Ktl-icon-tai-lieu

giải toán xác suất

Được đăng lên bởi dthhoa-toantt
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1014 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHẦN I: MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài.
Toán xác suất là một ngành toán học có nhiều ứng dụng rộng rãi trong nhiều
lĩnh vực khoa học, công nghệ, kinh tế…Vì vậy lí thuyết xác suất đã được đưa vào
chương trình toán lớp 11 nhằm cung cấp cho học sinh THPT những kiến thức cơ
bản về ngành toán học quan trọng này.
Để có thể học tốt toán xác suất học sinh phải nắm vững các khái niệm và các
công thức cơ bản của xác suất đồng thời phải biết vận dụng các kiến thức đó để
giải quyết các bài toán về tính xác suất . Qua thực tiễn giảng dạy xác suất cho học
sinh lớp 11 môn Toán ở trường THPT Đức Hợp tôi nhận thấy: đa số các em chưa
hiểu sâu sắc các khái niệm cơ bản như: không gian mẫu, biến cố, biến cố độc lập,
biến cố xung khắc, biến cố đối,…các em chỉ biết giải bài toán xác suất trong một
số kiểu bài tập quen thuộc, đa số học sinh chưa biết sử dụng linh hoạt các quy tắc
cộng, quy tắc nhân xác suất để giải các bài tập về tính xác suất.
Qua nhiều năm đứng trên bục giảng, khi dạy tới chuyên đề này, tôi luôn băn
khoăn làm thế nào để cho giờ dạy của mình đạt kết quả cao nhất, các em chủ động
trong việc chiếm lĩnh kiến thức.Thầy đóng vai trò là người điều khiến để các em
tìm đến đích của lời giải. Chính vì lẽ đó trong hai năm học 2010-2011 và 20112012 Tôi đã đầu tư thời gian nghiên cứu Chuyên đề này. Một mặt là giúp học sinh
hiểu được bản chất của vấn đề, các em không còn lúng túng trong việc giải các bài
toán xác suất, hơn nữa tạo ra cho các em hứng thú trong giải toán nói chung và các
bài toán xác suất nói riêng. Mặt khác sau khi nghiên cứu tôi sẽ có một phương
pháp giảng dạy có hiệu quả cao hơn trong các giờ lên lớp, trả lời thoả đáng câu hỏi
“Vì sao nghĩ và làm như vậy”.
Với mong muốn ấy Tôi chọn đề tài: “ Hướng dẫn học sinh tiếp cận và giải
bài toán xác suất ở trường THPT Đức Hợp ”. Nội dung đề tài gồm ba bài toán:
1

Bài 1: Sử dụng định nghĩa cổ điển của xác suất giải các bài toán tính xác suất.
Bài 2: Sử dụng quy tắc cộng, qui tắc nhân giải các bài toán tính xác suất.
Bài 3: Sử dụng kết hợp các quy tắc xác suất giải các bài toán tính xác suất.

Mặc dù đã tham khảo một số lượng lớn các tài liệu hiện nay để vừa viết,
vừa giảng dạy trên lớp để kiểm nghiệm thực tế, song vì thời gian có hạn, rất mong
được sự đóng góp của các bạn đồng nghiệp để đề tài này có ý nghĩa thiết thực hơn
trong nhà trường. Giúp các em có phương pháp - kỹ năng khi giải các bài toán liên
quan đến xác suất trong các kỳ thi cuối cấp, đồng thời bước đầu trang bị cho các
em kiến thức về toán cao cấp trong n...
PHẦN I: MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài.
Toán xác suất là một ngành toán học có nhiều ứng dụng rộng rãi trong nhiều
lĩnh vực khoa học, công nghệ, kinh tế…Vì vậy thuyết xác suất đã được đưa vào
chương trình toán lớp 11 nhằm cung cấp cho học sinh THPT những kiến thức cơ
bản về ngành toán học quan trọng này.
Để có thể học tốt toán xác suất học sinh phải nắm vững các khái niệm và các
công thức bản của xác suất đồng thời phải biết vận dụng các kiến thức đó để
giải quyết các bài toán về tính xác suất . Qua thực tiễn giảng dạy xác suất cho học
sinh lớp 11 môn Toán trường THPT Đức Hợp tôi nhận thấy: đa số các em chưa
hiểu sâu sắc các khái niệm bản như: không gian mẫu, biến cố, biến cố độc lập,
biến cố xung khắc, biến cố đối,…các em chỉ biết giải bài toán xác suất trong một
số kiểu bài tập quen thuộc, đa số học sinh chưa biết sử dụng linh hoạt các quy tắc
cộng, quy tắc nhân xác suất để giải các bài tập về tính xác suất.
Qua nhiều năm đứng trên bục giảng, khi dạy tới chuyên đề này, tôi luôn băn
khoăn làm thế nào để cho giờ dạy của mình đạt kết quả cao nhất, các em chủ động
trong việc chiếm lĩnh kiến thức.Thầy đóng vai trò người điều khiến để các em
tìm đến đích của lời giải. Chính lẽ đó trong hai năm học 2010-2011 2011-
2012 Tôi đã đầu tư thời gian nghiên cứu Chuyên đề này. Một mặt là giúp học sinh
hiểu được bản chất của vấn đề, các em không còn lúng túng trong việc giải các bài
toán xác suất, hơn nữa tạo ra cho các em hứng thú trong giải toán nói chung và các
bài toán xác suất nói riêng. Mặt khác sau khi nghiên cứu tôi sẽ một phương
pháp giảng dạy có hiệu quả cao hơn trong các giờ lên lớp, trả lời thoả đáng câu hỏi
“Vì sao nghĩ và làm như vậy”.
Với mong muốn ấy i chọn đề tài: Hướng dẫn học sinh tiếp cận giải
bài toán xác suất ở trường THPT Đức Hợp ”. Nội dung đề tài gồm ba bài toán:
1
giải toán xác suất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giải toán xác suất - Người đăng: dthhoa-toantt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
giải toán xác suất 9 10 188