu
Hình hc không gian là môn hc kđi vi nhiu hc sinh, nhưng nếu biết đưa ra phương
pháp gii cho tng dng toán, kiên trì hưng dn hc sinh thc hin theo đúng phương pháp đó, thì
vic hc và gii toán hình hc không gian sđkhó hơn rt nhiu và mi hc sinh đu có thhc và
gii nhng đthi đi hc phn hình hc không gian mt cách nhnhàng.
BÀI TOÁN 1: Tìm giao tuyến ca hai mt phng.
Phương pháp:
Cách 1 Tìm 2 đim chung ca 2 mt phng đó.
Đim chung thnht thưng dthy.
Đim chung thhai là giao đim ca 2 đưng thng còn li, không qua đim chung thnht.
Cách 2
Nếu trong 2 mt phng có cha 2 đưng thng // thì chcn tìm 1 đim chung, khi đó giao tuyến
sđi qua đim chung và // vi 2 đưng thng này.
BÀI TOÁN 2: Tìm giao đim ca đưng thng a và mt phng (P)
Phương pháp:
Ta tìm giao đim ca a vi mt đưng thng b nào đó nm trong (P).
Khi không thy đưng thng b, ta thc hin theo các bưc sau:
1 . Tìm mt mp(Q) cha a.
2 . Tìm giao tuyến b ca (P) (Q).
3 . Gi: A = a b thì: A = a (P).
BÀI TOÁN 3: Chng minh 3 đim thng hàng.
Phương pháp:
Đchng minh 3 đim hay nhiu hơn 3 đim thng hàng ta chng minh các đim y thuc 2
mt phng phân bit.
BÀI TOÁN 4: Chng minh 3 đưng thng a, b, c đng quy.
Phương pháp:
Cách 1:
Ta chng minh giao đim ca 2 đưng thng này là đim chung ca 2 mp mà giao tuyến là
đưng thng thba.
Tìm A = a b.
Tìm 2 mp (P), (Q), cha A mà (P) (Q) = c.
Cách 2:
Ta chng minh: a, b, c không đng phng và ct nhau tng đôi mt.
Mt s phương pháp gii toán Hình Hc Không Gian
Giải toán hình học không gian - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải toán hình học không gian - Người đăng: Nguyệt Hằng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Giải toán hình học không gian 9 10 77