Ktl-icon-tai-lieu

Giải toán MTCT

Được đăng lên bởi Thế Trung Trang
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 1584 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÁC DẠNG TOÁN THI HỌC SINH GIỎI
GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ KHOA HỌC
Biên soạn: PGS TS Tạ Duy Phượng (Viện Toán học)
LỜI NÓI ĐẦU
Tài liệu này được biên soạn cho lớp tập huấn giáo viên Giải toán trên máy tính
điện tử năm học 2011-2012 do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Tài liệu được
biên soạn dựa theo bản thảo cuốn sách Các dạng toán thi học sinh giỏi Giải
toán trên máy tính điện tử khoa học, Tập II: Trung học Phổ thông của tác giả.
Tài liệu gồm sáu Chương: Một số dạng toán trong chương trình Trung học Cơ
sở, Đại số, Giải tích, Lượng giác, Hình học, và Các bài toán khác. Tác giả cố
gắng phân loại tương đối đầy đủ và tỉ mỉ các dạng toán trong mỗi Chương.
Chương Một số dạng toán trong chương trình Trung học Cơ sở chỉ tập hợp một
số dạng và một số đề thi. Bạn đọc có thể bố sung thêm từ Tập I: Trung học Cơ
sở. Các đề thi trong mỗi dạng được sắp xếp theo theo tiêu chí: Từ dễ đến khó,
ưu tiên các đề thi những năm gần đây. Tuy nhiên, sắp xếp này có tính chất chủ
quan, ước lệ và tương đối. Khi sử dụng, Bạn đọc có thể sắp xếp lại theo quan
điểm cá nhân. Do khuôn khổ của Tài liệu, các đề thi không có lời giải. Bạn đọc
có thể tự giải, hoặc bổ sung thêm đề thi và xem lời giải chi tiết của phần lớn
các đề thi trong Tài liệu tham khảo [1]-[10].
Tài liệu (và bản thảo cuốn sách) được biên soạn dựa trên các bài giảng tại các
lớp Bồi dưỡng giáo viên từ năm 2001 đến nay. Xin chân thành cám ơn Bộ Giáo
dục Đào tạo, các Sở Giáo dục Đào tạo các tỉnh, thành phố, đã tạo điều kiện để
tác giả thực hiện các bài giảng và hoàn thiện bản thảo cuốn sách này.
Do hạn chế về khuôn khổ của Tài liệu cũng như hạn chế về thời gian, thông tin
và kiến thức của tác giả, Tài liệu chưa thể được gọi là hoàn chỉnh. Mong được
sự thông cảm của các Thầy Cô và bạn đọc. Xin chân thành cảm ơn những ý
kiến đóng góp. Thư từ trao đổi xin được gửi về địa chỉ:
Tạ Duy Phượng, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.
Điện thoại: 0983605756;

E-mail: tdphuong@math.ac.vn
Hà Nội, tháng 9 năm 2012
Tác giả
Chương 1 MỘT SỐ DẠNG TOÁN TRONG CHƯƠNG TRÌNH
TRUNG HỌC CƠ SỞ
Dạng toán 1 Các bài toán trên tập số nguyên
Bài 1.1 (Thi chọn đội tuyển Phú Thọ, Lớp 12 THBT, 2005)
Tìm số các chữ số của: P  3659893456789325678  342973489379256.
Bài 1.2 (Bộ Giáo dục và Đào tạo, lớp 12, 2003)
Tìm số dư khi chia số 20012010 cho số 2003.
Bài 1.3 (Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng, lớp 12, 28.11.2010)
1) Tìm số dư trong phép chia 2811 cho 2010.
2) Tìm ước nguyên tố lớn nhất và nhỏ nhất củ...
CÁC DẠNG TOÁN THI HỌC SINH GIỎI
GII TN TRÊN MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ KHOA HỌC
Biên son: PGS TS Tạ Duy Phượng (Vin Toán hc)
LỜI NÓI ĐẦU
Tài liu này được biên son cho lớp tập huấn giáo viên Giải toán trên máy tính
điện tử m học 2011-2012 do SGiáo dục Đào tạo Hà Ni. Tài liu được
biên soạn dựa theo bản thảo cuốn sách c dng toán thi học sinh giỏi Giải
toán trên máy tính điện tử khoa học, Tập II: Trung học Phổ thông của tác gi.
Tài liu gồm sáu Chương: Một số dng toán trong chương trình Trung học
sở, Đại số, Giải tích, Lượng giác, Hình hc, và Các bài toán khác. Tác gicố
gắng phân loại tương đối đầy đ và t mc dạng toán trong mỗi Chương.
Chương Một số dạng toán trong chương trình Trung học Cơ sở chỉ tập hợp mt
s dạng và mt số đề thi. Bạn đọc thể bố sung thêm từ Tập I: Trung học Cơ
sở. Các đề thi trong mỗi dạng được sắp xếp theo theo tiêu chí: Tdễ đến khó,
ưu tiên c đề thi những năm gần đây. Tuy nhiên, sp xếp này có tính chất chủ
quan, ước lệ tương đối. Khi sdng, Bạn đọc có thsắp xếp lại theo quan
điểmnhân. Do khuôn khổ của Tài liệu, các đ thi khônglời giải. Bạn đọc
có thtự giải, hoặc bsung thêm đthi và xem lời giải chi tiết của phn lớn
các đề thi trong Tài liu tham khảo [1]-[10].
Tài liệu (và bn thảo cuốn ch) được biên soạn dựa trên các i ging tại c
lp Bồi dưỡng giáo viên tnăm 2001 đến nay. Xin chân thành cám ơn Bộ Giáo
dục Đào tạo, các Sở Giáo dục Đào to các tỉnh, thành phố, đã tạo điều kiện đ
tác giả thực hiện các bài giảng và hoàn thiện bản thảo cuốn sách này.
Do hn chế về khuôn khổ của Tài liệu cũng như hạn chế về thời gian, thông tin
và kiến thức của tác giả, Tài liệu chưa thể được gọi là hoàn chỉnh. Mong được
sthông cảm của các Thầy và bạn đọc. Xin chân thành cm ơn những ý
kiến đóng góp. Thư từ trao đổi xin được gửi v địa chỉ:
Tạ Duy Phượng, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Ni.
Điện thoại: 0983605756; E-mail: tdphuong@math.ac.vn
Hà Ni, tháng 9 năm 2012
Tác gi
www.VNMATH.com
www.VNMATH.com
Giải toán MTCT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải toán MTCT - Người đăng: Thế Trung Trang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Giải toán MTCT 9 10 16